Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PABAŽU PAGASTS
Rīgas apriņķis

Brīvības pieminekļa Pabažu pagasta komiteja * 20.12.1929.

Kroņa Pabažu labdarības biedrība * 1886. + 1915.

Kroņa Pabažu valsts savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
Sk. „Pabažu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Pabažu – Bīriņu ražotāju un patērētāju biedrība * 09.03.1921. + 14.09.1938.

Pabažu Bīriņu lopkopības pārraudzība biedrība
Sk. „Pabažu pagasta lopkopības pārraudzība biedrība”

Pabažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 29.12.1932.

Pabažu dārzkopības pārraudzības biedrība * 05.02.1930. + 31.12.1940.

Pabažu kultūras veicināšanas biedrība * 10.12.1924. + 22.08.1938.
22.08.1938. iekļauta “ Pabažu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Pabažu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 05.03.1924. + 17.04.1934.

Pabažu 371. Mazpulks * 12.05.1934. + 1940.

Pabažu mednieku biedrība * 27.06.1928.
24.03.1939. pārdēvēta agrāk “Pabažu un apkārtnes mednieku biedrība”

Pabažu meliorācijas sabiedrība “Augštiltu urga” * 14.06.1929.

Pabažu pagasta lauksaimniecības biedrība * 27.04.1937.
22.08.1938. pievienota “Pabažu kultūras veicināšanas biedrība”

Pabažu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība  * 1910.
12.05.1939. pārdēvēta agrāk “Pabažu Bīriņu lopkopības pārraudzība biedrība”

Pabažu pagasta meliorācijas sabiedrība “Kārķu leja” * 02.05.1929. + 29.07.1943.

Pabažu pagasta meliorācijas sabiedrība “Lenčkule” * 28.06.1930.

Pabažu pagasta meliorācijas sabiedrība “Mazellīte” * 19.11.1928.

Pabažu pagasta vecsaimniecību un valsts muižas novadgrāvja rakšanas meliorācijas
                                sabiedrība *10.07.1926.

Pabažu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 13.01.1886. + 18.10.1940.
                07.02.1923. pārdēvēta agrāk „Kroņa Pabažu valsts savstarpīgā palīdzības
                                biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                21.12.1938. pārdēvēta agrāk “Pabažu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Pabažu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
Sk. „Pabažu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Pabažu un apkārtnes biškopības biedrība * 14.04.1920. + 30.05.1938.

Pabažu un apkārtnes lauksaimniecības kooperatīvs “Skudra” * 15.04.1924. + 26.06.1929.

Pabažu un apkārtnes mednieku biedrība
Sk. „Pabažu mednieku biedrība”

Pēterupes kooperatīvs * 24.11.1920. + 09.04.1935.

Pēterupes 465. Mazpulks * 15.11.1934. + 1940.

Pēterupes un apkārtnes biškopības biedrība * 04.02.1925. + 06.10.1938.

Pēterupes zvejniecības biedrība * 14.11.1919. + 07.03.1940.

Pēterupes (Neibades) jūrmalas palīdzības biedrība * 02.09.1926.

Sējas – Pabažu meliorācijas sabiedrība “Ezerleja” * 19.11.1928.

Biedrību nodaļas:

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Pabažu nodaļa * 27.03.1922. + 11.05.1928.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Pabažu nodaļa * 05.09.1924.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Pabažu nodaļa * 09.03.1921. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 29.09.2015 Kontakti