Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PADURES PAGASTS
Kuldīgas apriņķis

Aizputes Padures pagasta aizsargu nodaļa * 28.03.1919. + 07.07.1940.

Brīvības pieminekļa Padures pagasta komiteja * 20.02.1930.

Īvandes meliorācijas sabiedrība “Viļķene” *
23.04.1940. pārdēvēta agrāk “ Padures Īvandes meliorācijas sabiedrība”

Padures bibliotēkas biedrība * 20.04.1926. + 30.12.1936.

Padures Īvandes 17. Mazpulks * 02.06.1931. + 1940.

Padures Īvandes meliorācijas sabiedrība
Sk. „Īvandes meliorācijas sabiedrība “Viļķene”

Padures lauksaimniecības biedrība * 13.05.1937.

Padures lauksaimniecības biedrība “Arājs” * 1924. + 26.07.1937.

Padures lauksaimniecības mašīnu koplietošānas biedrība * 23.10.1924.

Padures pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Padures pagasta meliorācijas sabiedrība “Avots” * 02.09.1931. + 18.03.1942.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
Padures nodaļa * 01.08.1925.

Vācu jaunatnes biedrība * 27.02.1929. + 25.09.1940.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk “Verband Deutscher Jugend in Lettland”
                Ķimales nodaļa * 14.12.1933.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti