Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PĀLES PAGASTS
Valmieras apriņķis

Pales_1936

Ārciema dārzkopības biškopības pārraudzības biedrība * 25.08.1920. + 25.03.1941.
                05.12.1928. pārdēvēta agrāk “Pāles un apkārtnes biškopības biedrība”

Ārciema kultūras biedrība * 12.10.1927. + 23.11.1939.

Ārciema lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 27.07.1921. + 06.03.1929.

Ārciema mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.06.1926. + 19.03.1937.
                13.04.1937. iekļauta “Ārciema patērētāju biedrībā”

Ārciema Pāles dziedāšanas biedrība * 24.03.1908. + 1916.

Ārciema patērētāju biedrība
Sk. „Pāles patērētāju biedrība”

Ārciema piensaimnieku sabiedrība * 13.07.1922. + 19.03.1936.
19.03.1936. iekļauta “Pāles piensaimnieku sabiedrībā

Asteres Dreiliņu jaunsaimnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                                *15.04.1924. + 06.03.1929.

Asteres Dreiliņu piensaimnieku sabiedrība *  26.03.1923. + 01.08.1931.

Asteres ezera zvejniecības biedrība * 12.04.1932. + 12.12.1940.

Dreiliņu Asteres meliorācijas sabiedrība * 12.04.1930.

Latvijas laukstrādnieku savienības Pāles nodaļas patērētāju biedrība * 19.01.1921. +14.02.1930.

Pāles Ārciema 657. Mazpulks * 25.03.1935. + 1940.

Pāles Asteres 672. Mazpulks * 04.04.1935. + 1940.

Pāles izglītības biedrība * 21.10.1924. + 20.05.1938.

Pāles krājaizdevu sabiedrība * 11.10.1903.

Pāles kuļgarnitūras biedrība
Sk. „Pāles II kuļgarnitūras biedrība „Krustiņi”

Pāles II kuļgarnitūras biedrība Krustiņi” * 01.06.1921. + 27.03.1934.
                19.06.1929. pārdēvēta agrāk “Pāles kuļgarnitūras biedrība”

Pāles lauksaimniecības biedrība * 13.12.1922. + 19.03.1937

Pāles I lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Pāles rūpniecības biedrība”

Pāles lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Pāles pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Pāles 663. Mazpulks * 28.03.1935. + 1940.

Pāles mednieku biedrība * 18.02.1925. + 14.03.1941.

Pāles pagasta aizsargu nodaļa * 18.08.1919. + 1940.

Pāles pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Pāles pagasta lauksaimniecības biedrība * 19.01.1937.
03.05.1940. pievienota “Pāles pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Pāles pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 23.01.1924.+ 03.05.1940.
                30.09.1938. pārdēvēta agrāk “Pāles lopkopības pārraudzības biedrība”
                03.05.1940. iekļauta “Pāles pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Pāles patērētāju biedrība * 22.09.1920.
                13.04.1937. pievienota “Ārciema mazsaimniecību veicināšanas biedrība”
                29.03.1938. pārdēvēta agrāk “Ārciema patērētāju biedrība”

Pāles piensaimnieku sabiedrība * 15.12.1926.
12.05.1936. pievienota “Ārciema piensaimnieku sabiedrība”

Pāles Pociema piensaimnieku sabiedrība * 07.03.1923. + 31.12.1931.

Pāles rūpniecības biedrība * 12.07.1921. [1914]
                03.05.1939. pārdēvēta agrāk “Pāles I lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Pāles savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 09.04.1884. + 18.10.1940.
                14.02.1923. pārdēvēta agrāk “Pāles savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                14.06.1935. pārdēvēta agrāk “Pāles savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Pāles savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība
Sk. „Pāles savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Pāles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Pāles savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Pāles Segruma 794. Mazpulks * 13.04.1935. + 1940.

Pāles ugunsdzēsēju biedrība * 23.05.1940.

Pāles un apkārtnes biškopības biedrība
Sk. „Ārciema dārzkopības biškopības pārraudzības biedrība”

Pociema Pāles un Puikeles pagastu meliorācijas sabiedrība “Lūdiņupe” * 18.07.1934.

Susēnu meliorācijas sabiedrība * 16.09.1929.

Svētciema Pāles meliorācijas sabiedrība  * 02.08.1926.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Pāles nodaļa * 25.05.1928.

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Pāles nodaļa * 17.01.1928.

Darba zemnieku biedrība * 19.09.1933. + 02.03.1937.
                Pāles nodaļa * 12.12.1933.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Ārciema nodaļa * 22.04.1921.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Pāles nodaļa * 05.09.1924.
                Šķirstņu nodaļa * 30.10.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Pāles nodaļa * 29.04.1928. + 19.12.1939.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Pāles nodaļa * 07.11.1928.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Ārciema 55. novads * 01.03.1933.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Pāles nodaļa * 10.11.1923.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
Pāles nodaļa * 01.07.1925.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Pāles nodaļa * 03.03.1923.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk „Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk „Laukstrādnieku apvienība”
                Pāles nodaļa * 27.11.1920. + 16.10.1935.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Ārciema nodaļa * 04.10.1933.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Ārciema nodaļas * 27.09.1926.

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti