Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PALSMANES PAGASTS
Valkas apriņķis

Palsmanes_1924

Gaujienas Palsmanes izglītības biedrība “Strauts” * 11.11.1925. + 11.12.1937.

Lielmežu lopkopības pārraudzības biedrība * 13.03.1929.

Palsmanes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 05.07.1911.

Palsmanes Gaujienas piensaimnieku sabiedrība “Palsa” * 18.10.1922

Palsmanes izglītības biedrība * 21.09.1921. + 11.07.1939.
11.07.1939. iekļauta “Palsmanes lauksaimniecības biedrībā”

Palsmanes Ķempu lopkopības pārraudzības biedrība * 10.12.1924.

Palsmanes Ķempu piensaimnieku sabiedrība * 21.05.1924. + 17.06.1937.

Palsmanes Ķempu I piensaimnieku sabiedrība* 19.12.1931. + 11.12.1934.

Palsmanes krājaizdevu sabiedrība * 22.12.1925.
16.06.1936. pievienota “Rauzas pagasta krājaizdevu sabiedrība”

Palsmanes lauksaimniecības biedrība * 23.12.1913. + 1916.

Palsmanes lauksaimniecības biedrība * 02.03.1937.
11.07.1939. pievienota “Palsmanes izglītības biedrība”

Palsmanes lauksaimniecības biedrība “Krustakmens” * 18.06.1924. + 27.08.1930.

Palsmanes lopkopības pārraudzības biedrība * 16.01.1929.

Palsmanes lopkopības pārraudzības biedrība “Cerība” * 14.07.1931. + 17.03.1937.

Palsmanes 387. Mazpulks * 12.08.1934. + 1940.

Palsmanes mednieku biedrība * 17.04.1929. + 14.03.1941.
27.07.1938. pārdēvēta agrāk “Rauzas mednieku biedrība”

Palsmanes meliorācijas sabiedrība “Leja” * 20.02.1930.

Palsmanes meliorācijas sabiedrība “Lūkupe” * 20.02.1930.

Palsmanes meliorācijas sabiedrība “Spilvas purvs” * 19.10.1928.

Palsmanes meliorācijas sabiedrība “Strauts” * 11.04.1927.

Palsmanes meliorācijas sabiedrība “Vizlas upe” * 26.09.1928.

Palsmanes pagasta aizsargu nodaļa * 10.09.1919. + 1940.

Palsmanes patērētāju biedrība * 28.01.1920. + 14.06.1938

Palsmanes piensaimnieku sabiedrība “Līva” * 14.02.1923. + 26.06.1929.

Palsmanes piensaimnieku sabiedrība “Pamats” * 01.02.1928. + 11.12.1934.

Palsmanes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 31.07.1888. + 18.10.1940.
                11.01.1922. pārdēvēta agrāk „Palsmanes savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunskādes gadījumos”
                17.08.1938. pārdēvēta agrāk “Palsmanes savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Palsmanes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
Sk. „Palsmanes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Palsmanes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunskādes gadījumos
Sk. „Palsmanes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Palsmanes un Rauzas meliorācijas sabiedrība “Briedene” * 28.05.1927.

Ramkas Palsmanes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība “Grauds”
Sk. „Rankas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Ramkas Palsmanes piensaimnieku sabiedrība “Strauts” * 26.09.1923.

Rankas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 25.04.1923.
                08.02.1939. pārdēvēta agrāk “Ramkas Palsmanes lauksaimniecības
                                mašīnu koplietošanas biedrība “Grauds”

Rauzas mednieku biedrība
Sk. „Palsmanes mednieku biedrība”

Smiltenes krājaizdevu sabiedrība * 31.05.1885.
                23.08.1923. pārdēvēta agrāk „Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas
                                aizdošanas un krājuma kase”
                28.04.1936. pievienota „Blomu krājaizdevu sabiedrība”
                28.05.1938. pārdēvēta agrāk „Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas
                                krājaizdevu sabiedrība”
                28.09.1938. pievienota „Smiltenes namīpašnieku krājaizdevu sabiedrība”

Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas aizdošanas un krājuma kase
Sk. „Smiltenes krājaizdevu sabiedrība”

Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas krājaizdevu sabiedrība
Sk. „Smiltenes krājaizdevu sabiedrība”

Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas lauksaimniecības biedrība * 23.03.1884.
                14.05.1925.pārd. agrāk „Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas
                                emkopības biedrība”

Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas zemkopības biedrība
Sk. „Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas lauksaimniecības biedrība”

Vizlas piensaimnieku sabiedrība * 01.11.1922. + 18.12.1929.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Palsmanes nodaļa * 02.01.1923.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Palsmanes nodaļa * 13.01.1927.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Palsmanes nodaļa * 31.12.1932.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Palsmanes nodaļa * 10.04.1929.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Palsmanes nodaļa * 25.03.1926. + 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Palsmanes nodaļa * 02.09.1920. + 07.08.1930.

Valkas apriņķa mednieku biedrība * 24.08.1921. + 14.03.1941.
                Palsmanes Mēru Rauzas nodaļa * 26.03.1926. + 03.01.1934.

Palsmanes_1927

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti