Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PAMPĀĻU PAGASTS
Kuldīgas apriņķis

Pampalu_1925

Aizpurvju Lankas meliorācijas sabiedrība * 26.06.1928.

Brīvības pieminekļa Pampaļu pagasta komiteja * 20.02.1930.

Ezeru un Pampāļu pagastu meliorācijas sabiedrība “Melnupīte” * 14.06.1929. + 18.03.1942.

Kareļu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 12.02.1924.
                15.07.1936. pārdēvēta agrāk “Pampāļu Kareļu jaunsaimnieku
                                lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Pampaļu bezmaksas tautas bibliotēkas biedrība * 16.10.1908. + 1915.

Pampāļu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 17.02.1933.

Pampāļu Ezeres pagastu meliorācijas sabiedrība “Šķēpu strauts’* 31.05.1929.

Pampāļu Kareļu jaunsaimnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošānas biedrība
Sk. „Kareļu lauksaimniecības mašīnu koplietošānas biedrība”

Pampāļu kooperatīvs
Sk. „Pampāļu patērētāju  biedrība”

Pampāļu krājaizdevu sabiedrība * 14.09.1905.

Pampāļu kultūras biedrība * 1926. + 31.05.1938.
                31.05.1938. iekļauta “Pampāļu lauksaimniecības biedrībā”

Pampāļu lauksaimniecības biedrība * 1922.
31.05.1938. pievienota “Pampāļu kultūras biedrība”
31.05.1938. pievienota “Pampāļu un apkārtnes biškopības biedrība”

Pampāļu lopkopības pārraudzības biedrība * 23.03.1928.+ 03.06.1939.
03.06.1939. iekļauta “Pampāļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Pampāļu lopkopības pārraudzības biedrība “Rosība” * 04.03.1937. + 03.06.1939.
03.06.1939. iekļauta “Pampāļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Pampāļu II lopkopības pārraudzības biedrība * 08.05.1930. + 03.06.1939.
03.06.1939. iekļauta “Pampāļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Pampāļu 217. Mazpulks * 17.03.1934. + 1940.

Pampāļu mednieku biedrība * 21.12.1933. + 12.01.1937.
12.01.1937. iekļauta “Ventmales mednieku biedrībā”

Pampāļu pagasta meliorācijas sabiedrība “ Lūķu liekne” * 12.07.1927.

Pampāļu pagasta meliorācijas sabiedrība “Straume” * 05.11.1926.

Pampāļu pagasta meliorācijas sabiedrība “Zirnāju Lanka” * 19.03.1928.

Pampāļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
03.06.1939. izveidota apvienojot:
“Pampāļu lopkopības pārraudzības biedrību “Rosība”
“Pampāļu lopkopības pārraudzības biedrību”
“Pampāļu II lopkopības pārraudzības biedrību”

Pampāļu patērētāju  biedrība
Sk. „Pampāļu patērētāju  biedrība”

Pampāļu patērētāju biedrība * 08.05.1924.
                28.05.1936. pārdēvēta agrāk “Pampāļu patērētāju biedrība”
                24.02.1938. pārdēvēta agrāk “Pampāļu kooperatīvs”

Pampāļu piensaimnieku sabiedrība * 19.12.1922.

Pampāļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 13.10.1925. + 18.10.1940.
                24.04.1938. pārdēvēta agrāk “Pampāļu savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Pampāļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Pampāļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Pampāļu un apkārtnes biškopības biedrība * 13.11.1924. + 31.05.1938.
31.05.1938. iekļauta “Pampāļu lauksaimniecības biedrība”

Savienība „Pampāļu tautas nams” * 20.12.1928. + 25.11.1938.

Striebuļu lieknes un Stilmenes meliorācijas sabiedrība * 26.09.1928.

Ventmales mednieku biedrība * 12.01.1937. + 31.12.1940.
12.01.1937. izveidota apvienojot:
“Pampāļu mednieku biedrību”
“Nīgrandes mednieku biedrību”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Pampaļu nodaļa * 26.02.1931.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Pampaļu nodaļa * 14.09.1932.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Pampāļu nodaļa * 01.07.1936.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Pampaļu nodaļa * 30.10.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Pampaļu nodaļa * 07.03.1929.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Pampaļu nodaļa * 28.12.1922. + 04.12.1931.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti