Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PANEMUNES PAGASTS
Bauskas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Budbergas]

Brīvības pieminekļa Panemunes pagasta komiteja * 17.12.1929.

Brunavas izglītības biedrība “Liesma” * 21.07.1921.

Brunavas lauksaimniecības biedrība * 13.03.1922. + 15.07.1937.

Brunavas 29. Mazpulks * 04.04.1931. + 1940.

Brunavas piensaimnieku sabiedrība * 02.03.1925. + 23.01.1933.

Budbergas aizsargu nodaļa
                Sk.  „Panemunes aizsargu nodaļa”

Budbergas lauksaimniecības biedrība 8 04.05.1925. + 19.11.1936.

Budbergas lopkopības pārraudzības biedrība * 11.02.1924. + 19.07.1939.
19.07.1939. iekļauta “Panemunes lauksaimniecības biedrībā”

Budbergas piensaimnieku sabiedrība 8 04.03.1926. + 14.04.1930.

Budbergas Tunkunu piensaimnieku sabiedrība 8 12.02.1923. + 22.12.1932.

Ceraukstes Panemunes meliorācijas sabiedrība “Liesma” * 16.09.1929. + 18.03.1942.

Ceraukstes upes meliorācijas sabiedrība “Liekna” * 16.09.1929.

Ceraukstes upes meliorācijas sabiedrība * 25.01.1926. + 19.12.1926.

Ceraukstes upes meliorācijas sabiedrība * 11.04.1927.

Grenstāles lopkopības pārraudzības biedrība * 10.12.1928. + 19.07.1939.
19.07.1939. iekļauta “Panemunes lauksaimniecības biedrībā”

Grenstāles nacionālas jaunatnes biedrība * 22.04.1929.

Grenstāles piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Panemunes piensaimnieku sabiedrība”

Grenstāles un apkārtnes dārzkopības pārraudzības biedrība * 28.05.1931.

Kukuču meliorācijas sabiedrība * 08.11.1928.

Panemunes aizsardžu pulciņš * 01.02.1928. + 1940.

Panemunes aizsargu nodaļa * 16.06.1921. + 1940.
                1926. pārdēvēta agrāk „Budbergas aizsargu nodaļa”

Panemunes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 05.12.1936.

Panemunes krājaizdevu sabiedrība * 03.11.1925.

Panemunes lauksaimniecības biedrība 20.05.1937.
19.07.1939. pievienota “Budbergas lopkopības pārraudzības biedrība”
19.07.1939. pievienota “Grenstāles lopkopības pārraudzības biedrība”

Panemunes mājturības veicināšanas biedrība * 29.05.1933. + 23.11.1940.

Panemunes 293. Mazpulks * 15.02.1933. + 1940.

Panemunes pagasta Bardzanu ciema un apkārtnes meliorācijas sabiedrība “Liekna” * 17.06.1931.

Panemunes piensaimnieku sabiedrība * 10.12.1923.
18.08.1938. pārdēvēta agrāk “Grenstāles piensaimnieku sabiedrība”

Panemunes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 11.02.1937. + 18.10.1940.

Tervidānes 354. Mazpulks * 10.04.1934. + 01.09.1937.

Tervidānes 354. Mazpulks * 03.04.1939. + 1940.

Tunkunu 731. Mazpulks * 01.04.1935. + 1940.

Zemgales tautas augstskolas biedrība * 22.07.1926. + 23.11.1940.

Biedrību nodaļas:

Koru un orķestru apvienība “Dziesmu svētki” * 28.04.1931. + 27.02.1936.
                Brunavas nodaļa * 13.02.1932.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Paņemunes nodaļa * 13.05.1931.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Budbergas nodaļa * 06.10.1924.

Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vjtis” * 30.04.1930. + 19.01.1937.
                19.01.1937. iekļauta “Latvijas lietuvju apvienībā”
                Panemunes nodaļa * 21.05.1930.

Latvijas sargi biedrība * 03.02.1926. + 08.05.1936.
                Panemunes nodaļa * 01.09.1931.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Budbergas nodaļa * 31.03.1923.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Budbergas nodaļa * 13.07.1922.

Sporta biedrība “Amatieris”   * 20.12.1910.
                24.11.1938. pārdēvēta agrāk “Sporta biedrība “Amatieris” Rīgā”
                Grenctāles nodaļa * 16.09.1926. + 25.02.1938.

 

 
Izmainas 30.10.2015 Kontakti