Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PASIENES PAGASTS
Ludzas apriņķis
 [līdz 01.09.1925. Posiņas]

Brīvības pieminekļa Pasienes pagasta komiteja * 22.01.1930.

Marcinpoles meliorācijas sabiedrība * 19.04.1929. + 17.05.1941.

Pasienes Atvasīte 407. Mazpulks * 23.10.1934. + 1940.

Pasienes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 24.02.1934.

Pasienes dārzkopības pārraudzības biedrība “Pasienes dārzs” * 21.02.1929. + 21.01.1941.

Pasienes krājaizdevu sabiedrība * 14.07.1939.

Pasienes lauksaimniecības kooperatīvs * 10.09.1926. + 24.04.1935.

Pasienes meliorācijas sabiedrība “Zemnieku cerība” * 03.03.1927. + 18.03.1943.

Pasienes pagasta lauksaimniecības biedrība * 14.09.1937.

Pasienes pagasta meliorācijas sabiedrība “Verbovka” * 17.06.1931. + 02.03.1939.

Pasienes pagasta patērētāju biedrība * + 16.12.1932.

Pasienes piensaimnieku sabiedrība “Pasienes piens” * 21.02.1929. + 21.05.1931.

Pasienes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.10.1938. + 18.10.1940.

Pasīnes krājaizdevu sabiedrība
Sk. „Zilupes krājaizdevu sabiedrība”

Pasīnes lauksaimniecības biedrība “Arājs” * 12 02.1923. + 14.01.1938.

Pasīnes pagasta krājaizdevu kase *
27.11.1922. pārreģistrēta.

Pasīnes pagasta patērētāju biedrība “Stars” * + 13.01.1922.

Posiņas pagasta aizsargu nodaļa * 15.03.1920. + 07.07.1940.

Zalesjes meliorācijas sabiedrība „Artels” * 25.09.1929.

Zilupes apkārtnes lauksaimniecības kooperatīvs „Zemnieks” * 13.07.1928. + 11.11.1935.

Zilupes krājaizdevu sabiedrība * 16.11.1923. + 25.05.1937.
20.06.1928. pārdēvēta agrāk “Pasīnes krājaizdevu sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas baltkrievu jaunatnes biedrība * 25.04.1928. + 03.04.1936.
                Pasienes nodaļa * 22.04.1929.
                Zalesjes nodaļa * 18.01.1930.

Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība “Promien” * 04.12.1929. + 14.11.1940.
                Pasienes nodaļa * 16.08.1931.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
Pasienes nodaļa * 31.01.1934.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Gubiņas nodaļa * 02.08.1932.

 

 
Izmainas 08.05.2016 Kontakti