Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PASTENDES PAGASTS
Talsu apriņķis

Pastendes_1889

Brīvības pieminekļa Pastendes pagasta komiteja * 04.06.1930.

Kāķu ciema piensaimnieku sabiedrība “Mežnieki” * 05.03.1925. + 29.07.1933.

Laidzes Pastendes meliorācijas sabiedrība “Straume” * 07.01.1929.

Pastendes I bēru kase * 1891.

Pastendes II bēru kase * 1891.

Pastendes lauksaimniecības biedrība * 15.04.1937.

Pastendes 583. Mazpulks * 12.01.1935. + 1940.

Pastendes meliorācijas sabiedrība “Baltā pūna” * 25.03.1929.

Pastendes meliorācijas sabiedrība “Dūņi” * 10.12.1928.

Pastendes meliorācijas sabiedrība “Vikšņu purvs” * 28.06.1932.

Pastendes pagasta aizsardžu pulciņš * 28.12.1934. + 07.07.1940.

Pastendes pagasta aizsargu nodaļa * 07.01.1920. + 07.07.1940.

Pastendes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 30.03.1922.
07.12.1938. pārdēvēta agrāk “Talsu lopkopības pārraudzības biedrība”

Pastendes palīdzības un krājuma kase * 06.9.1881. + 1915.

Pastendes piensaimnieku sabiedrība "Panākums" * 18.09.1924. + 08.07.1929.

Pastendes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 06.03.1922. + 18.10.1940.
                04.10.1938. pārdēvēta agrāk “Pastendes savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Pastendes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Pastendes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Pastendes spirta kopdedzinātava biedrība * 27.09.1938.

Stendes Pastendes mednieku biedrība * 20.06.1939. + 18.03.1941.

Talsu lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Pastendes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Pastendes nodaļa * 27.03.1922.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Talsu nodaļa * 10.07.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Pastendes nodaļa * 30.04.1929.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti