Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PATKULES PAGASTS
Madonas apriņķis

Baltiņu piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Patkules piensaimnieku sabiedrība”

Bikseres savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos* 27.03.1891. + 11.08.1904.

Brīvības pieminekļa Patkules pagasta komitēja * 10.02.1930.

Cesvaines Grašu Kārzdabas Oļu Patkules pašvaldību veselības aizsardzību savienība
                                * +18.02.1941.

Dārzkopības pārraudzības biedrība “Ozols” * 30.07.1924. + 09.06.1937.

Patkules Baltiņu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Patkules pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Patkules Baltiņu piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Patkules piensaimnieku sabiedrība”

Patkules bibliotēkas biedrība * 19.03.1894. + 1916.

Patkules pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 30.04.1924.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk “Patkules Baltiņu lopkopības pārraudzības biedrība”

Patkules laukražotāju savienības patērētāju biedrība “Patkules kooperatīvs”
                                * 10.11.1920. +30.10.1929.

Patkules lauksaimniecības biedrība * 20.04.1937.

Patkules 1110. Mazpulks * 20.04.1938. + 1940.

Patkules meliorācijas sabiedrība * 21.03.1927. + 18.03.1942.

Patkules pagasta Lejas piensaimnieku sabiedrība * 02.08.1923. + 08.03.1939.

Patkules pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Patkules savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Patkules piensaimnieku sabiedrība * [1911]
                24.01.1923. pārdēvēta agrāk “Baltiņu piensaimnieku sabiedrība”
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk “Patkules Baltiņu piensaimnieku sabiedrība”

Patkules pagasta aizsargu nodaļa * 17.08.1919. + 07.07.1940.

Patkules pagasta “Tiltakalna” purva meliorācijas sabiedrība * 27.09.1930. + 18.03.1942.

Patkules savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 12.11.1891. + 18.10.1940. [*1864]
                23.01.1924.pārdēvēta agrāk "Patkules savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos"
                06.07.1938. pārdēvēta agrāk “Patkules pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Patkules savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Patkules savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sarkan Patkules lauksaimniecības biedrība * 15.01.1909. + 1916.

Biedrību nodaļas:

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Patkules nodaļa * 27.03.1922. + 11.05.1928.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
Cesvaines Patkules nodaļa * 16.03.1926.

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti