Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PEDEDZES PAGASTS
Valkas apriņķis

Pededzes_1937

Celminieku lauksaimniecības biedrība * 30.11.1927. + 30.07.1930.

Kalnapedeces bibliotēkas biedrība
Sk. „Pededzes bibliotēkas biedrība”

Kalnapededzes meliorācijas sabiedrība * 19.01.1931.

Kalnapededzes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 23.03.1890. + 03.08.1938.
                27.02.1924. pārdēvēta agrāk „Kalnapededzes savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                03.08.1939. iekļauta „Pededzes savstarpēja apdrošināšanas biedrībā”

Kalnapededzes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Kalnapededzes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Kudupes piensaimnieku sabiedrība * 30.10.1929. + 07.08.1939.

Lazberģa Kolberga piensaimnieku sabiedrība “Pedece”
Sk. „Pededzes piensaimnieku sabiedrība”

Liepnas Kacēnu un Pededzes meliorācijas sabiedrība “Kudupe” * 21.03.1927.

Pededzes bibliotēkas biedrība * 1901. + 30.11.1940.
04.05.1939. pārdēvēta agrāk “Kalnapedeces bibliotēkas biedrība”

Pededzes krājaizdevu sabiedrība * 22.09.1931.

Pededzes lauksaimniecības biedrība * 31.08.1937.

Pededzes 890. Mazpulks * 20.03.1936. + 1940.

Pededzes pagasta Čistīgu sādžas meliorācijas sabiedrība “Darbs” * 19.01.1931.

Pededzes pagasta krievu kultūras veicināšanas biedrība * 27.09.1932. + 11.02.1936.

Pededzes meliorācijas sabiedrība “Celmenieki” * 12.01.1928.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk “Pededzes pagasta meliorācijas
                                sabiedrība “Celmenieki”

Pededzes pagasta meliorācijas sabiedrība “Celmenieki”
Sk. „Pededzes meliorācijas sabiedrība “Celmenieki”

Pededzes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība “Sargs”
                Sk. „Pededzes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Pededzes patērētāju biedrība * 06.11.1940.

Pededzes piensaimnieku sabiedrība * 21.03.1923.
                30.04.1930. pārdēvēta agrāk “Lazberģa Kolberga piensaimnieku
                                sabiedrība “Pedece”
                05.04.1939. pārdēvēta agrāk “Piensaimnieku sabiedrība “Pededze”

Pededzes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 12.08.1925. + 18.10.1940.
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk “Pededzes pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība “Sargs”
                03.08.1938. pievienota „Kalnapededzes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Pededzes un Bejas meliorācijas sabiedrība “Krustakmens” * 03.02.1920.

Piensaimnieku sabiedrība “Pededze”
Sk. „Pededzes piensaimnieku sabiedrība”

Piensaimnieku sabiedrība „Strauts” * 1926.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Pededzes nodaļa * 12.12.1924.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Pededzes nodaļa * 09.12.1933.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Pededzes nodaļa * 21.01.1925.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Pededzes nodaļa * 09.10.1928. + 26.01.1932.

Latvijas pareizticīgo atturības biedrība * 14.11.1923. + 17.04.1936.
Turšinas nodaļa * 16.06.1933.

 

 
Izmainas 17.11.2011 Kontakti