Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PENKULES PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Penkules_1940

Ālaves jaunsaimnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas  biedrība
Sk. „Penkules lauksaimniecības mašīnu koplietošanas  biedrība “Vienība”

Brīvības pieminekļa Penkules pagasta komiteja * 12.02.1930. + 26.05.1937.

Penkules cukurbiešu audzētāju biedrība * 27.02.1933. + 22.06.1938.

Penkules dārzkopības pārraudzības biedrība * 06.02.1928. + 29.04.1941.

Penkules izglītības biedrība * 08.01.1909. + 08.08.1911.

Penkules izglītības biedrība “Darbs” * 27.04.1920. + 05.05.1938.
05.05.1938. iekļauta “Penkules lauksaimniecības biedrībā”

Penkules krājaizdevu sabiedrība * 19.11.1923.

Penkules lauksaimniecības biedrība * 1937.
05.05.1938. pievienota “Penkules izglītības biedrība “Darbs”
05.05.1938. pievienota “Penkules mājturības veicināšanas biedrība”

Penkules lauksaimniecības biedrība “Asni” * 30.04.1925. + 28.06.1937.

Penkules lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība “Vienība”
                                * 20.05.1926. + 13.11.1939.
                30.04.1936. pārdēvēta agrāk “Ālaves jaunsaimnieku lauksaimniecības
                                mašīnu koplietošanas  biedrība”
                30.04.1936. pievienota “Penkules mazsaimniecību vecināšanas biedrība”

Penkules lopkopības pārraudzības biedrība * 17.08.1922.

Penkules II lopkopības pārraudzības biedrība * 14.12.1925. + 03.11.1939.
03.11.1939. iekļauta “Tērvetes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Penkules III lopkopības pārraudzības biedrība * 28.06.1928. + 14.03.1941.

Penkules mājturības veicināšanas biedrība * 19.10.1931. + 05.05.1938.
05.05.1938. iekļauta “Penkules lauksaimniecības biedrībā”

Penkules 53. Mazpulks * 26.04.1931. + 1940.

Penkules mazsaimniecību vecināšanas biedrība * 20.05.1926.+ 30.04.1936.
                30.04.1936. iekļauta “Penkules lauksaimniecības mašīnu koplietošanas 
                                biedrība “Vienība”

Penkules mednieku biedrība * 01.12.1921. + 25.02.1941.

Penkules meliorācijas sabiedrība * 30.12.1926.

Penkules piensaimnieku sabiedrība * 17.03.1923. + 16.09.1929.

Penkules savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 1895. + 18.10.1940.
                12.01.1922.pārdēvēta agrāk „Penkules savstarpīgā palīdzības biedrība uguns
                                zaudējumu atgadījumos”
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk “Penkules savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Penkules savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība
Sk. „Penkules savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Penkules savstarpīgā palīdzības biedrība uguns zaudējumu atgadījumos
Sk. „Penkules savstarpējā apdrošināšanas biedrība”         

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Penkules nodaļa * 20.08.1928.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Penkules nodaļa * 05.09.1924.
                Alavas nodaļa * 21.01.1925.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Penkules nodaļa * 20.10.1924.

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti