Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PĒRKONES PAGASTS
Liepājas apriņķis

Perkones_1932

Bernātu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 11.08.1933.

Brīvības pieminekļa Pērkones pagasta komiteja * 19.01.1930.

Pērkones Bernātu meliorācijas sabiedrība “Grāvracis” * 30.08.1928.

Pērkones dārzkopības pārraudzības biedrība * 21.12.1933. + 17.04.1940.

Pērkones ezeru zvejnieku biedrība * 13.10.1925. + 17.04.1940.

Pērkones jūrmalas zvejniecības biedrība *  22.11.1927. + 20.05.1938.
                20.05.1938. iekļauta “Pērkones pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Pērkones kultūras veicināšanas biedrība “Blāzma” * 15.02.1921.+ 27.07.1938. [*1918.]
27.07.1938. iekļauta “Pērkones pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Pērkones lauksaimniecības biedrība * 19.12.1922. + 26.07.1937. [*1918.]

Pērkones lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Pērkones pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Pērkones 260. Mazpulks * 24.02.1934. + 1940.

Pērkones medību biedrība * 26.05.1925. + 22.03.1941.

Pērkones meliorācijas sabiedrība ”Niedre” * 02.05.1929. + 18.03.1942.

Pērkones pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 1940.

Pērkones pagasta lauksaimniecības biedrība * 13.05.1937.
20.05.1938. pievienota “Pērkones jūrmalas zvejniecības biedrība”
27.07.1938. pievienota “Pērkones kultūras veicināšanas biedrība “Blāzma”

Pērkones pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 10.10.1922.
28.10.1938.pārdēvēta agrāk “Pērkones lopkopības pārraudzības biedrība”

Pērkones pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Pērkones savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Pērkones piensaimnieku sabiedrība * 1934.

Pērkones savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 26.08.1884. + 18.10.1940.
                07.08.1923. pārdēvēta agrāk „Pērkones savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                24.05.1938. pārdēvēta agrāk “Pērkones pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Pērkones savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
Sk. „Pērkones savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Pērkones Tautas nama biedrība * 16.05.1929. + 24.05.1939.

Skatres evaņģēliski luteriska biedrība „Gedzeme” * 19.02.1921. + 23.10.1939.

Troņmantnieku birzes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 04.07.1913 + 1915.

Zvejniecības biedrība „Vilnis” * 07.11.1922. + 10.04.1940.

Biedrību nodaļas:

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Pērkones nodaļa * 25.03.1926.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Pērkones nodaļa * 30.11.1927.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Pērkones nodaļa * 09.11.1925.

Pretalkohola biedrība “Klints” * 20.03.1929. + 23.08.1935.
                Pērkones nodaļa * 18.04.1931.

Perkones_1935

 

 
Izmainas 14.02.2016 Kontakti