Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PĒTERNIEKU PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Brīvības pieminekļa Pēternieku pagasta komiteja * 15.02.1930. + 26.05.1937.

Garozas Pēternieku Ozolnieku meliorācijas sabiedrība “Birziņa” * 12.08.1929. +29.04.1941.

Mednieku biedrība “Sloka”
                Sk. „Pēternieku mednieku biedrība”

Meliorācijas sabiedrība “Medainis” * 06.04.1929.

Misas lejasgala meliorācijas sabiedrība * 03.08.1926.

Pēternieku mednieku biedrība  * 25.06.1931. + 25.02.1941.
10.10.1938. pārdēvēta agrāk “Mednieku biedrība “Sloka”

Pēternieku krājaizdevu sabiedrība * 27.06.1940.

Pēternieku lauksaimniecības biedrība * 18.03.1937.

Pēternieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 20.02.1930. + 11.04.1935.

Pēternieku lopkopības pārraudzības biedrība * 28.01.1926.

Pēternieku II lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Pēternieku pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Pēternieku 328. Mazpulks * 07.02.1934. + 1940.

Pēternieku meliorācijas sabiedrība “Tīrelis” * 03.05.1928.

Pēternieku pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 07.05.1931.
24.10.1938. pārdēvēta agrāk “Pēternieku II lopkopības pārraudzības biedrība”

Pēternieku pagasta un apkārtnes lauksaimniecības biedrība * 19.11.1923. + 03.06.1937.

Pēternieku patērētāju biedrība * 17.03.1921. + 18.07.1929

Pēternieku sadraudzīgā biedrība * 1912. + 20.06.1932.

Pēternieku savstarpējā apdrošināšanas biedrība  * 04.10.1938. + 18.10.1940.

Pēternieku savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 1896. + 1915.

Pēternieku un apkārtnes lopkopības pārraudzības  * 28.01.1926. + 01.04.1933.

Biedrību nodaļas:

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
Pēternieku nodaļa * 04.03.1924. + 26.01.1932.

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti