Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PILDAS PAGASTS
Ludzas apriņķis

Brīvības pieminekļa Pildas pagasta komiteja * 14.01.1930.

Briževas upes meliorācijas sabiedrība * 03.12.1928.

Brodaižu 1009. Mazpulks * 18.03.1937. + 1940.

Filandmuižas lauksaimniecības biedrība * 15.03.1927. * 12.12.1936.

Filandmuižas meliorācijas sabiedrība * 13.05.1929.

Inkinu meliorācijas sabiedrība * 25.03.1929.

Kooperatīvs “Draudzība” * + 01.08.1921.

Ludzas lauksaimniecības biedrība “Ozols” * + 16.12.1938.

Meliorācijas sabiedrība “Robežnīca” * 27.08.1928.

Nirzas un Pildas pagastu meliorācijas sabiedrība “Breidaki” * 13.03.1930. + 01.02.1940.

Nirzas un Pildas pagastu meliorācijas sabiedrība „Līdeksnanka” * 28.08.1928.

Pildas Atvasīte 560. Mazpulks * 09.01.1935. + 1940.

Pildas Auseklis 408. Mazpulks * 24.10.1934. + 1940.

Pildas Celmaliešu 1123. Mazpulks * 25.02.1939. + 1940.

Pildas Ezerkrastu 949. Mazpulks * 28.01.1937. + 1940.

Pildas krājaizdevu sabiedrība * + 29.04.1929.

Pildas krājaizdevu sabiedrība “Pašpalīdzība” * 16.07.1926. + 30.08.1929.

Pildas lauksaimniecības biedrība * 31.03.1937.
14.07.1939. pievienota “Pildas I lopkopības pārraudzības biedrība”
14.07.1939. pievienota “Pildas II lopkopības pārraudzības biedrība “Rīts”

Pildas lauksaimniecības biedrība “Dzimtene” * + 21.01.1941.

Pildas lauksaimniecības biedrība “Vārpa” * 27.11.1929. + 12.12.1936.

Pildas I lopkopības pārraudzības biedrība * 17.04.1929. + 14.07.1939.
14.07.1939. iekļauta “Pildas lauksaimniecības biedrībā”

Pildas II lopkopības pārraudzības biedrība “Rīts” * 29.03.1935. + 14.07.1939.
14.07.1939. iekļauta “Pildas lauksaimniecības biedrībā”

Pildas meliorācijas sabiedrība “Rancani” * 25.09.1929.

Pildas pagasta meliorācijas sabiedrība „Ilža” * 15.12.1926.

Pildas pagasta  meliorācijas sabiedrība “Mitka” * 13.03.1930.

Pildas pagasta  meliorācijas sabiedrība “Purvanosusināšanas” * 19.04.1929.

Pildas patērētāju biedrība * + 24.03.1930.

Pildas patērētāju biedrība “Draudzība” * 13.07.1921. + 25.02.1936.

Pildas piensaimnieku sabiedrība * 12.12.1928. + 20.05.1935.

Pildas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.10.1938. + 18.10.1940.

Pildas Zelta vārpa 948. mazpulks * 03.10.1936. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Darba zemnieku biedrība * 19.09.1933. + 02.03.1937.
                Pildas nodaļa * 12.12.1933.

Latgales jaunatnes biedrība * 22.08.1923. + 13.11.1936.
13.11.1936. iekļauta “Latgales zemnieku jaunatnes biedrībā”
                Pildas nodaļa * 19.03.1929.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Brodaižu nodaļa * 27.01.1934.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
Pildas nodaļa * 27.03.1934. + 17.01.1936.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti