Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PILSKALNES PAGASTS
Ilūkstes apriņķis

Brīvības pieminekļa Pilskalnes pagasta komitēja * 12.02.1930.

Grāfu Plāters Zībergs dzimtas savstarpīgās palīdzības iestādījums * 27.09.1910. + 1915.

Ilūkstes meliorācijas sabiedrība “Pļavkopība” * 09.06.1927.

Ludvigovas meliorācijas sabiedrība “Centība” * 14.06.1929.

Pilskalnes lauksaimniecības biedrība “Stars” * 25.06.1925. + 05.04.1938.

Pilskalnes 695. Mazpulks * 15.03.1935. + 1940.

Pilskalnes pagasta aizsargu nodaļa * 29.10.1920. + 1940.

Pilskalnes pagasta lauksaimniecības biedrība * 30.09.1937.

Pilskalnes pagasta patērētāju biedrība * 08.01.1923. + 14.05.1935.

Pilskalnes pagasta patērētāju biedrība “Zemkopis” * + 23.03.1936.

Pilskalnes piensaimnieku sabiedrība “Taupība” * 08.02.1928. + 26.02.1931.

Pilskalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 26.11.1938. + 18.10.1940.

Pirmā Pilskalnes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 21.02.1929. + 03.05.1940.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Pilskalnes nodaļa * 19.05.1930.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Pilskalnes nodaļa * 27.03.1922.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Pilskalnes nodaļa * 02.05.1930.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Pilskalna nodaļa * 16.02.1922. + 19.02.1926.

 

 
Izmainas 14.02.2016 Kontakti