Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PILTENE
*1557.
Ventspils apriņķis

Piltene_1926

Brīvības pieminekļa Piltenes pilsētas komiteja * 18.02.1930. + 26.05.1937.

Piltenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 15.11.1891.[1866]

Piltenes izglītības biedrība “Ausma” * 28.10.1924. + 05.07.1939.

Piltenes krājaizdevu kase * 12.03.1874. + 1915.

Piltenes mājturības veicināšanas biedrība “Blāzma” * 02.02.1926. + 23.03.1940.

Piltenes 600. mazpulks * 26.01.1935.

Piltenes patērētāju biedrība * 07.07.1938.

Piltenes patērētāju biedrība “Lāčplēsis” * 28.02.1921. + 01.08.1929.

Biedrību nodaļas:

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
Piltenes nodaļa *16.09.1929. + 12.02.1936.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.1.1932.
Piltenes nodaļa *29.05.1931.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
Piltenes nodaļa * 26.04.1927.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
27.08.1935. iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
Piltenes nodaļa * 10.07.1925.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Piltenes nodaļa *12.05.1927. + 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Piltenes nodaļa * 21.08.1920. + 04.12.1931.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
Piltenes nodaļa * 18.09.1924.

Vācu biedrība * 02.06.1906. + 15.09.1914.
Piltenes nodaļa * 11.12.1908.

Piltene_1929

Piltene_1930

 

 
Izmaiņas 17.11.2015 Kontakti