Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PILTENES PAGASTS
Ventspils apriņķis

Brīvības pieminekļa Piltenes pagasta komiteja * 18.01.1930. + 26.05.1937.

Pasiles piensaimnieku sabiedrība “Venta” * 10.03.1927. + 05.03.1936.

Piltenes biškopības biedrība * 22.09.1921. + 26.02.1937.

Piltenes krājaizdevu sabiedrība * 13.10.1925.

Piltenes kroņa savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos  * 13.07.1890. + 1915.

Piltenes lopkopības pārraudzības biedrība * 30.09.1924. + 06.12.1940.

Piltenes meliorācijas sabiedrība “Lagzdiene” * 07.01.1929. + 18.03.1942.

Piltenes meliorācijas sabiedrība “Noteka” * 23.03.1928.

Piltenes meliorācijas sabiedrība “Varzava” * 31.03.1926.

Piltenes pagasta aizsargu nodaļa * 06.04.1919. + 1940.

Piltenes pagasta lauksaimniecības biedrība * 10.10.1921.

Piltenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 09.12.1929.
                17.03.1939. pārdēvēta agrāk “Piltenes un apkārtnes lopkopības
                                pārraudzības biedrība “Piltene”

Piltenes pagasta mednieku biedrība * 28.07.1921. + 14.12.1936.

Piltenes pagasta Rapatciema meliorācijas sabiedrība “Austrums” * 05.06.1934. + 18.03.1942.

Piltenes pagasta Rapatciema meliorācijas sabiedrība “Ieleja” * 24.09.1926.

Piltenes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
Sk. „Piltenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Piltenes piensaimnieku sabiedrība * 23.02.1926. + 01.09.1938.
01.09.1938. iekļauta “Vārves piensaimnieku sabiedrība”

Piltenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 06.02.1923. + 18.10.1940.
                12.07.1934. pārdēvēta agrāk “Piltenes pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Piltenes un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība “Piltene”
Sk. „Piltenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Piltenes Zūru Zīru krājaizdevu sabiedrība * 1914. + 1915.

Sises piensaimniecības sabiedrība
Sk. „Zīras Piensaimnieku sabiedrība”

Ugales Piltenes meliorācijas sabiedrība „Karšu mežs” * 17.8.1928.

Zīras Piensaimnieku sabiedrība * 24.08.1922.
20.12.1938. pārdēvēta agrāk „Sises piensaimniecības sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Piltenes nodaļa * 29.05.1931.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Piltenes nodaļa * 21.08.1920. + 04.12.1931.

 

 
Izmainas 11.02.2016 Kontakti