Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PLANĪCAS PAGASTA
Kuldīgas apriņķis

Brīvības pieminekļa Planīcas pagasta komiteja * 20.02.1930.

Jāteles piensaimnieku sabiedrība * 10.04.1923. + 18.06.1931

Kaiju purva meliorācijas sabiedrība * 28.07.1928. + 18.03.1942.

Liepkalnes lauksaimniecības biedrība * 07.05.1927. + 19.06.1935.

Planeces lauksaimniecības biedrība “Kalva”
Sk. „Planīcas lauksaimniecības biedrība”

Planeces lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Planīcas lopkopības pārraudzības biedrība”

Planeces pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Planīcas lauksaimniecības biedrība * 03.11.1921.
29.07.1937. pārdēvēta agrāk “Planeces lauksaimniecības biedrība “Kalva”

Planīcas lopkopības pārraudzības biedrība * 11.09.1924.
06.10.1938. pārdēvēta agrāk “Planeces lopkopības pārraudzības biedrība”

Planīcas 137. Mazpulks * 20.04.1932. + 1940.

Planīcas meliorācijas sabiedrība “Lejupīte” * 28.07.1928.

Planīcas piensaimnieku sabiedrība “Pienupe” 21.12.1923. + 19.07.1938.
19.07.1938. iekļauta “Kuldīgas piensaimnieku sabiedrībā”

Vilgales bibliotēkas biedrība * 17.12.1909. + 1915.

Biedrību nodaļas:

Evaņģēliskā sabiedrība „Palīdzība” * 1914. + 03.05.1940.
                03.04.1924. pārdēvēta agrāk „Liepājas evaņģēliskā atturības biedrība „Palīdzība”
                03.05.1940. iekļauta „Evaņģēliska apvienībā „Betanija E. C.”
                Planīces nodaļa * 05.08.1933.

 

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti