Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PLĀŅU PAGASTS
Valkas apriņķis

Plāņu Ķullenes meliorācijas sabiedrība * 02.05.1929.

Plāņu lauksaimniecības biedrība * 31.08.1937.

Plāņu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
Sk. „Plāņu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Plāņu lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Plāņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Plāņu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 13.03.1929.
                07.06.1939. pārdēvēta agrāk “Plāņu lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Plāņu 34. Mazpulks * 16.04.1931. + 1940.

Plāņu meliorācijas sabiedrība “Valgums” * 02.04.1930.

Plāņu nacionālā jaunatnes biedrība * 10.04.1929. + 25.04.1938.

Plāņu pagasta aizsargu nodaļa * 14.08.1919. + 1940.

Plāņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 21.03.1923.
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk “Plāņu lopkopības pārraudzības biedrība”

Plāņu pagasta ugunsgrēku gadījumu palīdzības biedrība
Sk. „Plāņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Plāņu piensaimnieku sabiedrība * 24.05.1922. + 21.05.1930.

Plāņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 13.04.1883. + 18.10.1940.
                14.11.1923. pārdēvēta agrāk “Plāņu pagasta ugunsgrēku gadījumu
                                palīdzības biedrība”
                                 pārdēvēta agrāk “Plāņu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Plāņu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Plāņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lopkopības pārraudzības biedrība „Trikātas centrs” * 08.10.1924. + 03.01.1940.
07.02.1933. pārdēvēta agrāk „ Trikātes Plāņu lopkopības pārraudzības biedrība”
03.01.1940. iekļauta „Trikātes lauksaimniecības biedrībā”

Trikātes Plāņu lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Lopkopības pārraudzības biedrība „Trikātas centrs”

Vijciema Plāņu krājaizdevu sabiedrība * 11.11.1925. + 01.09.1936.
01.09.1936. iekļauta „Trikātes krājaizdevu sabiedrībā”

Biedrību nodaļas:

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
                Plāņu nodaļa * 10.10.1924.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Plāņu nodaļa * 16.10.1929.

Valkas apriņķa mednieku biedrība * 24.08.1921. + 14.03.1941.
                Plāņu nodaļa * 16.12.1921. + 22.03.1929.

 

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti