Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PLĀTERES PAGASTS
Rīgas apriņķis

Plateres_1933

Abzes upītes noregulēšanas sabiedrība * 02.05.1923. + 29.05.1940.

Aderkašu Meņģeles Plāteres krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Plāteres krājaizdevu sabiedrība”

Aderkašu Meņģeles Plāteres lauksaimniecības biedrības krājaizdevu sabiedrība
Sk. „Plāteres krājaizdevu sabiedrība”

Aderkašu Meņģeles Plāteres lauksaimniecības biedrība * 31.01.1904. + 10.11.1936.

Aderkašu Meņģeles Plāteres lopkopības pārraudzības biedrība * 21.05.1925.
25.04.1940. iekļauta “Plāteres lauksaimniecības biedrībā”

Aderkašu Plāteres Taurupes labdarības biedrība * 10.07.1888. + 1916.

Aderkašu Taurupes un Plāteres trūcīgo skolēnu palīdzības biedrība * 13.06.1911. + 1916.

Brīvības pieminekļa Plāteres pagasta komiteja * 17.12.1929.

Čaulas purva kūdras ražošanas sabiedrība
Sk. „Meņģeles kūdras ražošanas sabiedrība”

Kooperatīva sabiedrība “Plāteres kopmoderniecība”
Sk. „Plāteres piensaimnieku sabiedrība”

Meņģeles kūdras ražošanas sabiedrība * 19.03.1930.
07.02.1940. pārdēvāta agrāk “ Čaulas purva kūdras ražošanas sabiedrība”

Plāteres biedrība “Austrums” * 19.12.1908. [1888] + 25.04.1940.
                                25.04.1940. iekļauta “Plāteres lauksaimniecības biedrībā”

Plāteres Ķeipenes Sutes Putriņas meliorācijas sabiedrība * 15.03.1935.

Plāteres krājaizdevu sabiedrība * 1910.
                28.06.1923. pārdēvēta agrāk „Aderkašu Meņģeles Plāteres lauksaimniecības
                                biedrības krājaizdevu sabiedrība”
                11.05.1938. pārdēvēta agrāk „Aderkašu Meņģeles Plāteres krājaizdevu sabiedrība”

Plāteres lauksaimniecības biedrība * 20.07.1937.
                25.04.1940. pievienota “Plāteres biedrība “Austrums”.
                25.04.1940. pievienota “Plāteres un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība”
                25.04.1940. pievienota “Aderkašu Meņģeles Plāteres lopkopības
                                pārraudzības biedrība”

Plāteres lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 13.03.1929. + 30.07.1930.

Plāteres 168. Mazpulks * 12.02.1934. + 1940.

Plāteres meliorācijas sabiedrība “Avots” * 15.02.1929.

Plāteres pagasta aizsardžu pulciņš * 15.01.1933. + 07.07.1940.

Plāteres piensaimnieku sabiedrība * 28.02.1923. + 25.02.1936.
                07.03.1928. pārdēvāta agrāk “Kooperatīva sabiedrība
                                “Plāteres kopmoderniecība”

Plāteres savstarpējā apdrošināšanas biedrība *1882. + 18.10.1940.
                19.12.1933. pārdāvāta agrāk “Plāteres savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Plāteres savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
Sk. „Plāteres savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Plāteres un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība * 02.05.1923. + 25.04.1940.
25.04.1940. iekļauta “Plāteres lauksaimniecības biedrībā”

Tauruļu meliorācijas sabiedrība * 19.06.1928.

Biedrību nodaļas:

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Plāteres nodaļa * 09.02.1929.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Madlienas 18. Novads * 04.10.1926.
                31.05.1939. pārdēvēts agrāk „Plāteres 18. novads”

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Plāteres nodaļa * 28.10.1925.

Plateres_1934

 

 
Izmainas 15.05.2016 Kontakti