Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PĻAVIŅAS
*1927.
Rīgas apriņķis

Plavinas_1911

Brīvības pieminekļa Pļaviņu pilsētas komiteja * 14.12.1929.

Pļaviņu amatnieku biedrība * 18.09.1939.

Pļaviņu bērnu aizsardzības biedrība * 25.04.1928. + 31.12.1940.

Pļaviņu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 03.04.1914.
                16.01.1924. pārdēvēta agrāk „Stukmaņu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Pļaviņu kultūras biedrība “Klints” * 28.07.1926. + 31.12.1940.

Pļaviņu laukkopības pārraudzības biedrība * 10.10.1933. + 31.12.1940.

Pļaviņu mednieku biedrība * 10.06.1926. + 26.05.1941.

Pļaviņu namīpašnieku biedrība * 06.08.1924. + 30.11.1939.

Pļaviņu patērētāju biedrība * 19.12.1919.

Pļaviņu pilsētas ģimnāzijas 1166. Mazpulks * 03.04.1940. + 1940.

Pļaviņu pilsētas 843. Mazpulks * 06.02.1936. + 1940.

Pļaviņu pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 26.04.1932. + 18.10.1940.
                19.10.1938. pārdēvēta agrāk “Pļaviņu pilsētas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Pļaviņu pilsētas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Pļaviņu pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Pļaviņu pilsētas vidusskolu absolventu biedrība * 09.10.1929. + 05.01.1939.

Pļaviņu rajona mājlopu audzētāju biedrība * 17.04.1939.

Pļaviņu un apkārtnes dārzkopības kooperatīvs * 05.11.1924. + 27.11.1934.

Pļaviņu un apkārtnes krājaizdevu sabiedrība “Avots” * 23.01.1924.
                21.04.1936. iekļauta “Pļaviņu krājaizdevu sabiedrībā”

Pļaviņu un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība * 29.11.1922. + 13.01.1935.

Pļaviņu viesīgā biedrība * 07.09.1905. + 17.05.1935.
                25.06.1924. pārdēvēta agrāk „Stukmaņu viesīgā biedrība”

Stukmaņu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Pļaviņu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Stukmaņu viesīgā biedrība
                Sk. „Pļaviņu viesīgā biedrība”

Biedrību nodaļas:

Aviācijas veicināšanas biedrība * 17.12.1932. + 11.05.1936.
                Pļaviņu nodaļa * 18.04.1934.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Pļaviņu nodaļa * 02.07.1928.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Stukmaņu nodaļa * 22.10.1920. + 17.01.1923.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Pļaviņu nodaļa * 13.03.1922.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Pļaviņu nodaļa * 29.06.1925.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Pļaviņu nodaļa * 27.03.1922.

Latvijas lauku un mazpilsētu ārstu biedrība * 28.06.1923. + 25.09.1939.
                25.09.1939. iekļauta „Latvijas ārstu biedrībā”
                Pļaviņu nodaļa * 23.01.1924.

Latvijas neredzīgo biedrība * 16.06.1926.
                11.07.1940. pārdēvēta agrāk “Latvijas neredzīgo savienība”
                Pļaviņu nodaļa * 12.09.1927. + 04.11.1936.

Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodnieciskā biedrība * 30.03.1920. + 04.09.1935.
                19.03.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodu savienība"
                Pļaviņu nodaļa * 17.12.1926.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Pļaviņu nodaļa * 12.12.1930.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Pļaviņu nodaļa * 25.05.1925.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Pļaviņu 50. novads * 10.03.1932.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
Pļaviņu nodaļa * 18.10.1922.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Pļaviņu nodaļa * 15.01.1924.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Pļaviņu nodaļa * 21.07.1924. + 25.08.1937.

Strādnieku atturības biedrība * 20.03.1929. + 25.07.1931.
                Pļaviņu Gostiņu nodaļa * 14.07.1931.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Pļaviņu nodaļa * 13.11.1931.

Tautas sargi biedrība * 28.02.1933. + 06.09.1935.
                Dienvidvidzemes nodaļa * 22.07.1933.

Žīdu kultūrelā biedrība "Kultūrlīga" * 20.09.1922. + 17.12.1926.
                30.07.1924. pārdēvēta agrāk "Ebreju kultūrelā biedrība "Kultūrlīga"
                Pļaviņu nodaļa * 22.07.1924.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Pļaviņu nodaļa * 22.11.1927.

Žīdu vecāku biedrība Latvijā * 20.09.1922. + 01.07.1935.
                05.12.1933. pārdēvēta agrāk “Ebreju vecāku biedrība Latvijā”
                Pļaviņas nodaļa * 21.02.1929.

Plavinas_1929

Plavinas_1933

Plavinas_1937

 

 
Izmaiņas 28.09.2015 Kontakti