Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PĻAVIŅU PAGASTS
Rīgas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Stukmaņu]

Plavinu_1912

Brīvības pieminekļa Pļaviņu pagasta komiteja * 18.12.1929.

Pļaviņu jaunsaimnieku meliorācijas sabiedrība * 27.03.1929.

Pļaviņu Klintaines 615. Mazpulks * 27.01.1935. + 1940.

Pļaviņu krājaizdevu sabiedrība * 14.09.1905.
21.04.1936. pievienota “Pļaviņu un apkārtnes krājaizdevu sabiedrība “Avots”

Pļaviņu lauksaimniecības biedrība * 20.12.1904.
23.03.1937. pārdēvēta agrāk „Stukmaņu lauksaimniecības biedrība”
09.11.1937. pievienota „Stukmaņu un apkārtnes biškopības biedrība”
14.07.1939. pievienota „Stukmaņu lopkopības pārraudzības biedrība”
14.07.1939. pievienota „Pļaviņu lopkopības pārraudzības biedrība “Spēks”
14.07.1939. pievienota „Pļaviņu Odzienas lopkopības pārraudzības biedrība”
22.12.1939. pievienota “Stukmaņu kultūras biedrība”

Pļaviņu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Pamats”
                Sk. „Pļaviņu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Pļaviņu lopkopības pārraudzības biedrība * 09.01.1929. + 01.09.1936.
01.09.1936.iekļauta „Pļaviņu Odzienas lopkopības pārraudzības biedrībā”

Pļaviņu lopkopības pārraudzības biedrība “Spēks” * 09.02.1932. + 14.07.1939.
14.07.1939. iekļauta „Pļaviņu lauksaimniecības biedrībā”

Pļaviņu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 11.11.1925.
                07.06.1939. pārdēvēta agrāk. „Pļaviņu lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība „Pamats”
                26.11.1935. pārdēvēta agrāk „Stukmaņu jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
                                lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Pļaviņu meliorācijas sabiedrība * 19.07.1926.

Pļaviņu pagasta aizsardžu pulciņš * 13.05.1928. + 07.07.1940.

Pļaviņu piensaimnieku sabiedrība * 1911.
02.07.1935. pievienota „Pļaviņu un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība”
01.09.1936. pievienota „Aizkraukles Bilstiņu piensaimnieku sabiedrība”
20.07.1938. pārdēvēta agrāk „Stukmaņu piensaimnieku sabiedrība”
15.03.1938. pievienota “Kokneses piensaimnieku sabiedrība “Zieds”

Pļaviņu Odzienas lopkopības pārraudzības biedrība + 01.09.1936. + 14.07.1939.
                01.09.1936. izveidota apvienojot:
                                „Pļaviņu lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Vietalvas Odzienas un apkārtnes lopkopības
                                pārraudzības biedrību”
                14.07.1939. iekļauta „Pļaviņu lauksaimniecības biedrībā”

Pļaviņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 08.02.1887. + 18.10.1940.
                24.01.1923. pārdēvēta agrāk „Stukmaņu savstarpīgā palīdzības
                                biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                17.08.1938. pārdēvēta agrāk “Stukmaņu savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Rīteres mednieku biedrība * 31.12.1932. + 21.03.1939.

Stukmaņu bibliotēkas biedrība * 22.10.1896. + 1916.

Stukmaņu jaunsaimnieku un sīkgruntnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Pļaviņu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Stukmaņu kultūras biedrība * 11.11.1884. + 22.12.1939.
                30.04.1924. pārdēvēta agrāk „Stukmaņu mūzikas un dziedāšanas biedrība”
                22.12.1939. iekļauta „Pļaviņu lauksaimniecības biedrībā”

Stukmaņu lauksaimniecības biedrība
Sk. „Pļaviņu lauksaimniecības biedrība”

Stukmaņu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 26.09.1923. + 13.12.1938.

Stukmaņu lopkopības pārraudzības biedrība * 11.04.1923. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Pļaviņu lauksaimniecības biedrībā”

Stukmaņu meliorācijas sabiedrība * 01.04.1925. + 18.09.1929.

Stukmaņu mūzikas un dziedāšanas biedrība
                Sk. „Stukmaņu kultūras biedrība”

Stukmaņu piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Pļaviņu piensaimnieku sabiedrība”

Stukmaņu pirmā dārzkopības pārraudzības biedrība * 23.08.1927. + 24.02.1937.

Stukmaņu savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība
Sk. „Pļaviņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Stukmaņu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Pļaviņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Stukmaņu un apkārtnes biškopības biedrība * 30.06.1920. + 09.11.1937.
09.11.1937. iekļauta „Pļaviņu lauksaimniecības biedrībā”

Stukmaņu un apkārtnes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Kūlējs”
                                * 11.11.1925. + 01.07.1937.

Biedrību nodaļas:

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Stukmaņu nodaļa * 14.07.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Stukmaņu nodaļa * 09.03.1921. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 15.05.2016 Kontakti