Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

POCIEMA PAGASTS
Valmieras apriņķis

Pociema_1912

Meliorācijas sabiedrība “Gauša” * 26.10.1928.

Pāles Pociema piensaimnieku sabiedrība * 07.03.1923. + 31.12.1931.

Pociema bēru kase * 05.07.1907. + 17.05.1925.

Pociema krājaizdevu sabiedrība *28.07.1882.
                15.11.1922. pārdēvēta agrāk „Pozendorfas krāj un aizdevu kase”

Pociema 178. Mazpulks * 26.02.1934. + 1940.

Pociema lauksaimniecības biedrība * 25.03.1888. [1872]

Pociema lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Pociema pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Pociema meliorācijas sabiedrība “Auspurvs” * 07.01.1929.

Pociema meliorācijas sabiedrība “Kazraga pļavas” * 23.08.1929.

Pociema pagasta aizsargu nodaļa * 11.08.1919. + 1940.

Pociema pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Pociema pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 29.10.1924.
26.10.1938. pārdēvēta agrāk “Pociema lopkopības pārraudzības biedrība”

Pociema Pāles un Puikeles pagastu meliorācijas sabiedrība “Lūdiņupe’* 18.07.1934.

Pociema patērētāju biedrība * 14.04.1920.

Pociema piensaimnieku sabiedrība * 21.03.1923. + 04.08.1931.

Pociema savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 06.04.1897. + 18.10.1940.
                07.02.1923. pārdēvēta agrāk “Pozendorfas pagasta savstarpīgā
                                uguns apdrošināšanas biedrība”
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk “Pociema savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Pociema savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Pociema savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Pozendorfas krāj un aizdevu kase
Sk. „Pociema krājaizdevu sabiedrība”

Pozendorfas pagasta savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Pociema savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Pociema nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Pociema 30. novads * 22.11.1928.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
Pociema nodaļa * 24.10.1922.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Pociema nodaļa * 21.04.1921. + 16.10.1935.

Foto no A. Tomašuna krājumā.

 

 
Izmainas 02.10.2019 Kontakti