Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

POPES PAGASTS
Ventspils apriņķis

Popes_1910

Ances krājaizdevu sabiedrība * 28.06.1923.
12.04.1938. pārdēvēta agrāk “Ances Popes krājaizdevu sabiedrība”

Ances lauksaimniecības biedrība “Stars” * 04.04.1922.

Ances patērētāju biedrība “Imanta” * 29.01.1921.
16.12.1929. pārdēvēta agrāk “Popes Virpes Rindes patērētāju biedrība “Imanta”

Ances Popes krājaizdevu sabiedrība
Sk. „Ances krājaizdevu sabiedrība”

Ances savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 28.04.1922. + 18.10.1940.
                12.09.1929. pārdēvēta agrāk “Popes savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                15.11.1938. pārdēvēta agrāk “Popes Ances savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Brīvības pieminekļa Popes pagasta komiteja * 18.01.1930. + 26.05.1937.

Lūšu zvejniecības boba “Līvs”
Sk. „Lužņas zvejniecības biedrība “Līvs”

Lužņas zvejniecības biedrība “Līvs” * 18.12.1923. + 24.03.1941.
12.10.1931. pārdēvēta agrāk “Lūšu zvejniecības boba “Līvs”

Popes Ances bibliotēkas biedrība * 1913. + 1915.

Popes Ances meliorācijas sabiedrība “Rindas novads” * 12.09.1928.

Popes Ances savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ances savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Popes krājaizdevu sabiedrība * 06.02.1940.

Popes lauksaimniecības veicināšanas biedrība * 03.11.1921.+ 19.10.1939.
11.04.1924. pārdēvēta agrāk “Popes lauksaimniecības biedrība”
19.10.1939. iekļauta “Popes lauksaimniecības biedrībā”

Popes lauksaimniecības biedrība
Sk. „Popes lauksaimniecības veicināšanas biedrība”

Popes lauksaimniecības biedrība * 23.03.1938.
19.10.1939. pievienota “Popes lauksaimniecības veicināšanas biedrība”

Popes 646. Mazpulks * 11.03.1935. + 1940.

Popes meliorācijas sabiedrība “Branda” * 15.09.1926.

Popes meliorācijas sabiedrība “Grīva” * 22.02.1927. + 29.11.1937.

Popes meliorācijas sabiedrība “Sārce” * 09.06.1927.

Popes meliorācijas sabiedrība “Vecumpļavas” * 07.01.1929. + 18.03.1942.

Popes meliorācijas sabiedrība “Zidlauki” * 07.01.1929.

Popes pagasta aizsargu nodaļa * 05.09.1919. + 1940.

Popes patērētāju biedrība * 22.03.1938.

Popes piensaimnieku sabiedrība * 12.01.1926. + 16.05.1929.

Popes Puzes meliorācijas sabiedrība “Renda” * 13.03.1930. + 18.03.1942.

Popes Sarkanmuižas meliorācijas sabiedrība “Klāņi” * 29.04.1926.

Popes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 11.01.1932. + 18.10.1940.
                28.07.1938. pārdēvēta agrāk „Popes un apkārtnes savstarpējā
                                uguns apdrošināšanas biedrība”

Popes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ances savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Popes un apkārtnes Lopkopības pārraudzības biedrība * 27.09.1927. + 03.01.1940.

Popes un apkārtnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
Sk. „Popes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Popes ugunsdzēsēju biedrība * 22.04.1939.

Popes Virpes Rindes patērētāju biedrība “Imanta”
Sk. „Ances patērētāju biedrība “Imanta”

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Popes nodaļa * 11.05.1927.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Popes nodaļa * 01.07.1921.

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība
                                "Par ticību un baznīcu" * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Popes nodaļa * 26.04.1928.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Popes nodaļa * 27.01.1926.

Pretalkohola biedrība “Klints” * 20.03.1929. + 23.08.1935.
                Popes nodaļa * 22.12.1930.

Raiņa klubs * 17.03.1920. + 30.06.1934.
                Popes nodaļa * 18.01.1922.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Popes nodaļa * 27.10.1933.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Popes nodaļa * 07.08.1925.

Ventspils apkārtnes latviešu sporta biedrība „Zvans” * 23.05.1923. + 31.12.1940.
                Popes nodaļa * 22.01.1927.

Ventspils arodnieciskā biedrība * 20.07.1922. + 11.10.1928.
                30.08.1926. pārdēvēta agrāk „Ventspils arodu biedrība”
                Popes nodaļa * 14.06.1925.

Popes_1911

 

 
Izmainas 11.02.2016 Kontakti