Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PRAULIENAS PAGASTS
Madonas apriņķis

Praulienas_1928

Biškopības dārzkopības biedrība “Drava”
Sk. „Praulienas lauksaimniecības biedrība”

Brīvības pieminekļa Praulienas pagasta komitēja * 10.02.1930.

Ļaudonas I lopkopības pārraudzības biedrība * 01.09.1931. + 14.07.1939.
14.07.1939. iekļauta “Praulienas lauksaimniecības biedrībā”

Otrā Praulienas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadijumos * 03.10.1905. + 1916.

Praulienas izglītības biedrība * 26.04.1922. + 1927.
                1927. iekļauta „Praulienas lauksaimniecības biedrībā”

Praulienas lauksaimniecības biedrība * 30.04.1924. [1915]
                31.08.1927. pārdēvēta agrāk “Biškopības dārzkopības biedrība “Drava”
                1927. pievienota „Praulienas izglītības biedrība”
                31.08.1937. pārdēvēta agrāk “Praulienas lauksaimniecības biedrība ”Druva”
                07.12.1937. pievienota „Trakšu apkārtnes mājturības veicināšanas biedrība „Zeme”
                14.07.1939. pievienota “Ļaudonas I lopkopības pārraudzības biedrība”
                14.09.1939. pievienota “Praulienas lopkopības pārraudzības biedrība “Gaita”
                14.09.1939. pievienota “Praulienas lopkopības pārraudzības biedrība “Gaita 2”
                14.09.1939. pievienota “Praulienas lopkopības pārraudzības biedrība “Gaita 3”

Praulienas lauksaimniecības biedrība ”Druva”
Sk. „Praulienas lauksaimniecības biedrība”

Praulienas lopkopības pārraudzības biedrība “Gaita” * 23.01.1924. + 14.07.1939.
                15.09.1936. pievienota “Praulienas lopkopības pārraudzības biedrība “Plāte”
                14.07.1939. iekļauta “Praulienas lauksaimniecības biedrībā”

Praulienas lopkopības pārraudzības biedrība “Gaita 2” * 176.03.1926. + 14.07.1939.
14.07.1939. iekļauta “Praulienas lauksaimniecības biedrībā”

Praulienas lopkopības pārraudzības biedrība “Gaita 3” * 10.02.1931. + 14.07.1939.
14.07.1939. iekļauta “Praulienas lauksaimniecības biedrībā”

Praulienas lopkopības pārraudzības biedrība “Plāte” * 28.04.1926.+ 15.09.1936.
15.09.1936. iekļauta “Praulienas lopkopības pārraudzības biedrībā “Gaita”

Praulienas 16. Mazpulks * 29.09.1929. + 1940.

Praulienas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 28.01.1925. + 22.01.1935.

Praulienas II meliorācijas sabiedrība * 14.12.1926. + 18.03.1942.

Praulienas patērētāju biedrība * 28.01.1920.
04.05.1938. pārdēvēta agrāk “Praulienas patērētāju biedrība “Ilga”

Praulienas patērētāju biedrība “Ilga”
Sk. „Praulienas patērētāju biedrība”

Praulienas piensaimnieku sabiedrība * 24.01.1924.
31.08.1938. pārdēvēta agrāk “Praulienas piensaimnieku sabiedrība “Kate”

Praulienas piensaimnieku sabiedrība “Kate”
Sk. „Praulienas piensaimnieku sabiedrība”

Praulienas pirmā piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Praulienas Trākšu piensaimnieku sabiedrība”

Praulienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 24.04.1883. + 18.10.1940.
                18.02.1925. pārdēvēta agrāk „Praulienas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                16.11.1938. pārdēvēta agrāk “Praulienas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Praulienas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Praulienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Praulienas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Praulienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Praulienas spirta kopdedzinātava  * 24.05.1939.

Praulienas Trākšu piensaimnieku sabiedrība * 01.03.1922.
31.08.1938. pārdēvēta agrāk “Praulienas pirmā piensaimnieku sabiedrība”

Trakšu apkārtnes mājturības veicināšanas biedrība „Zeme” * 01.09.1931. + 07.12.1937.
07.12.1937. iekļauta „Praulienas lauksaimniecības biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Praulienas nodaļa * 09.12.1930.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Praulienas nodaļa * 11.07.1927.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Praulienas nodaļa * 23.11.1920. + 16.10.1935.

Vācu vecāku biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku
                                priekšstāvu savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Praulienas nodaļa * 15.10.1923. + 05.05.1937.

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti