Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PRAVIŅU PAGASTS
Tukuma apriņķis

Lauksaimniecības biedrība “Vaga” * 22.06.1920.

Praviņu krājaizdevu sabiedrība * 10.01.1924.

Praviņu kūdras ražošanas sabiedrība * 26.06.1930. + 03.04.1933.

Praviņu kultūras biedrība * 17.03.1927. + 30.11.1940.

Praviņu lauksaimniecības biedrība * 1937.
19.07.1939. pievienota “Saušu lopkopības pārraudzības biedrība”

Praviņu 111. Mazpulks * 19.02.1933. + 1940.

Praviņu pagasta aizsardžu pulciņš * 28.04.1928. + 07.07.1940.

Praviņu pagasta aizsargu nodaļa * 29.04.1919. + 07.07.1940.

Praviņu un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība * 23.02.1925. +30.11.1940.

Saušu lopkopības pārraudzības biedrība * 27.07.1926. + 19.07.1939.
13.09.1935. pievienota “Irlavas lopkopības pārraudzības biedrība”
19.07.1939. iekļauta “Praviņu lauksaimniecības biedrībā”

Slampes Praviņu mednieku un šaušanas biedrība „Mednis” * 28.08.1924. + 12.07.1935.

Slampes Praviņu meliorācijas sabiedrība „Purvājs” * 16.09.1929.

Slampes Praviņu savstarpēja ugunsapdrošināšanas biedrība
Sk. „Slampes savstarpēja apdrošināšanas biedrība”

Slampes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 23.02.1892. + 18.10.1940.
                16.09.1922. pārdēvēta agrāk „Slampes Praviņu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                21.02.1939. pārdēvēta agrāk „Slampes Praviņu savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība”

Slampes Praviņu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
Sk. „Slampes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vagas piensaimnieku sabiedrība * 05.3.1923. + 21.03.1935.

Biedrību nodaļas:

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Praviņu nodaļa * 18.02.1926.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Praviņu nodaļa * 14.02.1929.

 

 
Izmainas 02.06.2012 Kontakti