Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PREIĻI
* 1928.
Daugavpils apriņķis

Preili_1928

Brīvības pieminekļa Preiļu pagasta un pilsētas komiteja * 31.05.1930. + 26.05.1937.

 Pirmā Preiļu krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Preiļu krājaizdevu sabiedrība “Austrums”

Preiļu aizsargu rotas krājaizdevu sabiedrība * 27.01.1925. + 29.04.1929.

Preiļu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 30.05.1924.

Preiļu krājaizdevu sabiedrība * 17.03.1925. + 29.10.1935.
                29.10.1935. iekļauta “Anspoku krājaizdevu sabiedrībā “Uzuls”

Preiļu II krājaizdevu sabiedrība * 18.04.1925.

Preiļu krājaizdevu sabiedrība “Austrums” * 12.09.1923. (P.M.)
                13.05.1939. pārdēvēta agrāk “Pirmā Preiļu krājaizdevu sabiedrība”

Preiļu krievu kultūras veicināšanas biedrība * 15.06.1932. + 19.12.1935.

Preiļu kultūras veicināšanas biedrība * 17.02.1925. + 16.12.1940.

Preiļu literariski muzikāli dramatiskais pulciņš * 15.12.1922. + 16.12.1940.

Preiļu mājturības veicināšanas biedrība “Saulainais stūrītis” * 12.12.1928. + 13.10.1936.

Preiļu medību biedrība “Lapsa” * 08.01.1923. + 31.08.1935.

Preiļu patērētāju biedrība * 21.11.1924. + 17.12.1932.

Preiļu patērētāju biedrība * 13.10.1928.
                02.07.1938. pārdēvēta agrāk “Preiļu patērētāju biedrība “Spēks”

Preiļu patērētāju biedrība “Spēks”
                Sk. „Preiļu patērētāju biedrība”

Preiļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 16.10.1937. + 18.10.1940.

Preiļu spirta kopdedzinātava * 16.10.1937.

Biedrību nodaļas:

Ebreju jaunatnes biedrība “Hašomer Hacoir” * 14.10.1925. + 30.04.1935.
                Preiļu nodaļa * 08.08.1930.

Ebreju kultūrelā biedrība "Arbeitheim" * 02.06.1920. + 28.01.1925.
                Preiļu nodaļa * 10.06.1921.

Latgales atvaļināto karavīru biedrība * 07.12.1927. + 08.06.1940.
                Preiļu nodaļa * 26.11.1928.

Latgales Zemgales atbrīvotāju karavīru biedrības * 13.07.1928. + 12.03.1936.
Preiļu nodaļa *

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Preiļu nodaļa * 30.01.1932.

Latvijas atbrīvotāju biedrība “Dzimtene” * 15.02.1928. + 13.12.1935.
                Preiļu nodaļa * 02.08.1928.

Latvijas ebreju jaunatnes nacionāli kultūrelā sporta biedrība “Gordonija” Ārona davīda Gordona vārdā * 08.02.1928. + 06.11.1937.
                Preiļu nodaļa * 19.12.1928.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Preiļu nodaļa * 30.04.1926.
                27.01.1930. pārdēvēta agrāk „Stikānu”

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrība * 06.09.1919. + 19.02.1937.
                02.05.1923. pārdēvēta agrāk "Sīktirgotāju aizsardzības savienība"
                Preiļu nodaļa * 26.09.1929.

Latvijas vispārīgā ebreju amatnieku biedrība * 13.03.1926. + 18.10.1934.
                Preiļu nodaļa * 13.03.1928. + 16.04.1935.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Preiļu nodaļa * 15.09.1926. + 22.02.1938.

Perec klubs biedrība * 27.01.1926. + 30.06.1934.
                Preiļu nodaļa * 21.11.1928.

Žīdu darba jaunatnes biedrība B. Borochova piemiņai * 30.12.1926. + 07.09.1934.
                Preiļu nodaļa * 22.09.1927.

Žīdu kultūrelā biedrība "Kultūrlīga" * 20.09.1922. + 17.12.1926.
                30.07.1924. pārdēvēta agrāk "Ebreju kultūrelā biedrība "Kultūrlīga"
                Preiļu nodaļa * 18.01.1923.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Preiļu nodaļa * 16.11.1926.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Preiļu nodaļa * 26.09.1921.

Žīdu veselības aizsargāšanas biedrība "Oze" * 26.03.1923.
                22.04.1939. “Latvijas ebreju veselības apsargāšanas biedrība “Oze”
                Preiļu nodaļa * 09.05.1923.

 

 
Izmaiņas 01.11.2015 Kontakti