Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PREIĻU PAGASTS
Daugavpils apriņķis

Preilu_1930

Anspoku krājaizdevu sabiedrība “Uzuls”
Sk. „Preiļu krājaizdevu sabiedrība”

Anspoku 990. Mazpulks * 09.03.1937. + 1940.

Anspoku lauksaimniecības biedrība “Grauds” * 10.03.1922. + 09.09.1938.

Anspoku lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Vārkavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Anspoku piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Preiļu Anspoku piensaimnieku sabiedrība”

Anspoku piensaimnieku sabiedrība “Straume”
Sk. „Preiļu piensaimnieku biedrība” 

Betišķu meliorācijas sabiedrība * 19.04.1929.

Brīvības pieminekļa Preiļu pagasta un pilsētas komiteja * 31.05.1930. + 26.05.1937.

Gailīšu 563. Mazpulks * 17.12.1934. + 1940.

Jašores meliorācijas sabiedrība “Leicis” * 30.10.1928.

Krivosolas meliorācijas sabiedrība “Noteka” * 10.08.1926.

Meliorācijas sabiedrība “Zimnij ostrov” * 28.06.1930.

Pienenes lauksaimniecības biedrība “Raža” * 15.02.1924. + 16.12.1940.

Pieniņu lopkopības pārraudzības biedrība 8 18.01.1937. + 16.12.1940.

Preiļu Anspoku piensaimnieku sabiedrība * 23.02.1926.
17.09.1938. pārdēvēta agrāk “Anspoku piensaimnieku sabiedrība”

Preiļu biškopības biedrība * 30.05.1924. +16.12.1940.

Preiļu krājaizdevu sabiedrība * 13.06.1923.
29.10.1935. pievienota “Preiļu krājaizdevu sabiedrība”
02.06.1938. pārdēvēta agrāk “Anspoku krājaizdevu sabiedrība “Uzuls”

Preiļu lauksaimniecības biedrība “Vorpa”
Sk. „Preiļu pagasta lauksaimniecības biedrība”

Preiļu Lauksaimniecības skolas 1004. Mazpulks * 20.03.1937. + 1940.

Preiļu 248. Mazpulks * 10.06.1934. + 1940.

Preiļu meliorācijas  sabiedrība * 06.03.1931.

Preiļu mūzikas biedrība “Lira” * 27.03.1922. + 01.07.1940.
                01.07.1940. iekļauta „Latvijas katoļu jaunatne biedrībā”

Preiļu pagasta Gaļmuižas Priekuļu sādžas lauksaimniecības biedrība “Draugs” *29.12.1927. + 12.12.1936.

Preiļu pagasta lauksaimniecības biedrība * 10.04.1922.
05.05.1938. pārdēvēta agrāk “Preiļu lauksaimniecības biedrība “Vorpa”

Preiļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 13.09.1929.
24.10.1938. pārdēvēta agrāk “Rušonu lopkopības pārraudzības biedrība “Cerība”

Preiļu pagasta meliorācijas sabiedrība “Badeļka” * 26.02.1935.

Preiļu pagasta meliorācijas sabiedrība “Korsakova” * 25.09.1929.

Preiļu pagasta meliorācijas sabiedrība “Novads” * 12.01.1928.

Preiļu pagasta patērētāju biedrība * 05.05.1920. + 22.12.1936.

Preiļu patērētāju biedrība “Zemnieks” * 21.11.1924. + 03.03.1936.

Preiļu piensaimnieku biedrība  * 1923.
17.09.1938. pārdēvēta agrāk “Anspoku piensaimnieku sabiedrība “Straume”

Preiļu Priekuļu 1129. Mazpulks * 13.12.1939. + 1940.

Rušonu lopkopības pārraudzības biedrība “Cerība”
Sk. „Preiļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Stikantu meliorācijas sabiedrība * 13.03.1929.

Vārkavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 22.02.1927.
29.10.1938. pārdēvēta agrāk “Anspoku lopkopības pārraudzības biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Pieniņu nodaļa * 13.09.1929.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Kategrādes nodaļa 09.02.1929.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Preiļu nodaļa * 10.06.1933.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Preiļu nodaļa * 16.02.1922. + 16.10.1935.

Foto: A. Tomašuna krājums.

 

 

 
Izmainas 02.10.2019 Kontakti