Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PRIEKULE
*1928.
Liepājas apriņķis

Priekule_1914

Brīvības pieminekļa Priekules pilsētas komiteja * 19.01.1930.

Priekules bibliotēkas biedrība * 20.04.1909. + 16.04.1936.
                16.04.1936. iekļauta “Priekules kultūras biedrībā”

Priekules brīvprātīgo rotas atvaļināto karavīru biedrība * 22.03.1934. + 30.11.1940.

Priekules brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 03.11.1904.

Priekules jaunsaimnieku un strādnieku patērētāju biedrība “Nākotne” * 10.10.1922. +29.08.1933.

Priekules krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Priekules krājaizdevu sabiedrība „Darbs”

Priekules krājaizdevu sabiedrība * 28.08.1923.
                28.04.1938. pārdēvēta agrāk “Priekules un apkārtnes krājaizdevu sabiedrība”

Priekules krājaizdevu sabiedrība „Darbs” * 04.10.1903.
                          1924. pārdēvēta agrāk „Priekules krājaizdevu sabiedrība”
                27.04.1939. pārd. agrāk “Priekules miesta un lauksaimnieku krājaizdevu sabiedrība”

Priekules kredītsabiedrība * 13.01.1925. + 30.10.1930.

Priekules kultūras biedrība * 16.04.1936. + 20.11.1940.
                16.04.1936. izveidota apvienojot:
                                “Priekules bibliotēkas biedrību”
                                “Priekules šaha biedrību”
                                “Priekules pilsētas teātra biedrību”

Priekules 218. Mazpulks * 13.03.1934. + 1940.

Priekules mednieku biedrība * 31.08.1933.

Priekules miesta un lauksaimnieku krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Priekules krājaizdevu sabiedrība „Darbs”

Priekules namīpašnieku biedrība * 30.03.1926. + 13.07.1937.

Priekules pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 14.03.1928.
                15.12.1938. pārdēvēta agrāk “Priekules savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Priekules pilsētas teātra biedrība * 30.01.1930. + 16.04.1936.
                16.04.1936. iekļauta “Priekules kultūras biedrībā”

Priekules savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Priekules pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Priekules šaha biedrība * 18.02.1932.
                16.04.1936. iekļauta “Priekules kultūras biedrībā”

Priekules un apkārtnes krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Priekules krājaizdevu sabiedrība”

Priekules un apkārtnes mednieku biedrība * 30.08.1921. + 20.11.1940.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Priekules nodaļa * 09.07.1928.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Priekules nodaļa * 15.02.1921.

Latvijas Aeroklubs * 16.01.1935. + 1941.
               Priekules nodaļa * 01.09.1935.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Priekules nodaļa * 24.04.1924.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                Priekules draudzes nodaļa * 08.03.1923.

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība
                                "Par ticību un baznīcu" * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Priekules draudzes nodaļa * 08.10.1930.

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.
                Priekules nodaļa * 10.12.1921. + 08.03.1934.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Priekules nodaļa * 08.12.1924.

Latvijas tirgotāju savienība * 25.10.1932. + 09.02.1937.
                Priekules nodaļa * 23.11.1932.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Priekules nodaļa * 24.01.1927.

Latvijas valsts karoga apvienība * 07.11.1928. + 17.06.1935.
                Priekules nodaļa *  17.08.1929.

Latvijas valsts un pašvaldības darbinieku biedrība * 25.07.1928. + 21.12.1935.
                21.12.1935. iekļauta “Valsts ierēdņu darbvežu biedrībā”
                Priekules nodaļa * 13.02.1931.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Priekules miesta nodaļa * 28.12.1922.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Priekules nodaļas * 05.10.1925.

Vācu biedrība * 02.06.1906. + 15.09.1914.
Priekules nodaļa * 29.12.1906.

Priekule_1924

Priekule_1929

Priekule_1939

 

 
Izmaiņas 20.01.2023 Kontakti