Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PRIEKULES PAGASTS
Liepājas apriņķis

Priekules_1910

Brīvības pieminekļa Priekules pagasta komiteja * 19.01.1930.

Bunkas un Priekules pagastu meliorācijas sabiedrība “Lašupe” * 15.02.1929.

Duben – Jaunieku meliorācijas sabiedrība * 11.08.1928.

Paplakas izglītības biedrība “Straume”  * 02.08.1927. + 23.03.1940.

Paplakas lauksaimniecības biedrība * 07.08.1923. + 05.04.1938.

Paplakas lopkopības pārraudzības biedrība * 27.11.1923. + 19.05.1936.
19.05.1936. iekļauta “Krūtes lopkopības pārraudzības biedrībā”

Paplakas meliorācijas sabiedrība * 30.11.1926.

Paplakas – Niedrupes meliorācijas sabiedrība * 31.05.1928. + 18.03.1942.

Priekules biškopības biedrība * 02.08.1927.
07.05.1938. iekļauta ”Priekules lauksaimniecības biedrībā”

Priekules lauksaimniecības biedrība * 19.09.1922. + 30.04.1936.

Priekules lauksaimniecības biedrība * 13.05.1937.
07.05.1938. pievienota “Priekules biškopības biedrība”

Priekules lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Priekules pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Priekules pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 1940.

Priekules pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 07.11.1922.
16.06.1936. pievienota “Virgas lopkopības pārraudzības biedrība”
11.08.1939. pārdēvēta agrāk „Priekules lopkopības pārraudzības biedrība”

Priekules pagasta meliorācijas sabiedrība “Straume” * 02.05.1929.

Priekules pagasta meliorācijas sabiedrība “Vidauta” * 08.09.1928.

Priekules pārtikas biedrība * 10.02.1907. [1885]

Priekules piensaimnieku sabiedrība * 25.08.1911.

Priekules savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 10.11.1938. + 18.10.1940.

Priekules un apkārtnes laukkopības pārraudzības biedrība * 13.06.1929. + 24.01.1938.

Biedrību nodaļas:

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
Priekules nodaļa * 24.02.1930.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Priekules nodaļa * 16.03.1923.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Priekules nodaļa * 03.08.1920.

 

 
Izmainas 14.02.2016 Kontakti