Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PRIEKUĻU PAGASTS
Cēsu apriņķis

Priekulu_1912

Brīvības pieminekļa Priekuļu pagasta komiteja * 23.01.1930.

Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrības Priekuļu lopkopības skolas absolventu biedrība * 22.08.1936. + 13.03.1933.

Priekuļu bēru kase * 03.12.1912. + 1915.

Priekuļu bibliotēkas biedrība * 26.01.1912. + 31.12.1940.

Priekuļu krājaizdevu sabiedrība * 05.08.1891.
18.10.1922. pārdēvēta agrāk “Priekuļu krāju un aizdevu kase”
27.02.1934. pārd. agrāk “Priekuļu krājaizdevu sabiedrība “Priekuļu krājaizdevu kase”

Priekuļu krājaizdevu sabiedrība “Priekuļu krājaizdevu kase”
Sk. „Priekuļu krājaizdevu sabiedrība”

Priekuļu krāju un aizdevu kase
Sk. „Priekuļu krājaizdevu sabiedrība”

Priekuļu lauksaimniecības biedrība * 12.01.1937. + 17.06.1941.
30.11.1939. pievienota “Priekuļu pirmā lopkopības pārraudzības biedrība”
30.11.1939. pievienota “Priekuļu otrā lopkopības pārraudzības biedrība Gārkalns”

Priekuļu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 18.01.1928. + 24.08.1938.

Priekuļu lauksaimniecības vidusskolas absolventu biedrība * 23.12.1927. + 31.12.1940.

Priekuļu lauksaimniecības vidusskolas 693. Mazpulks * 04.04.1935. + 1940.

Priekuļu pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 23.08.1922. + 30.11.1939.
30.11.1939. iekļauta “Priekuļu lauksaimniecības biedrībā”

Priekuļu otrā lopkopības pārraudzības biedrība “Gārkalns” * 11.06.1939. + 30.11.1939.
30.11.1939. iekļauta “Priekuļu lauksaimniecības biedrībā”

Priekuļu pagasta aizsargu nodaļa * 14.08.1919. + 07.07.1940.

Priekuļu pagasta 792. Mazpulks * 18.03.1935. + 1940.

Priekuļu pagasta meliorācijas sabiedrība “Niedrupe” * 20.02.1934.

Priekuļu pagasta savstarpīgā palīdzības  biedrība ugunsgrēku gadījumos
Sk. „Priekuļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Priekuļu piensaimnieku sabiedrība * 23.08.1922. + 15.02.1941.

Priekuļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 1882. + 18.10.1940.
                07.12.1921. pārdēvēta agrāk “Priekuļu pagasta savstarpīgā palīdzības 
                                biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                26.10.1938. pārdēvēta agrāk “Priekuļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Priekuļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
Sk. „Priekuļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Priekuļu zemākās lauksaimniecības skolas trūcīgo skolnieku pabalstīšanas biedrība
                                * 19.01.1915. + 1917.

Vinnēnu purva meliorācijas sabiedrība * 08.11.1929. + 31.12.1942.

Biedrību nodaļas:

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923.
                Priekuļu 8. novads * 13.03.1924.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Priekuļu nodaļa * 20.10.1924.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti