Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PRODES PAGASTS
Ilūkstes apriņķis

Baltmuižas Gulbenes meliorācijas sabiedrība “Nākotne” * 25.06.1929.

Baltmuižas 431. Mazpulks * 24.09.1934. + 1940.

Gulbenes 697. Mazpulks * 1935. + 1940.

Lavīdes lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Prodes pagasta  lopkopības pārraudzības biedrība”

Piensaimnieku sabiedrība „Avots” * 30.11.1912. + 1915.

Prodes Asares Susejas Gārsenes Aknišas Elkšņu un Kroņa Susejas pagastu meliorācijas sabiedrība “Kultūra” * 28.06.1926. + 03.03.1930.

Prodes Gulbenes 697. Mazpulks * 16.03.1935. + 1940.

Prodes lauksaimniecības biedrība * 24.09.1930. + 24.02.1938.

Prodes lopkopības pārraudzības biedrība * 08.03.1928. + 31.12.1940.

Prodes 604. Mazpulks * 25.01.1935. + 1940.

Prodes meliorācijas sabiedrība “Strauts” * 19.03.1928.

Prodes pagasta Baltas muižas meliorācijas sabiedrība “Cerība” * 07.06.1928.

Prodes pagasta Jaungulbenes meliorācijas sabiedrība * 26.09.1928.

Prodes pagasta lauksaimniecības biedrība * 08.07.1937.

Prodes pagasta Lavilles Kazimirsvāles novada meliorācijas sabiedrība “Kūdra” * 18.06.1927.

Prodes pagsta patērētāju biedrība “Kopdarbs” * 30.04.1930. + 23.09.1935.

Prodes pagasta  lopkopības pārraudzības biedrība * 08.07.1937.
24.10.1938. pārdēvēta agrāk “Lavīdes lopkopības pārraudzības biedrība”

Prodes piensaimnieku sabiedrība * 12.08.1926. + 24.03.1930.

Prodes piensaimnieku sabiedrība “Pamats” * 03.05.1926.

Prodes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 10.12.1938. + 18.10.1940.

Subates Prodes patērētāju biedrība * 19.01.1938.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Prodes nodaļa * 08.03.1930.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Prodes nodaļa * 06.10.1924. + 28.04.1928.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Prodes nodaļa * 30.10.1925.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
               Prodes nodaļa * 17.01.1928.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Prodes nodaļa * 23.02.1928.

 

 
Izmainas 19.01.2012 Kontakti