Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PUIKULES PAGASTS
Valmieras apriņķis
 [līdz 01.09.1925. Puiķeles]

Puikules_1913

Alojas Puikules mašīnu koplietošanas sabiedrība * 03.10.1923.
                10.05.1939. pārdēvēta agrāk “Pirmā Alojas lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Alojas un Puikules pagastu meliorācijas sabiedrība “Ežmalieši” * 03.03.1927.

Ozolu Dikļu Puikeles pagastu meliorācijas sabiedrība “Ozols” * 27.05.1932.

Ozolu Puikules lopkopības pārraudzības biedrība * 02.04.1930. + 12.12.1940.

Paužas ezera novadgrāvja meliorācijas sabiedrība * 1927.

Pirmā Alojas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Alojas – Puikules mašīnu kop lietošanas sabiedrība”

Pociema Pāles un Puikeles pagastu meliorācijas sabiedrība “Lūdiņu upe” *18.07.1934.

Puiķeles kuļmašīnu sabiedrība
Sk. „Puikules mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Puiķeles kultūras biedrība “Krīvs” * 01.12.1926. +18.2.1938.

Puiķeles meliorācijas sabiedrība * 30.11.1926.

Puiķeles piensaimnieku sabiedrība * 10.01.1923. + 24.08.1931.

Puikules mašīnu koplietošanas sabiedrība * 19.11.1924.
08.03.1939. pārdēvēta agrāk “Puiķeles kuļmašīnu sabiedrība”

Puikules 1093. Mazpulks * 10.03.1938. + 1940.

Puiķeles pagasta aizsargu nodaļa * 13.09.1919. + 1940.

Puikules pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Puikules pagasta lauksaimniecības biedrība * 09.04.1938.

Puikules pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 10.10.1938.

Puikules savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 04.09.1929. + 18.10.1940.
                05.10.1938. pārdēvēta agrāk “Urgas savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība“

Urgas savstarpēja palīdzības biedrība * * 20.04.1896. + 09.06.1932.
21.03.1923. Pārd. agrāk „Urgas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”

Urgas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
Sk. „Urgas savstarpēja palīdzības biedrība”

Urgas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Puikules savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodalas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Puikules nodaļa * 10.09.1928. + 15.02.1929.
                Puikules nodaļa * 27.05.1930.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Puikules nodaļa * 28.11.1931.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Puikeles nodaļa * 05.09.1924.
                Urgas nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Urgas nodaļa * 13.02.1925.
                Puiķeles nodaļa * 13.01.1927.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
Puikules 51. novads * 18.06.1932.

 

 
Izmainas 06.02.2016 Kontakti