Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PŪRES PAGASTS
Tukuma apriņķis

Pures_1939

Abavas lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Pūres pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Abavas II lopkopības pārraudzības biedrība * 30.01.1927. 30.11.1940.

Dzirciema Pūres lopkopības pārraudzības biedrība “Straume” * 21.06.1928. + 30.11.1940.

Dzirciema – Pūre I zemkopības pārraudzības biedrība * 23.04.1931. + 30.11.1940.

Lamiņu Pūres dārzkopības pārraudzības biedrība “Dārzs” * 01.11.1928.

Piensaimnieku sabiedrība „Abava” * 11.08.1912. + 1915.

Pūres aizdevumu un krājumu kase * 08.06.1882. + 1915.

Pūres bēru kase * 27.06.1890. + 1915.

Pūres krājaizdevu sabiedrība * 10.04.1924. + 08.04.1929.

Pūres latviešu dziedāšanas biedrība * 04.06.1892. + 1915.

Pūres lauksaimniecības biedrība * 09.11.1937.
30.09.1938. pievienota “Pūres sadraudzīgā biedrība”

Pūres lauksaimniecības mašīnu koplietošānas biedrība „Arājs” * 13.09.1923. + 17.09.1940.

Pūres 705. Mazpulks * 23.03.1935. + 1940.

Pūres meliorācijas sabiedrība  „Strauts” * 31.05.1929.

Pūres pagasta aizsardžu pulciņš * 04.12.1930. + 07.07.1940.

Pūres pagasta aizsargu nodaļa * 22.12.1919. + 07.07.1940.

Pūres pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 30.10.1924.
12.05.1939. pārdēvēta agrāk “Abavas lopkopības pārraudzības biedrība”

Pūres piensaimnieku sabiedrība   * 08.05.1923.

Pūres sadraudzīgā biedrība * 1885. + 30.09.1938.
30.09.1938. iekļauta “Pūres lauksaimniecības biedrība”

Pūres savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 20.12.1938. + 18.10.1940.

Pūres spirta kopdedzinātāva * 14.09.1939.

Biedrību nodaļas:

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Pūres nodaļa * 10.06.1922.

 

 
Izmainas 18.10.2010 Kontakti