Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PURMSĀTU PAGASTS
Liepājas apriņķis

Brīvības pieminekļa Purmsātu pagasta komiteja * 19.01.1930.

Pormsātu pagasta aizsargu nodaļa * 03.04.1919. + 07.07.1940.

Purmsātas izglītības biedrība  “Ausma” * 31.03.1921.+ 30.11.1939.
30.11.1939. iekļauta “Purmsātu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Purmsātas lauksaimniecības biedrība * 16.01.1923. + 24.01.1934.

Purmsātes lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Purmsātu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Purmsātu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 13.03.1924.
24.01.1939. pārdēvēta agrāk “Purmsātu lopkopības pārraudzības biedrība”

Purmsātas piensaimnieku sabiedrība * 19.09.1922.

Purmsātu krājaizdevu sabiedrība * 11.02.1927. + 06.06.1929.

Purmsātu lauksaimniecības biedrība * 11.02.1927. + 30.04.1938.
03.10.1935. pārdēvēta agrāk “Purmsātu mazsaimniecību veicināšanas biedrība”

Purmsātu 395. Mazpulks * 18.09.1934. + 1940.

Purmsātu pagasta lauksaimniecības biedrība * 29.07.1937.
30.11.1939. pievienota “Purmsātu izglītības biedrība  “Ausma”

Purmsātu mazsaimniecību veicināšanas biedrība
Sk. „Purmsātu lauksaimniecības biedrība”

Purmsātu pagasta meliorācijas sabiedrība “Randāne” * 11.08.1928.

Purmsātu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 27.10.1938. + 18.10.1940.

Purmsātu un apkārtnes biškopības biedrība “Zieds” * 27.08.1931. + 07.06.1939.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Purmsātu nodaļa * 12.06.1930.

Latvijas Amerikas misiones biedrība * 20.07.1927. + 05.07.1932.
                Purmsātu nodaļa * 23.12.1930.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Purmsātu nodaļa * 07.06.1920.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Purmsātu nodaļa * 16.02.1923.

Ticīgo biedrība „Ciana” * 23.07.1931. + 10.10.1932.
                Purmsātes nodaļa * 11.10.1931.

 

 
Izmainas 01.10.2015 Kontakti