Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PURVMALAS PAGASTS
Abrenes apriņķis
[līdz 01.09.1925. Bokovas]

Bokovas krājaizdevu sabiedrība
Sk. „Purvmalas krājaizdevu sabiedrība”

Brīvības pieminekļa Purvmalas pagasta komiteja * 20.01.1930.

Bubnevas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība “Zvezda” * 29.07.1927. + 25.07.1930.

Krievu kultūras veicināšanas biedrība “Probuždenije” * 07.08.1929. + 06.09.1935.

Meliorācijas sabiedrība “Belkina” * 17.07.1928.

Meliorācijas sabiedrība “Bogorodickoje” * 05.07.1929. + 30.11.1939.

Meliorācijas sabiedrība “Podļipskje siri” * 09.11.1928.

Meliorācijas sabiedrība “Praškinas purvs” * 19.03.1928.

Meliorācijas sabiedrība “Rutku purvs”
Sk. „Purvmalas Meliorācijas sabiedrība “Rutku purvs”

Nosovas patērētāju biedrība “Taupība” * 15.09.1920. + 29.04.1937.

Purvmalas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 20.01.1934.

Purvmalas krājaizdevu sabiedrība * 10.10.1923.
07.07.1938. pārdēvēta agrāk “Bokovas krājaizdevu sabiedrība”

Purvmalas lauksaimniecības biedrība * 17.04.1937.

Purvmalas lauksaimniecības biedrība ”Jaunsaimnieks” * 06.07.1926. + 05.07.1938.

Purvmalas Līnavas lopkopības pārraudzības biedrība * 14.12.1926. + 31.12.1940.

Purvmalas 86. Mazpulks * 05.04.1932. + 1940.

Purvmalas meliorācijas sabiedrība “Bogorodickoje” * + 07.06.1939.

Purvmalas meliorācijas sabiedrība “Garais sils” * 20.08.1930. + 07.06.1939.

Purvmalas meliorācijas sabiedrība “Gorodišče” * 15.05.1930. + 01.02.1940.

Purvmalas meliorācijas sabiedrība “Kamši” * 12.04.1930. + 01.02.1940.

Purvmalas meliorācijas sabiedrība “Lauzi” * 03.05.1928.

Purvmalas meliorācijas sabiedrība “Omeljanovka” * 07.10.1929.

Purvmalas Meliorācijas sabiedrība “Rutku purvs” * 23.11.1928.
23.04.1940. pārdēvēta agrāk “Meliorācijas sabiedrība “Rutku purvs”

Purvmalas meliorācijas sabiedrība “Skoptovo” * 22.01.1930.

Purvmalas pagasta meliorācijas sabiedrība “Karpova purvs” * 08.10.1930.

Purvmalas pagasta meliorācijas sabiedrība “Kobiļici” * 25.09.1929.

Purvmalas patērētāju biedrība “Arājs” * 23.02.1926. + 26.07.1938.

Purvmalas Saulieša 1053. Mazpulks * 08.04.1937. + 1940.

Purvmalas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.10.1938. + 18.10.1940.

Purvmalas Zelta Grauds 192. Mazpulks * 17.04.1934. + 1940.

Rītupes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Urožai” * 29.07.1927. + 20.10.1930.

Stupanovas meliorācijas sabiedrība  * 14.03.1927.+ 22.04.1938.

Tīrumu 1163. Mazpulks * 23.02.1940. + 1940.

Ūdrāju 1010. Mazpulks * 20.04.1937. + 1940.

Verhovas lauksaimniecības biedrība „Zemledelec” * 11.06.1926. + 05.07.1938.

Zerkaļu Fiļipkovas meliorācijas sabiedrība * 12.08.1929.

Biedrību nodaļas:

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Bokovas nodaļa * 01.10.1924. + 03.04.1933.
                Bokavas nodaļa * 12.12.1933.
                Purvamlas nodaļa * 08.06.1927.

Purvmalas Saulieša 1053. Mazpulks * 08.04.1937. + 1940.
                Tīrumu nodaļa * 08.04.1937. + 23.02.1940.

Ūdrāju 1010. Mazpulks * 20.04.1937. + 1940.
                Bērzaines nodaļa * 04.06.1937.
                Ūdrāju nodaļa * 04.06.1937.

 

 
Izmainas 10.10.2015 Kontakti