Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PUSTIŅAS PAGASTS
Daugavpils apriņķis

Brīvības pieminekļa Naujienes pagasta komiteja * 04.02.1930. + 26.05.1937.

Černovas meliorācijas sabiedrība “Kultūra” * 19.04.1929.

Joninu meliorācijas sabiedrība “Vioska” * 12.04.1930.

Krūmānu 1007. Mazpulks * 09.04.1937. + 1940.

Ludvikovas lopkopības pārraudzības biedrība * 27.03.1929. + 14.07.1939.
14.07.1939. iekļauta “Pustiņas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Pauļinovas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība “Samopomošč” * 13.10.1928. +02.01.1935.

Piedrujas Pustiņas meliorācijas sabiedrība “Izbišķu mūkla” * 14.06.1929.

Piedrujas un Pustiņas pagastu piensaimnieku sabiedrība “Ekonomija” * 28.02.1928.

Pustiņas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 18.12.1933.

Pustiņas krājaizdevu sabiedrība * 20.08.1925. + 29.04.1929.

Pustiņas krājaizdevu sabiedrība * 14.07.1939.

Pustiņas lauksaimniecības biedrība * 29.05.1922. + 05.08.1936.

Pustiņas lauksaimniecības kooperatīvs
Sk. „Pustiņas patērētāju biedrība”

Pustiņas lopkopības pārraudzības biedrība “Vasiļek” * 17.07.1925. + 05.08.1936.

Pustiņas 590. Mazpulks * 15.01.1935. + 1940.

Pustiņas meliorācijas sabiedrība “Aizpurieši” * 13.03.1930.
23.04.1940. pārdēvēta agrāk “Skuku – Blusu meliorācijas sabiedrība “Zabolotje”

Pustiņas pagasta lauksaimniecības biedrība * 18.01.1937.
14.07.1939. pievienota “Ludvikovas lopkopības pārraudzības biedrība”
14.07.1939. pievienota “Robežnieku lauksaimniecības biedrība”

Pustiņas pagasta meliorācijas sabiedrība * 27.11.1927.

Pustiņas pagasta meliorācijas sabiedrība “Ozoli” * 22.02.1932.

Pustiņas patērētāju biedrība * 27.01.1925.
30.04.1938. pārdēvēta agrāk “Pustiņas lauksaimniecības kooperatīvs”

Pustiņas piensaimnieku sabiedrība “Nauleni” * 21.02.1929. + 25.01.1940.

Pustiņas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 24.09.1938. + 18.10.1940.

Robežnieku lauksaimniecības biedrība * + 14.07.1939.
14.07.1939. iekļauta “Pustiņas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Skuku – Blusu meliorācijas sabiedrība “Zabolotje”
Sk. „Pustiņas meliorācijas sabiedrība “Aizpurieši”

Biedrību nodaļas:

Latvijas baltkrievu jaunatnes biedrība * 25.04.1928. + 03.04.1936.
                Pustiņas nodaļa * 16.02.1932.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Pustiņas nodaļa * 21.02.1929.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
Pustiņas nodaļa * 27.03.1934.

 

 
Izmainas 01.11.2015 Kontakti