Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

PUZES PAGASTS
Ventspils apriņķis

Annahītes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 25.02.1927. + 29.12.1937.

Annahītes klubs * 1906. + 1915.

Annahītes mednieku biedrība * 05.05.1925. + 1932.

Annahītes strādnieku klubs * 25.02.1927. + 02.01.1934.

Brīvības pieminekļa Puzes pagasta komiteja * 18.01.1930. + 26.05.1937.

Popes Puzes meliorācijas sabiedrība “Renda” * 13.03.1930. + 18.03.1942.

Puzes Ameles piensaimnieku sabiedrība  * 15.05.1923. + 28.10.1929.

Puzes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 17.04.1936.

Puzes darba sabiedrība “Spēks” * 05.01.1928. + 14.12.1936.

Puzes izglītības biedrība * 13.11.1909. + 21.09.1912.

Puzes 6 kl. Pamatskolas absolventu biedrība * 06.11.1933. + 04.06.1938.

Puzes krājaizdevu sabiedrība * 10.11.1930. + 31.08.1933.

Puzes lauksaimniecības biedrība
Sk. „Puzes lauksaimniecības biedrība”

Puzes lauksaimniecības veicināšanas biedrība
Sk. „Puzes lauksaimniecības biedrība”

Puzes lauksaimniecības biedrība * 24.11.1921.
12.02.1924. pārdēvēta agrāk “ Puzes lauksaimniecības biedrība”
23.03.1938. pārdēvēta agrāk “Puzes lauksaimniecības veicināšanas biedrība”

Puzes lauksaimniecības biedrība “Nākotne” * 26.03.1925. + 29.02.1936.

Puzes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 08.12.1925. + 31.08.1933.

Puzes lopkopības pārraudzības biedrība * 25.03.1925. + 1936.

Puzes I 639. Mazpulks * 22.02.1935. + 1940.

Puzes II 808. Mazpulks * 31.03.1935. + 1940.

Puzes meliorācijas sabiedrība “Dūņupurvs” * 07.01.1929. + 18.03.1942.

Puzes meliorācijas sabiedrība “Iere” * 01.08.1928.

Puzes meliorācijas sabiedrība “Ploču pļavas” * 13.03.1930.

Puzes meliorācijas sabiedrība “Pūņi” * 26.10.1928.

Puzes meliorācijas sabiedrība “Sudmalu leja” * 13.03.1930.

Puzes – Modes meliorācijas sabiedrība * 05.05.1926.

Puzes pagasta aizsargu nodaļa * 05.04.1919. + 1940.

Puzes pagasta meliorācijas sabiedrība “Puzes Strāķi” * 05.11.1926.

Puzes pagasta meliorācijas sabiedrība “Strades upe” * 05.11.1926.

Puzes patērētāju biedrība * 24.11.1921. + 16.05.1929.

Puzes piensaimnieku sabiedrība “Straume” * 21.06.1923.

Puzes sadraudzīgā biedrība *
21.01.1924. pārreģistrēta.

Puzes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 25.01.1922. + 18.10.1940.
                24.05.1938. pārdēvēta agrāk “Puzes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Puzes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Puzes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Puzes nodaļa * 21.08.1930.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Puzes nodaļa * 02.03.1927.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Puzes nodaļa * 03.07.1924.

Pretalkohola biedrība “Klints” * 20.03.1929. + 23.08.1935.
                Puzes nodaļa * 11.11.1931.

Vācu vecāku biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku
                                priekšstāvu savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Annahites nodaļa * 15.10.1923. + 05.05.1937..

 

 
Izmainas 10.02.2016 Kontakti