Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

Rabenko_Aleksandrs

RABENKO Aleksandrs, leitnants.
                * 1915. X 12. Pētrogradā; S. Velta dz. Ozoliņš +1982. Aizputē
                21.06.1937. Beidzis Aizputes valsts ģimnāziju,
                1937. X 13. Liepājas kājnieku pulka karavīrs,
                1938. IV 11. beidzis Instruktoru rotas kursus, kaprālis,
                1938. IV 12. Ventspils kājnieku pulka instruktors,
                1938. X 14. beidzis Kara skolas Virsnieku vietnieku nodaļu,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940 VII 27.,
                1940. VII 27. Ventspils kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Strēlnieku 243. pulku, vada komandieris,
                1941/1943. Liepājas 21. Bataljona virsnieks,
                1942. XI 01. paaugstināts virsleitnants pakāpē,
                1943. III 31. apbalvots ar Dzelzs Krusta II klasi,
                1943. IV 01. Latviešu I kājnieku pulka Rotas (III) komandieris,
                1943/1945. Grenadieru 42 pulka virsnieks, paaugstināts hauptšturmfīrers pakāpe,
                1944. II 22. apbalvots ar Dzelzs Krusta I klasi,
                1945/1959. izsūtīts, vēlāk dzīvo Aizputē.
                Avots:       LVVA 1471-1-93-19, 1471-1-85-618.;
                               „Tēvija” # 95/1943.;
                               „Kurzemes Vārds” # 76/1943.;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               „Latviešu Dzelzkrustnieki”, R., 2005.;
                               Viestura Rabenko ziņojums,
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2133.

RĀCENIS Aleksandrs Dāvida d., leitnants.
                * 1899. X 18. Valmieras pag.; S. Elza dz. Krastiņš + 1984. IV 14. Kenmorē, ASV
                Beidzis Valmieras reālskolu,
                1919. VI 07. Atsevišķā II eskadrona kavalieris,
                1919. X 06. Latvijas kara skolas Rotas (I) karavīrs,
                1919. XII 01. kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Cēsu kājnieku pulka Rotas (VII) vada komandieris,
                1920. VI 26. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 334,
                1921. III 22. Rotas (III) vada komandieris,
                1921. IV 03. Rotas (IV) vada komandieris,
                1921. IX 01. atvaļināts,
                1931. V 28. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti,
                Armijas ekonomiskā veikala Liepājas nodaļas nama arhitekts,
                Hipotēku bankas taksators,
                Korporācijas „Fraternitas Livonica” filistrs,
                1944/1950. Vācijā, arhitekts ASV armijā,
                1950/1970. Arhitekts Bufalo.
                Avots:       LVVA 5601-1-5216.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                Ē. Priedīša arhīvs,
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4769.

RADOVIČS RADOMIŠKO Andrejs Roberts Jēkaba d., virsleitnants. [skaties foto]
                * 1904. XII 18. Saikavas pag.
                1926. beidzis V.Olava komercskolu,
                1927. II 25. Galvenā štāba rotas karavīrs,
                1927. IX 28. Kara skolas artilērijas nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. armijas kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Zemgales artilērijas pulka Baterijas (I) jaunākais virsnieks,
                1931. VI 01. vada komandieris,
                1933. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1933. IX 01.,
                1933. XII 15. beidzis Artilērijas novērotāju kursus,
                1935. X 07. beidzis Aeroloģijas meteoroloģijas kursus,
                1936. III 30. beidzis Artilērijas virsnieku ķīmiskā dienesta kursu,
                1937. V 30. beidzis Zenītartilērijas virsnieku kursus,
                1936. XII 28. Zenītartilērijas baterijas vada komandieris,
                1939. X 05. Zenītartilērijas Baterijas (XI) vada komandieris,
                1939. XI 01. Baterija (XI) pārdēvēta par (XII),
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 07. pārskaitīts uz Kavalērijas XX pulku zenītbaterijas virsnieks,
                1941. II 05. atvaļināts,
                1941. Aglonas policijas iecirkņa priekšnieks,
                1942. Zilupes policijas III iecirkņa priekšnieks,
                1943. paaugstināts policijas kapteinis pakāpē,
                1944/1945. Leģiona atsevišķās baterijas komandieris,
                1945. būvpulkā,
                1945. V 02. amerikāņu gūstā,
                1945/1948. Labor Service Co 8717 artil. 20tn USA Army,
                1950/1991. dzīvoja Edmontonā, Kanādā,
                1970. pensionēts dzelzceļa ierēdnis,
                Latvijas virsnieku apvienības Kanādā biedrs.
                Avots:       LVVA 1508-1-12-93, 5601-1-5220.;
                                LVA 2182-1-9-38.;
                                „Daugavas Vanagu Mēnešraksts” # 3/1991.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 3715.

RADZIŅŠ Jānis Hermanis Dāva d., virsleitnants. [skaties foto]
                * 1903. VIII 14. Puikuļu pag.; S. Elza dz. Berķis.  + 1979. ASV
                1924. VI 16. beidzis Cēsu Bērzaines vidusskolu,
                1924. X 01. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1926. VIII 29. armijas kaprālis,
                1927. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1927. IX 01. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1928. II 01. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1930. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1931. III 01. Rotas (VI) vada komandieris,
                1934. II 01. Ložmetēju (II) rotas vada komandieris,
                1935. II 18. Cēsu pilsētas komandanta adjutants,
                1936. III 03. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1938. I 21. Pulka mantu virsnieks,
                1939. VIII 08. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 480,
                1939. VIII 20. Rotas (VI) komandiera palīgs,
                1939. XII 07. Rotas (I) komandiera palīgs,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 10. pārskaitīts uz Strēlnieku 295. pulku, vada komandieris.
                Avots:       LVVA 1496-1-158-49, 5601-1-5224.;
                                Ē. Priedīša arhīvs,
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2732.

Radzins_Janis_1940

RADZIŅŠ Jānis Jāņa d., leitnants.
                * 1913. X 19. Ķēču pag. + 2012. XII 03. Adelaidē, Austrālijā
                Beidzis Jelgavas lauksaimniecības vidusskolu,
                1935. IV 01. Jātnieku pulka karavīrs,
                1935. IX 28. beidzis Instruktoru eskadrona kursu, dižkaravīrs,
                1936. III 14. beidzis Virsnieku vietnieku kursus, kaprālis,
                1936. VI 30. atvaļināts,
                1937. III 15. virsnieku vietnieks,
                1938. V 31. Jātnieku pulka virsdienesta grupas komandieris,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Krasta artilērijas pulka Bruņoto (I) vilciena baterijas
                               vada komandieris,
                1940. IX 17. pārskaitīts uz Baltijas flotes Liepājas jūras bāzi,
                               Krasta aizsardzības Diviziona (II) saimniecības vada komandieris,
                1941. paaugstināts virsleitnants pakāpē,
                1941. palicis Latvijā,
                1941/1944. Latvijas Universitātes Tautsaimniecības fakultātes students,
                1944. II 19. Robežsargu I pulka Bataljona (II) Rotas (VIII) komandieris,
                1945. Zenītartilērijas diviziona kapteinis,
                1945. gūstā,
                1949. izbrauca uz Austrāliju,
                1956. Latviešu virsnieku apvienības Adelaides kopās valdes loceklis,
                1999. apbalvots ar Goda zīmi Par ieguldījumu bruņoto spēku attīstībā,
                2004. apbalvots ar Atzinības Goda zīmi,
                202 apbalvots ar NBS komandiera apbalvojumu Par nopelniem,
                Beidzis Dzelzceļa institūtu Austrālijā,
                2003. nosvinēja 80. gadu svētkus.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-515, 1471-1-93-20.;
                               „Latvijas kara skola” , Lincoln, 1979.;
                               „Kadets” # 14/1983., # 20/1994., # 30/2002.,#41/2013.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 4943.

RAGAINIS Pēteris Voldemārs Jura d., virsleitnants. [skaties foto]
                * 1906. VII 12. Kauguru pag. + 26.11.1980. Rīgā
                Beidzis Valmieras valsts vidusskolu,
                1927. IX 29. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. armijas kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Dobeles kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1933. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1933. IX 01.,
                1934. IV 25. vada komandieris,
                1936. IV 30. beidzis Auto tanku virsnieku kursus,
                1936. V 01. Auto tanku pulka Bruņoti auto rotas bruņoto auto komandieris,
                1937. IX 01. vada komandieris,
                1938. III 04. Tanku (III) rotas vada komandieris,
                1938. V 02. beidzis Saimniecības virsnieku kursus,
                1939. XII 02. Rotas komandiera palīgs,
                1940. II 06. Tanku (II) rotas komandiera palīgs,
                1940. III 01. Pulks pārformēts par brigādi,      
                1940. III 01. Izlūku (IV) tanku rotas komandiera palīgs,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 10. pārskaitīts uz Strēlnieku 181. divīzijas Atsevišķo izlūku bataljonu,
                                motociklistu rotas komandieris.
                Avots:       LVVA 1478-1-156-235.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4945.

RAĢIS Ādolfs Aleksandrs Kārļa d., leitnants.
                * 1914. XI 18. Valkā
                1933. beidzis Valkas J. Cimzes valsts ģimnāziju,
                Beidzis Rīgas komercinstitūtu,
                1933. IX 30. Siguldas kājnieku pulka karavīrs,
                1934. II 27. beidzis Sakaru instruktoru rotas kursu,
                1934. V 01. dižkaravīrs,
                1934. VIII 24. kaprālis,
                1934. VIII 25. atvaļināts,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940 VII 27.,
                1940. VII 27. Sapieru pulka Sapieru (I) rotas vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 08. pārskaitīts uz Strēlnieku 181. divīzijas Atsevišķo sapieru bataljonu,
                               vada komandieris.
                1989. trimdā nosvinēja 75 gadu svētkus,
                Latviešu virsnieku apvienības Kanādā biedrs.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-597, 1471-1-93-20.;
                               LVA 2182-1-1.;
                               „Kadets” # 16/1989.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 4944.

RAĢIS Arnolds Elmārs Voldemāra d., virsleitnants. [skaties foto]
                * 1910. XI 27. Rīgā; S. Anna dz. Bisenieks.
                Beidzis Valkas valsts vidusskolu,
                1929. II 25. Siguldas kājnieku pulka karavīrs,
                1929. IX 27. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1930. VIII 28. armijas kaprālis,
                1931. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1939. IX 01. Siguldas kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1934. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1934. IX 01.,
                1934. XII 12. Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1935. IV 20. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1935. IX 11. Rīgas kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1936. X 01. beidzis Kājnieku sapieru virsnieku kursus,
                1938. I 14. Sapieru vada komandieris,
                1940. III 07. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris
                1940. III 13. piekomandēts Augstākās kara skolas vispārējai nodaļai,
                1940. VIII 28. atkomandēts uz pulku,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 11. pārskaitīts uz Strēlnieku 193. pulku, vada komandieris.
                1945. Būvpulka (I) rotas komandieris,
                1945. IV Grenadieru 32. pulka Bataljona (I) rotas komandieris.
                Avots:       LVVA 1494-1-268-571, 5601-1-5233.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2573.

RAIPALS Jānis Jēkaba d., virsleitnants. [skaties foto]
                * 1905. VII 31. Ziemera pag. + 1982. XI 27. Vircburgā, Vācijā.
                Beidzis Alūksnes vidusskolu,
                1926. II 25. Siguldas kājnieku pulka karavīrs,
                1926. IX 24. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1927. II 24. beidzis Virsnieku vietnieku kursus, kaprālis,
                1927. VIII 10. seržants,
                1927. VIII 27. atvaļināts,
                1927. VIII 29. virsnieka vietnieks,
                1929. IX 27. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1931. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1931. IX 01. Jātnieku pulka Eskadrona (I) jaunākais virsnieks,
                1932. XI 25. Eskadrona (V) jaunākais virsnieks,
                1934. III 22. Eskadrona (III) jaunākais virsnieks,
                1934. IX 06. vada komandieris,
                1934. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1934. IX 01.,
                1935. XI 01. Atsevišķā eskadrona vada komandieris,
                1936. V 15. Pulka mantu virsnieks,
                1938. V 02. beidzis Saimniecības virsnieku kursus,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz XX kavalērijas pulku, vada komandieris,
                1943/1945. Grenadieru 33. pulka virsnieks.
                Avots:       LVVA 5601-1-5237.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                Ē. Priedīša arhīvs;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2574.

RAISKUMS Aleksandrs Pētera d., virsleitnants.
                * 1904. IX 17. Mores pag.
                1926. VI 15. Beidzis Cēsu valsts vidusskolu,
                1927. II 24. Valmieras kājnieku pulka karavīrs,
                1927. IX 04. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1928. II 24. beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1928. IV 08. seržants,
                1928. IX 15. virsnieka vietnieks,
                1928. IX 27. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1929. VI 29. apbalvots ar Zviedrijas Šķēpa ordeņa VI šķiru,
                1929. XI 09. kadets kaprālis,
                1929. XI 30. kadets seržants,
                1930. VI 06. kadets virsseržants, skolas karodznieks,
                1930. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1930. IX 01. Cēsu kājnieku pulka Mīnumetēju komandas jaunākais virsnieks,
                1932. VII 28. vada komandieris,
                1933. IX 30. beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1933. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1933. IX 01.,
                1934. VIII 13. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1935. IV 30. Kājnieku baterijas vada komandieris,
                1935. XII 04. Vidzemes divīzijas pārvaldes Operatīvas nodaļas adjutanta palīgs,
                1940. atvaļināts,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. XII 06. Artilērijas 639. pulka darbvedības vadītājs.
                Avots:       LVVA 1493-1-143-235, 5601-1-5238.;
                               LVA 698-1-15.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 4835.

RAISKUMS Jēkabs Arveds Jāņa d., leitnants.
                * 1910. V 29. Milzkalnes pag. [agrāk Redlihs]
                1928. VI 12. Beidzis Tukuma valsts vidusskolu,
                1929. II 28. Daugavgrīvas artilērijas karavīrs,
                1929. IV 30. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1930. beidzis Virsnieku vietnieku kursus, seržants,
                1930. V 27. atvaļināts,
                1933. VII 05. Dagdas robežapsardzības apgabala Rajona (II) sargs,
                1934. XII 22. beidzis Robežsargu kursus,
                1935. IV 06. Robežsargu brigādes Dagdas bataljona Rotas (II) sargs,
                1935. VII 01. sardzes priekšnieks,
                1936. X 01. Kara skolas kadets,
                1938. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1938. IX 01.,
                1938. IX 01. Krasta artilērijas pulka Krasta baterijas vada komandieris,
                1939. VIII 08. Krasta (II) baterijas vada komandieris,
                1939. XII 28. Baterijas (III) vada komandieris,
                1940. V 03. mainīts uzvārds Raiskums,
                1940. IX 17. pārskaitīts uz Baltijas flotes Liepājas kara jūras bāzi,
                1941. IX 04. Rīgas I atsevišķā kārtības dienesta bataljona Rotas (IV) komandieris,
                1942 /1943. Zemgales XVI kārtības dienesta policijas bataljona virsnieks,
                1943/1945. Grenadieru 42. pulka virsnieks,
                1946. I 25. izdots Padomju Savienībai no Zviedrijas.
                Avots:       LVVA 1471-1-83-45, 5601-1-5240.;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 3841.

RAMANS Rolands Jāņa d., virsleitnants.
                * 1903. XII 07. Rankas pag.; S. Kilikija dz. Danilovs.
                Beidzis Smiltenes valsts vidusskolu,
                1927. II 11. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1927. VIII 31. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1927. IX 01. kaprālis,
                1928. II 01. beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1928. II 24. seržants,
                1928. VIII 25. virsdienestā, grupas komandieris,
                1928. IX 13. virsnieka vietnieks,
                1929. III 09. vada seržants,
                1932. V 04. beidzis kā eksternis Kara skolu paaugstināts leitnants
                               pakāpē izd. 1932. VI 03.,
                1932. V 04. Dobeles kājnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1933. X 01. beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1933. XI 03. Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1935. VI 18. beidzis Polijas fiziskās audzināšanas centrālo institūtu,
                1936. X 29. Valmieras kājnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1936. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1936. VI 03.,
                1937. IX 28. Vada komandieris,
                1937. X 27. Ložmetēju (II) rotas vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 14. pārskaitīts uz Strēlnieku 186. pulku, Strēlnieku (IX) rotas
                               vada komandieris,
                1940. X 29. Pārvietots uz Strēlnieku 181. divīziju,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 1492-1-134-589, 1499-1-233-140, 1499-1-235-253,
                                               5601-1-5247.;
                               LVA 691-1-1.;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2571.

RAMIŅŠ Jānis Artūrs Anša d., virsleitnants. [skaties foto]
                * 1912. X 26. Rīgā.
                1933. beidzis Raiņa ģimnāziju,
                1934. IV 06. Dobeles kājnieku pulka karavīrs,
                1934. IX 25. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1934. IX 28. kaprālis,
                1935. II 23. beidzis Kara skolas virsnieku vietnieku nodaļu,
                1935. IV 14. atvaļināts,
                1935. VII 13. virsnieka vietnieks,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Jelgavas kājnieku pulka Atsevišķās rotas jaunākais virsnieks,
                1938. X 24. Rotas (II) vada komandieris,
                1939. II 04. Rotas (V) vada komandieris,
                1939. XI 29. beidzis Jātnieku sapieru virsnieku kursus,
                1939. XII 01. Sapieru vada komandieris,
                1940. VIII 08. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1940. VIII 11.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 28. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulku,
                1942. Vidzemes 17. policijas bataljona Rotas (I) virsleitnants.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1118, 1491-1-90-499.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2581.

RANGA Kārlis Ernesta d., leitnants.
                * 1917. III 04. Kalētu pag. + 1997. X04. Kanādā.
                1937. Beidzis Liepājas valsts lietišķās mākslas vidusskolu,
                1937. X 13. Liepājas kājnieku pulka karavīrs,
                1938. IV 11. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1938. IV 12. Ventspils kājnieku pulka karavīrs,
                1938. X 14. beidzis Kara skolas Virsnieku vietnieku nodaļu,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Jelgavas kājnieku pulka Kājnieku baterijas jaunākais virsnieks,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 30. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulku, minu metēju vada komandieris,
                1943/1944. Leģiona virsnieks, smagi ievainots,
                1944/1945. Būvpulka virsnieks,
                1945. IV 24. Paaugstināts virsleitnants pakāpē,
                Kritis angļu gūstā,
                Latviešu virsnieku Kanādā biedrs.
                Avots:       LVVA 1471-1-93-5, 1491-1-91-193,
                               LVA 2182-1-11.;
                               „Jelgavas kājnieku pulks”, Trimdā, 1970.;
                               „Kadets” Nr. 15/1987.;
                               www.lacplesis.com;
                               V. Eichenabuma arhīvs # 4946.

RASA JĀNIS Andreja d., virsleitnants.
                * 1901. XI 20. Plāteres pag.; S. Elza dz. Dreiblats.
                                + 1944. XI 19. Latvijā [agrāk Renckulbergs]
                1922. Beidzis Jelgavas lauksaimniecības vidusskolu,
                1922. IX 30. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1923. IX 01. armijas kaprālis,
                1924. VIII 19. kadets kaprālis,
                1924. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1923. IX 01.,
                1924. IX 01. Cēsu kājnieku pulka Rotas (IV) virs štatā,
                1926. X 01. jaunākais virsnieks,
                1928. VII 30. beidzis Aviācijas skolas novērotāju lidotāju nodaļu,
                1927. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1928. VIII 21. Aviācijas pulka Tālās izlūkošanas eskadriļas novērotājs lidotājs,
                1928. VII 30. piešķirts lidotāja novērotāja nosaukums,
                1930. I 23. Aviācijas skolas meteo stacijas priekšnieks,
                1932. VI 08. beidzis Virsnieku elektrotehniķu kursus,
                1933. I 28. Divīzijas (II) izlūku eskadriļas radiostacijas priekšnieks,
                1934. X 26. Divīzijas (I) izlūku eskadriļas radiostacijas priekšnieks,
                1934. XI 15. Pulka sakaru priekšnieks,
                1936. V 01. Eskadriļas (IV) novērotājs lidotājs,
                1939. IX 11. Saimniecības eskadriļas jaunākais virsnieks,
                1940. IV 17. piešķirts uzvārds Rasa,
                1940. IX 16. atvaļināts,               
                1944. XI 19. nošauts kā Kureliešu virsnieks pēc vācu kara lauku tiesas lēmuma.
                Avots:       LVVA 5601-1-5330;
                                „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1935.n
                                Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1998.

RAUDIŅŠ Jānis Arnolds Antona d., leitnants. [skaties foto]
                * 1912. XII 22. Rīgā.
                1930. Beidzis Olava komercskolu Rīgā,
                1934. IV 06. Vidzemes artilērijas pulka karavīrs,
                1934. VIII 29. beidzis Instruktoru vada kursu,
                1934. X 19. dižkaravīrs,
                1934. XII 22. kaprālis,
                1935. IX 02. atvaļināts,
                1936. X 10. beidzis aizsargu kājnieku komandieru kursus,
                1937. XI 01. Kara skolas kadets,
                1939. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1939. IX 01.,
                1939. IX 01. Cēsu kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1940. IV 09. vada komandieris,
                1940. IV 26. Rotas (VII) vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 10. pārskaitīts uz Strēlnieku 243. pulku, vada komandieris,
                1941. apcietināts.
                Avots:       LVVA 1493-1-144-169. 5601-1-5274.;
                                Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2592.

RAUSKIŅŠ Gustavs Gustava d., virsleitnants. [skaties foto]
                * 1902. XI 23. Mazsalacas pag. + 1979.
                1920. beidzis Mazsalacas ģimnāziju,
                1919. VI 16. Mazsalacas komandantūras jaunākais rakstvedis,
                1919. X 11. Mazsalacas izlūku nodaļas karavīrs,
                1919. XII 01. Cēsu izlūku nodaļas karavīrs,
                1920. III 22. atvaļināts,
                1920. XI 15. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1922. IX 01. Rēzeknes kājnieku pulka Ložmetēju (I) komandas virs štatā,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. VIII 27. Rēzeknes kara apriņķa pārvaldes Saimniecības daļas darbvedis,
                1926. I 13. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1926. X 02. vada komandieris,
                1927. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1929. V 01. atvaļināts,
                1932. beidzis Teoloģijas institūtu,
                1933/1946. Elķišķu ev. lut. draudzes mācītājs Lietuvā.
                1939. apbalvots ar Atzinības Krustu,
                1946/1956. izsūtīts,
                1956/1986. Elķišķu ev. lut. draudzes mācītājs Lietuvā.
                Avots:       LVVA 5601-15278.;
                                „Latvju darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Svētdienas Rīts”, # 27/2008.;
                                V. Eichenabuma arhīvs # 3502.

RĒBERGS Kārlis Alfrēds Jāņa d., kapteinis.
                * 1904. VII 25. Ventspilī + 1945. V 01. Pazudis bez vēsts pie Dancigas
                1923. beidzis Ventspils vidusskolu,
                1923. IX 27. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets kandidāts,
                1924. X 01. armijas kaprālis, kadets,
                1926. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1926. IX 01. Latgales artilērijas pulka Baterijas (II) vada komandieris,
                1927. IX 01. Baterijas (VI) vada komandieris,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1930. IV 01. Baterija (VI) pārdēvēta par (IV),
                1935. VII 16. vecākais virsnieks,
                1936. XI 05. beidzis Jāšanas kursus,
                1937. IV 30. – IX 04. piekomandēts Jātnieku pulkam, Valsts ekipā,
                1939. IX 23. Baterijas (V) vecākais virsnieks,
                1939. IX 25. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 520,
                1939. X 14. Baterijas (VI) komandieris,
                1939. X 04. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1933. IX 01.,
                1939. XI 22. pulka adjutants,
                1940. V 05. beidzis Rotas komandieru kursus,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. Pārskaitīts uz Artilērijas 623. pulku, štāba priekšnieka palīgs,
                1941. VI dezertējis,
                1941. partizāņu vienībā,
                1942. III 23. Rīgas I policijas bataljona adjutants,
                1943/1945. Grenadieru XV divīzijas artilērijas pulka, Instruktoru baterijas
                                komandieris, Diviziona (I) komandieris,
                1944. I 23. apbalvots ar Dzelzs Krusta II klasi,
                1944. IV 07. apbalvots ar Dzelzs Krusta I klasi,
                1944/1945. Grenadieru XV divīzijas artilērijas pulka komandieris,
                                paaugstināts majors un pulkvedis leitnants pakāpē.
                Avots:       LVVA 1503-1-116-145, 5601-1-5285.;
                                LVA 689-1-1.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Latviešu Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                „Daugavas Vanagi” # 34/1944.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 294.

RĒDLIHS Jēkabs, leitnants.
                Sk. Raiskums Jēkabs.

REIMANIS Krišs Ernests Kriša d., leitnants.
                * 1914. IX 05. Rīgā; S. Anna.
                Beidzis Rīgas valsts tehnikumu,
                1936. VIII 28. Sapieru pulka karavīrs,
                1937. III 19. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1937. III 19. Ieguva namdara nosaukumu,
                1937. V 19. kaprālis,
                1937. VII 28. beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1937. XI 30. atvaļināts,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1938. XII 23. virsnieku vietnieks,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Sapieru pulka Sapieru (III) rotas vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts uz Atsevišķo sapieru bataljonu, vada komandieris,
                1943/1945. Grenadieru XV divīzijas Sapieru bataljona Rotas (II) komandieris,
                1943. VIII 13. iecelts par Rotas (II) komandieri,
                1943. apbalvots ar Kara Nopelnu Krustu II klasi ar šķēpiem,
                1944. III 19. apbalvots ar Dzelzs Krusta II klasi.
                Latviešu virsnieku apvienības Kanādā biedrs.
                Avots:       LVVA 1471-1-93-5.;
                                LVA 2182-1-1.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Latviešu Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4947.

REIMANIS Leonīds Eduarda d., leitnants.
                * 1915. III 31. Ventspilī
                Beidzis Rīgas pilsētas tehnikumu,
                1937. IV 15. Vidzemes divīzijas Sakaru rotas karavīrs,
                1937. IX 30. beidzis Instruktoru radio telegrāfistu kursu,
                1937. XI 18. dižkaravīrs,
                1937. XII 24. kaprālis,
                1938. X 20. Kara skolas kadets,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Auto tanku brigādes, jaunākais virsnieks.
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts uz Strēlnieku 285. pulku, Rotas (IX) vada komandieris,
                1941. II 13. Atsevišķā sapieru bataljona virsnieks.
                Avots:       LVVA 1471-1-93-6.;
                               LVA 28-1-1.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 4948.

REIMANIS Visvaldis Aleksandrs Jāņa d., leitnants.
                * 1913. VII 25. Liepājā + 1989. V 28. Kalamazū, ASV.
                1931. VI 15. Beidzis Liepājas I valsts ģimnāziju,
                1931. IX 20. Liepājas kājnieku pulka karavīrs,
                1931. XII 10. atvaļināts,
                1937. IV 12. Liepājas kājnieku pulka karavīrs,
                1937. XI 01. Kara skolas kadets,
                1939. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1939. IX 01.,
                1939. IX 01. Aviācijas pulka Eskadriļas (V) jaunākais virsnieks,
                1940. IX 07. beidzis Aviācijas skolas Novērotāju nodaļu,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 07. pārskaitīts uz Atsevišķo aviācijas eskadriļu,
                1942/1943. Liepājas 21. bataljona virsnieks,
                1943/1945. Grenadieru 39. pulka Bataljona (III) virsnieks,
                1943. I paaugstināts virsleitnants pakāpē,
                1943. II 30. apbalvots ar Dzelzs Krusta II klasi,
                1944. III 22. ievainots,
                1945. paaugstināts kapteinis pakāpē.
                Avots:       LVVA 5601-1-5297.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Latviešu Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                „Kurzemes Vārds” # 23/1943.,
                                „Kadets” # 16/1989.
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2593.

REINFELDS Vilis Arvīds Jāņa d., leitnants. [skaties foto]
                * 1912. VII 19. Aiviekstes pag.; S. Elvīra dz. Štāls. + 1991. X 19. Florīdā, ASV.
                1930. VI 14. beidzis Pļaviņu pilsētas ģimnāziju,
                1934. IV 01. Bruņoto vilcienu pulka karavīrs,
                1934. VIII 28. beidzis Instruktoru vada kursu, kaprālis,
                1935. IV 17. beidzis Artilērijas virsnieku vietnieku kursus,
                1935. VI 06. seržants,
                1935. VII 16. atvaļināts,
                1935. XII 20. virsnieku vietnieks,
                1936. X 01. Kara skolas kadets,
                1938. VIII 27. kadets kaprālis,
                1938. XI 17. kadets seržants,
                1939. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1939. IX 01.,
                1939. IX 01. Smagās artilērijas pulka Baterijas (II) vada komandieris,
                1940. VIII 19. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 01. pārskaitīts uz Artilērijas 613. pulku, vada komandieris,
                1943/1945. Leģiona virsnieks, paaugstināts virsleitnants pakāpē,
                Avots:       LVVA 1471-1-85-293, 1504-1-73-25, 5601-1-5304.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Virsotnes ēnā”, R., 2002.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2588.

Reinholds_Voldemars

REINHOLDS Voldemārs Andrejs Andreja d., virsleitnants.
                * 1903. VII 23. Valles pag. + 1986. VII 04. Madlienas pag.
                Beidzis Bauskas valsts vidusskolu,
                1923. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets kandidāts,
                1924. X 01. armijas kaprālis, kadets,
                1925. XI 17. kadets kaprālis,
                1926. III 30. kadets seržants,
                1926. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
                1926. IX 01. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1927. III 02. Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1928. XI 04. Sakaru komandas vada komandieris,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1930. I 13. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1930. III 28. Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1930. XII 01. beidzis Gāzu virsnieku kursus,
                1931. I 22. Rota (VIII) pārdēvēta par (I),
                1931. XI 10. Rotas (IV) vada komandieris,
                1932. XI 01. Rota (IV) pārdēvēta par Instruktoru rotu,
                1933. X 20. Rotas (VII) vada komandieris,
                1935. VIII 18. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1937. beidzis Slēpošanas kursus,
                1937. XI 18. beidzis Militāri fiziskās audzināšanas kursus,
                1938. VI 04. Rotas (III) vada komandieris,
                1939. beidzis snaiperu virsnieku kursus,
                1939. IX 02. atvaļināts,
                1940. V 29. Rēzeknes kājnieku pulka instruktoru rotas vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 09. pārskaitīts uz Strēlnieku 227. pulku, Ložmetēju (I) rotas vada
                               komandieris,
                1941. II 01. Pulka fiziskās audzināšanas instruktors,
                1941. X 20. Rīgas I atsevišķā kārtības dienesta bataljona Rotas (III) komandieris,
                1942/1943. Zemgales XVI kārtības dienesta policijas bataljona Rotas (III)
                               komandieris,
                1943. V 01. paaugstināts kapteinis pakāpē,
                1943. X 24. apbalvots ar Dzelzs Krusta II pakāpi,
                1943. Grenadieru 42. Pulka rotas (XII) komandieris,
                1943. grenadieru 39. Pulka Bataljona (III) komandieris,
                1943/1945. Grenadieru 42. Pulka virsnieks,
                1944. II 16. apbalvots ar Dzelzs Krusta I pakāpi,
                1944. XI 28. apbalvots ar Vācu Krustu zeltā,
                1945. V 09. apbalvots ar Dzelzs Krusta Bruņinieka pakāpi,
                1945. Grenadieru 43. pulka pēdējais komandieris, paaugstināts
                               šturmbanfīrers un oberšturmbanfīrers pakāpe,
                1948/1958. apcietināts, notiesāts uz 25 gadiem,
                1986. dzīvoja Saldus rajonā.
                Avots:       LVVA 1497-1-23-301, 1497-1-232-223, 5601-1-5309.;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               „Latviešu Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 295.

REINVALDS Erihs Fridriha d., virsleitnants.
                * 1899. IV 14. Rīgā
                Latvijas Vācu zemessargu nodaļas brīvprātīgais,
                1920. IV 10. Tukuma kājnieku pulka karavīrs,
                1920. X 19. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1921. XI 01. armijas kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1921. IX 01.,
                1922. IX 01. Cēsu kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1923. X 08. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1924. V 06. Liepājas kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1924. IX 16. Vada komandieris,
                1925. XI 19. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
                1926. II 09. Beidzis Gāzu virsnieku kursus,
                1926. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1927. I 28. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-5311.;
                               „Cēsu kājnieku pulka”, R., 1935.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2723.

Rekels_Roberts

REĶELS Roberts Pēteris Pētera d., virsleitnants.
                * 1914. VI 09. Biržu pag. + 1944. II 06. Malo Sokoļņikos, Krievijā
                1933. beidzis Jaunjelgavas pilsētas komercskolu,
                1933. IX 29. Aizputes kājnieku pulka karavīrs,
                1934. III 26. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1934. VIII 18. beidzis Kara skolas virsnieku vietnieku kursus,
                1934. IX 01. kaprālis,
                1934. IX 30. Bauskas kājnieku pulka Sakaru rotas virsdienesta instruktors,
                1934. XI 13. virsnieka vietnieks,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Ventspils kājnieku pulka Sakaru rotas jaunākais virsnieks,
                1938. V 10. Cēsu rotas jaunākais virsnieks,
                1938. VII 12. Rotas (IV) vada komandieris,
                1939. VII 17. Rotas (VI) vada komandieris,
                1940. VIII 08. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1940. VIII 11.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 09. pārskaitīts uz Strēlnieku 243. pulku, vada komandieris,
                1941. I 22. atvaļināts,
                1943. XI 08. Grenadieru 43. pulka Štāba rotas komandieris,,
                1944. grenadieru 34. pulka Bataljona (II0 virsnieks,
                1944. I 10. apbalvots ar Dzelzs Krusta II pakāpi,
                1944. I 15. apbalvots ar Dzelzs Krusta I pakāpi,
                Apbedīts Brāļu kapos Austrumu frontē.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1296, 5602-2-5318.;
                               „Latviešu Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                               „Daugavas Vanagi” # 18/1944.;
                               „Tēvija” # 135/1944.
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2586.

Rekis_Oskars

REĶIS Oskars Pēteris Pētera d., leitnants.
                * 1914. VII 09. Daugavpilī
                1932. Beidzis Daugavpils valsts ģimnāziju,
                1936. IV 18. Ventspils kājnieku pulka karavīrs,
                1936. X 12. beidzis Instruktoru rotas kursus, kaprālis,
                1937. III 24. beidzis Kājnieku virsnieku vietnieku kursus,
                1937. IV 30. atvaļināts,
                1937. VI 08. virsnieka vietnieks,
                1937. VIII 31. Ventspils kājnieku pulka Instruktoru rotas virsdienesta
                               grupas komandieris,
                1937. X 29. Kara skolas kadets,
                1939. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1939. IX 01.,
                1939. IX 01. Dobeles kājnieku pulka Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1939. X 01. Rotas (VII) vada komandieris,
                1940. III 1. beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1940. III 27. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 30. pārskaitīts uz Strēlnieku 295. pulku, pulka skolas mīnu metēju
                               vada komandieris,
                1943/1945. Leģiona virsnieks,
                1946. I 25. izdots no Zviedrijas PSRS.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-301, 1499-1-235-469, 5601-1-5319.;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2589.

Remess_Paulis

REMESS Paulis Anša d., kapteinis.
                * 1901. I 24. Litenes pag.; + S. Marta dz. Kriļis 1944. II 28. Madonā
                1916. beidzis Tērbatas tautskolas augstskolu,
                1921. XI 02. Robežsargu III pulka karavīrs,
                1922. V 26. Kara skolas Saimniecības komandas karavīrs,
                1922. VI 16. Kājnieku nodaļas rakstvedis,
                1922. IX 30. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1923. X 01. armijas kaprālis,
                1924. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1924. IX 01.,
                1924. IX 01. Bauskas kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1927. III 15. Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,         
                1928. I 01. vada komandieris,
                1928. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1929. VII 13. – 1931. II 15. piekomandēts Aizsargu organizācijai Ventspils II
                               aizsargu pulka komandiera palīgs,
                1931. II 15. – 1933. III 01. Jēkabpils VI aizsargu pulka komandiera palīgs,
                1929. XI 29. Rotas (IV) vada komandieris,
                1931. II 28. Rotas (II) vada komandieris,
                1934. IX 19. Rotas (III) vada komandieris,
                1935. X 04. Rotas (II) komandiera palīgs,
                1936. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 95,
                1940. III 05. Jēkabpils garnizona adjutants,
                1940. V 10. Rotas (I) komandieris,
                1940. VI 14. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 10. pārskaitīts uz Strēlnieku 227. pulku, Rotas (V) komandieris,
                1941. I 07. Rotas (II) komandieris,
                1941. IV 24. Rotas (II) vada komandieris,
                1941. VI 16. izbēdzis, partizāņu gaitas,
                1941/1942. Valkas apriņķa drošības policijas vadītājs,
                1943/1944. Grenadieru 42 (2). pulka Bataljona (II) virsnieks,
                1943. IX 29. apbalvots ar dzelzs Krusta II pakāpi,
                1944. ievainots Volhovā, pārvests uz Madonu, kur miris,
                1944. III 05. apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1500-1-74-253, 5601-1-5325.;
                               LVA 688-1-1, 698-1-15.;
                               „Latviešu Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                               „Tēvija” # 54/1944.;
                               „Jēkabpils Vēstnesis” # 8/1931., # 9/1944., # 10/1944.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 298.

RENCKULBERGS Jānis Andreja d., virsleitnants.
                Sk. Rasa Jānis.

RĒPIŅŠ Rūdolfs Jānis Miķeļa d., leitnants.
                * 1914. IX 17. Smārdes pag.
                Beidzis Zigfrīda Meierovica komercskolu Tukumā,
                1936. X 14. Aizputes kājnieku pulka karavīrs,
                1937. IV 07. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1937. V 13. kaprālis,
                1937. IX 29. seržants,
                1937. IX 30. atvaļināts,
                1938. XI 01. Kara skolas kadets,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Ventspils kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Strēlnieku 243. pulku, vada komandieris,
                1943/1945. Grenadieru XIX divīzijas Artilērijas pulka Diviziona (I) virsnieks,
                1945. I 03. apbalvots ar dzelzs Krusta II pakāpi.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-580.;
                               „Latviešu Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;          
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4949.

Repsons_Detlavs

REPSONS Detlavs Dāvja d., virsleitnants.
                * 1916. III 12. Mazstraupes pag.
                1934. beidzis Jelgavas izglītības biedrības ģimnāziju pieaugušiem,
                1934. IX 28. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1935. III 23. beidzis Instruktoru rotas kursus, dižkaravīrs,
                1935. III 30. kaprālis,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1935. X 04. beidzis Kara skolas virsnieka vietnieku kursus,
                1935. XII 20. armijas virsnieka vietnieks,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Jelgavas kājnieku pulka Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1937. XII 04. Vada komandieris,
                1938. X 24. beidzis Virsnieku militāri fiziskās audzināšanas kursus,
                1938. X 29. Pulka fiziskās audzināšanas instruktors,
                1939. IV 08. beidzis slēpošanas kursus,
                1939. XII 01. vada komandieris,
                1940. VIII 08. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1940. VIIII 11.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 28. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulku, vada komandieris,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1322, 1491-1-90-505.;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2587.

RĒVALDS Andrejs Ādolfa d., leitnants.
                * 1916. VII 26. Rīgā
                1936.XI 05. beidzis M. Millera ģimnāziju,
                1936. XI 06. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1937. IV 09. beidzis Instruktoru rotas kursu,
                1937. V 14. dižkaravīrs,
                1937. VII 08. kaprālis,
                1937. X 29. atvaļināts,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Cēsu kājnieku pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Strēlnieku 186. pulku, vada komandieris,
                1941. VI 14. deportēts,
                1949. X 08. atbrīvots.
                Avots:       LVA 1471-1-93-5, 1471-1-85-582, 5601-1-5349.;
                `              V. Eichenbauma arhīvs # 4950.

RIBA Oļģerts Teodora d., virsleitnants.
                * 1898. VII 21. Kruku pag., Lietuvā [agrāk Ribbe]
                1920. II 28. Studentu bataljona brīvprātīgais,
                1920. IX 29. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1921. XI 01. armijas kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1922. IX 01. Zemgales artilērijas pulka Baterijas (II) jaunākais virsnieks,
                1922. XII 12. Baterijas (I) vada komandieris,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. III 24. beidzis Sakaru virsnieku kursus,
                1924. IV 21. Diviziona (I) sakaru virsnieks,
                1926. X 29. Mācības sakaru vada komandieris,
                1926. XI 16. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1927. XI 24. Baterijas (III) vecākais virsnieks,
                1928. IV 28. Baterijas (V) vecākais virsnieks,
                1928. IX 15. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1929. VII 10. Baterijas (VII) vecākais virsnieks,
                1929. VIII 13. Latgales artilērijas pulka Diviziona (II) sakaru virsnieks,
                1930. VII 22. beidzis Artilērijas novērotāju kursus,
                1931. V 10. Vidzemes artilērijas pulka Baterijas (I) vada komandieris,
                1931. VI 01. Baterijas (II) vada komandieris,
                1935. V 11. Baterijas (V) vecākais virsnieks,
                1937. XI 05. beidzis Jāšanas kursus,
                1938. IV 12. Baterijas (IV) vecākais virsnieks,
                1939. VII 19. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 387,
                1939. IX 11. Baterijas (V) komandiera palīgs,
                1940. II 12. Baterijas (VI) komandiera palīgs,
                1940. V 13. Zenitartilērijas pulka Baterijas (III) vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 07. pārskaitīts uz Strēlnieku 183. divīzijas atsevišķo zenītartilērijas
                               divizionu, vada komandieris.
                Avots:       LVVA 1508-1-12-233, 5601-1-5358.;
                               „Vidzemes artilērijas pulka”, R., 1937.;         
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2012.

RĪBENIS Jānis Kārļa d., kapteinis.
                * 1904. XI 05. Kalnmuižas pag.; S. Ida dz. Trušs + 1943. Noriļskā, Krievijā.
                1923. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets kandidāts,
                1924. III 01. beidzis Instruktoru rotas kursu,
                1924. X 01. armijas kaprālis, kadets,
                1926. VI 19. kadets kaprālis,
                1926. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
                1926. IX 30. Liepājas kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1927. VIII 09. vada komandieris,
                1928. I 07. – 1930. III 22. piekomandēts Kurzemes divīzijas štābam, operatīvas
                               nodaļas adjutanta palīgs,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1931. II 24. Rota (I) pārdēvēta par Neatkarības rotu,
                1936. X 01. Pulka pārtikas virsnieks,
                1937. XII 21. Rotas (II) vada komandieris,
                1938. V 06. – 1939. X 21. piekomandēts Kurzemes divīzijas štābam, Darba
                               komandas priekšnieks,
                1939. VII 26. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 404,
                1939. IX 04. Pulka adjutanta palīgs,
                1939. XII 28. – 1940. V 02. Pulka adjutanta v.i.,
                1940. VII 08. Pulka adjutanta palīgs,
                1940. IX 09. Sigulda kājnieku pulka Rotas (II) komandieris,
                1940. IX 09. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1932. IX 01.,          
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 28. pārskaitīts uz Strēlnieku 185. pulku, Rotas (II) komandieris,
                1941. atkāpjas līdz krievu armijai, vēlāk arestēts.
                Avots:       LVVA 1489-1-27-127.;
                               LVA 28-1-1.;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 301.

Riekstins_Arvids

RIEKSTIŅŠ Arvīds Sīmaņa d., kapteinis.
                * 1902. I 23. Siguldas pag.; S. Tīna dz. Anka
                1923. Beidzis Latvijas jaunatnes savienības vidusskolu,
                1923. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets kandidāts,
                1924. X 01. beidzis Instruktoru rotas kursu, armijas kaprālis, kadets,
                1926. VI 19. kadets kaprālis,
                1926. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
                1926. IX 01. Ventspils kājnieku pulka Bataljona (II) ložmetēju rotas
                               jaunākais virsnieks,
                1928. IX 01. vada komandieris,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1931. II 25. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1931. X 03. Ložmetēju (II) rotas vada komandieris,
                 1931. IX 07. beidzis Virsnieku ložmetēju kursus,
                1939. Rotas komandiera palīgs,
                1939. VII 12. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 419,
                1940. VIII 13. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1940. IX 07. Jelgavas kājnieku pulka Rotas komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 28. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulku, Rotas komandieris,
                1941. VI 14. apcietināts Litenes nometnē.
                Avots:       LVVA 1491-1-91-225, 5601-1-5366.;
                                „Tēvija” # 22/1941.
                               V. Eichenbauma arhīvs # 302.

RIEKSTIŅŠ Augusts Mārča d., kapteinis.
                * 1900. II 15. Kauguru pag.; S. Leontīne dz. Keppits
                Beidzis tirdzniecības skolu,
                1919. VI 06. Ziemeļu Latvijas rezerves bataljona karavīrs,
                1919. Siguldas kājnieku pulka karavīrs,
                1920. Siguldas kājnieku pulks pārdēvēts par Rīgas kājnieku pulku,
                1920. X 01. atvaļināts,
                1920. X 28. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1921. XI 01. armijas kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1922. IX 01. Latgales artilērijas pulka Baterijas (I) vada komandieris,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1926. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1928. III 10. Baterijas (V) vecākais virsnieks,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 685,
                1929. III 09. Baterijas (I) vecākais virsnieks,
                1929. IX 15. Beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1930. I 07. Baterijas (V) vecākais virsnieks,
                1931. VIII 01. Baterijas (II) vecākais virsnieks,
                1932. I 30. Baterijas (IV) vecākais virsnieks,
                1932. VII 11. beidzis Zenītartilērijas apmācītāju kursus,
                1933. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1934. VI 14. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1934. VI 15. Baterijas (V) komandieris,
                1934. XII 21. atvaļināts,
                1936. I 28. degradēts par karavīru,
                1940. IX 01. atjaunota kapteiņa pakāpe,
                Trikātas pagasta Bāliņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1503-1-116-133, 5601-1-5367.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2599.

RIEKSTIŅŠ Eduards Jāņa d., kapteinis.
                * 1898. XI 23. Ikšķiles pag.; S. Līna dz. Alksne + 1966. IV 23. Ņujorkā, ASV.
                1917. Beidzis ģimnāziju Krievijā,
                1919. X 12. Apmācības bataljona karavīrs,
                1919. XI 01. Cēsu kājnieku pulka karavīrs,
                1920. IV 12. beidzis Instruktoru bataljona kursu,
                1920. X 15. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1921. IX 01. armijas kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1921. IX 01.,
                1922. IX 01. Latgales artilērijas pulka Baterijas (I) vada komandieris,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1923. XII 01. Baterijas (V) vada komandieris,
                1924. XI 29. Baterijas (V) vecākais virsnieks,
                1925. IX 01. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
                1926. VII 21. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1926. XI 01. Kara skolas Artilērijas nodaļas grupas vadītājs,
                1928. XI 18. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1929. VIII 31. beidzis artilērijas virsnieku kursus,
                1929. X 10. Vidzemes artilērijas pulka Baterijas (II) vecākais virsnieks,
                1929. XI 15. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1931. III 07. Baterijas (V) vecākais virsnieks,
                1931. X 02. Baterijas (II) vecākais virsnieks,
                1932. XII 01. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1932. III 28. Kurzemes artilērijas pulka Baterijas (II) komandieris,
                1934. X 10. beidzis Diviziona komandieru kursus,
                1934. XI 10. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3308,
                1936. IX 04. Krasta artilērijas pulka Sakaru baterijas komandieris,
                1936. XII 12. Bruņoti vilcienu pulka Bruņotā (III) vilciena vecākais virsnieks,
                1939. IX 15. pārdēvēts par vilciena komandiera palīgu,
                1940. II 03. Vidzemes artilērijas pulka Baterijas (VII) komandieris,
                1940. III 31. Auto tanku brigādes Prettanku (III) lielgabalu rotas komandieris,
                1940. V 11. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru # 369 ar šķēpiem,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 07. pārskaitīts uz Strēlnieku 181. divīziju Prettanku diviziona
                               baterijas komandieris,
                1942. III 01. Rēzeknes 267. Bataljona Rotas (I) komandieris,
                1943. grenadieru XV divīzijas Apgādes pulka Autotransporta rotas komandieris,
                1944. VII 01. Latviešu rezerves brigādes Rotas (VII) komandieris,
                1944. VIII 01. Grenadieru 34. pulka ieroču virsnieks.
                Avots:       LVVA 1478-1-158-91.;
                               „Vidzemes artilērijas pulka vēsture”, R., 1937.;
                               „Krasta artilērijas pulka”, R., 1938.;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               Ērika Priedīša arhīvs;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2001.

Riekstins_Konrads_2

RIEKSTIŅŠ Konrāds Kārļa d., kapteinis.
                * 1902. VI 05. Valmierā. + 1944. XII 23. Frontē
                Beidzis Valmieras pilsētas komercskolu,
                1922. IX 30. Kara skolas Inženieru nodaļas kadets,
                1923. IX 01. armijas kaprālis,
                1924. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1924. IX 01.,
                1924. IX 01. Sapieru bataljona sapieru rotas jaunākais virsnieks,
                1924. XII 11. Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1925. XI 21. Bataljona gāzu virsnieks,
                1927. IV 15. Sapieru bataljons pārformēts par pulku,
                1927. IV 16. Pontonu rotas vada komandieris,
                1928. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1928. XII 22. Sapieru (IV) rotas vada komandieris,
                1930. III 15. Sapieru (III) rotas vada komandieris,
                1932. VIII 26. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1934. II 01. Pontonu rotas vada komandieris,
                1934. IX 04. Pulka ieroču virsnieks,
                1935. II 20. Pontonu rotas vecākais virsnieks,
                1935. VII 15. Sapieru (IV) rotas vecākais virsnieks,
                1936. IV 02. Sapieru virsnieku kursu mācību pasniedzējs,
                1936. XII 12. Sapieru (IV) rotas komandiera palīgs,
                1937. IX 01. Sapieru (II) rotas komandiera palīgs,
                1938. V 01. Sapieru (III) rotas komandiera palīgs,
                1939. IX 14. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1939. IX 15. Pulka apmācības nozares adjutants,
                1939. IX 14. Rotas (III) komandieris,
                1940. II 10. – III 02. Artilērijas virsdienesta ķīmisko dienesta kursu priekšnieks,
                1940. V 11. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 668,
                1940. III 04. Instruktoru rotas komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 08. pārskaitīts uz Strēlnieku 183. divīzijas Atsevišķo sapieru bataljonu,
                1943/1944. Leģiona virsnieks.
                Avots:       LVVA 5601-1-5377.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 3654. 

RIGELS Raimonds, leitnants.
                * 1915. II 14. Liepājā
                 1936. X 13. Liepājas kājnieku pulka karavīrs,
                1937. IV 08. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1937. IX 02. beidzis Kara skolas Virsnieku vietnieku kursus,
                1937. X 27. atvaļināts,
                1937. XI 16. virsnieka vietnieks,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Auto tanku brigādes jaunākais virsnieks,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 08. pārskaitīts uz Strēlnieku XXIV korpusu.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-607.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 4951.

RIKS Jānis Roberts Rūdolfa d., kapteinis.
                * 1906. III 19. Rēznas pag.; S. Marta + 1990. VII 05. Jefferson Citj, ASV.
                1925. beidzis Dobeles valsts vidusskolu,
                1925. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1927. XII 22. kadets kaprālis,
                1928. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1928. IX 01. Liepājas kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1930. I 28. Eskadras štāba virs štata,
                1930. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1932. V 09. beidzis Krišjāņa Valdemāra jūrskolu,
                1932. XI 01. palīgkuģa „Varonis” virsnieks stūrmanis,
                1933. VII 15. Zemūdeņu diviziona palīgkuģa „Varonis” sargvirsnieks,
                1933. VII 08. pārdēvēts par flotes virsnieku,
                1934. VII 11. Kara kuģa „Virsaitis” flagvirsnieks,
                1936. IX 08. apbalvots ar Somijas Baltas Rozes II šķiras kavaliera ordeņi,
                1937. X 16. Kuģa navigācijas virsnieks,
                1937. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1934. IX 01.,
                1938. IV 13. beidzis Torpēdu virsnieku kursus,
                1937. XI 13. beidzis Virsnieku militāras audzināšanas kursus,
                1938. XII 01. Mīnu diviziona artilērijas virsnieks,
                1939. I 12. Flotes pārvaldes štāba  flagvirsnieks,
                1939. X 26. Krasta artilērijas pulka kuģa „Artilērists” komandieris,
                1940. V 11. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiras # 674,
                1940. IX 14. pārskaitīts uz Baltijas flotes Liepājas kara jūras bāzē.
                Avots:       LVVA 5601-1-5395.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2245.

Rikuris_Edgars

RĪKURIS Edgars Aleksandrs Kristapa d., leitnants.
                * 1911. V 23. Rīgā + 1943. III 01. Frontē, Krievijā
                1931. VIII 11. Beidzis Rīgas valsts tehnikumu,
                1933. IX 29. Aizputes kājnieku pulka karavīrs,
                1934. III 26. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1934. VIII 18. beidzis virsnieku vietnieku kursus,
                1934. IX 06. kaprālis,
                1934. IX 30. atvaļināts,
                1934. XI 13. virsnieka vietnieks,
                1935. IX 10. Aizputes kājnieku pulka virsdienesta Rotas (VIII) grupas komandieris,
                1936. VI 25. Beidzis Ķīmiskā dienesta kursus,
                1936. X 01. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 05. kadets kaprālis,
                1937. XI 17. kadets seržants,
                1938. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1938. IX 01.,
                1938. IX 01. Cēsu kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1938. V 25. vada komandieris,
                1939. IX 21. beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1939. IX 15. Kājnieku baterijas vada komandieris,
                1940. II 26. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 28. pārskaitīts uz Strēlnieku 243. pulku, vada komandieris,
                1943. kritis Austrumu frontē, apbedīts Brāļu kapos Austrumos, virsleitnants.
                Avots:       LVVA 1493-1-144-121, 5601-1-5390.;
                               „Tēvija” # 59/1943.;
                               V. Eichenabuma arhīvs # 3840.

RIMEIKS Antons Jāņa d., leitnants.
                * 1898. XII 08. Umurgas pag.; S. Vilhelmīne dz. Ūle
                Beidzis Voronežas komercskolu,
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1919. VI 10. Atsevišķās I inženieru sapieru rotas brīvprātīgais,
                1919. X 08. Latvijas kara skolas kadets,
                1920. v 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Cēsu kājnieku pulka Rotas (V) vada komandieris,
                1921. II 12. Robežsargu II pulka Rotas (IX) vada komandieris,
                1921. X 07. atvaļināts,
                1927/1940. Ķīmiskās fabrikas A. Rimeiks īpašnieks,
                1932. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2899,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                19345. III 09. Rīgas V aizsargu pulka Štāba rotas vada komandieris,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķiru,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācija #73s Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. Deportēts, dzīvo Merķeļa 9-3,
                Namīpašnieks Lāčplēša ielā # 4,
                Rūpniecība Lāčplēša # 30 un L. Nometņu # 25.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-309, 5601-1-5397.;
                               LVA 1987-1-500.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               V. Eichenabuma arhīvs # 4770.

Rimsa_Nikolajs

RIMŠA Nikolajs Vasīlija d., virsleitnants.
                * 1909. V 20. Daugavpilī; S. Malvīne dz. Belliņš.
                1929. VI 18. Beidzis Rīgas pilsētas krievu vidusskolu,
                1930. II 27. Aizputes kājnieku pulka karavīrs,
                1930. IX 17. dižkaravīrs,
                1930. IX 25. beidzis |Instruktoru rotas kursu,
                1931. II 10. beidzis Kara skolas Virsnieku vietnieku kursus,
                1931. V 21. seržants,
                1931. VI 01. Rotas (VIII) Virsdienesta mantzinis,
                1931. VI 01. virsnieka vietnieks,
                1931. XI 11. grupas komandieris,
                1932. I 11. beidzis Gāzu novērotāju kursus,
                1933. III 16. beidzis spridzināšanas kursus,
                1933. X 09. beidzis Sapieru apmācības kursus,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1837. VIII 11. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1938. XII 22. Ložmetēju (II) rotas jaunākais virsnieks,
                1939. II 04. Rotas (VI) vada komandieris,
                1939. IV 18. Rotas (IV) vada komandieris,
                1939. XII 01. Rota (IV) pārdēvēta par (III),
                1939. XII 02. Atsevišķās rotas vada komandieris,
                1940. VIII 08. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1940. VIII 11.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 28. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulku, vada komandieris,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1302, 1491-1-90-451.;
                               V. Eichenabuma arhīvs # 2585. 

Rinkis_Valters

RIŅĶIS Valters Andreja d., kapteinis.
                * 1901. VI 05. Ikšķiles pag.; S. Ērika dz. Zoltners + 1991. II Rīgā
                1919. XII 19. Armijas artilērijas rezerves jaunformējama diviziona brīvprātīgais,
                1920. III 22. atvaļināts,
                1920. X 15. Kara skolas Jātnieku nodaļas kadets,
                1921. XI 01. armijas kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1922. IX 01. Jātnieku pulka Eskadrona (V) vada komandieris,
                1924. II 02. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. III 01. Eskadrona (II) vada komandieris,
                1926. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1928. VIII 20. Aviācijas pulka iznicinātāju eskadriļas novērotājs lidotājs,
                1928. VIII 24. beidzis Kara aviācijas skolas Novērotāju lidotāju nodaļu,
                1928. VIII 24. piešķirts novērotāja lidotāj nosaukums,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1931. VIII 10. Iznicinātāju (I) eskadriļas vada komandieris,
                1931. IX 26. ieguva kara lidotāja nosaukumu,
                1931. IX 26. piešķirta Igaunijas aviācijas krūšu nozīme,
                1932. IV 20. beidzis Figurālu lidojumu kursus,
                1933. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1934. IX 01.,
                1936. V 14. vada komandieris,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3670,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. VI 05. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 297,
                1939. IX 01. Pulka adjutanta palīgs,
                1939. X 27. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1941. I 05. atvaļināts,
                1941. VI 17. apcietināts, Ernestīnes 37-1.
                Avots:       LVVA 1474-1-673-191, 5601-1-5409.;
                               LVA 1987-1-16016.;
                               „Jātnieku pulka 10.gadu”, R., 1929.;
                               „Tēvija” # 31/1941.;
                               V. Eichenabuma arhīvs # 2563.

RINKS Eduards Mārtiņš Eduarda d., kapteinis.
                * 1905. XII 22. Arakstes pag. + 1941. VI 26. Rīgā
                1925. Beidzis Rūjienas valsts vidusskolu,
                1925. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1927. VIII 29. armijas kaprālis,
                1928. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1928. IX 01. Daugavpils kājnieku pulka sakaru komandas jaunākais virsnieks,
                1930. II 10. Eskadras štāba virs štata,
                1930. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1932. V 01. beidzis Krišjāņa Valdemāra jūrskolas kuģu vadītāju nodaļu,
                1933. VI 15. Mīnu diviziona A/T „Imanta” sargvirsnieks,
                1935. beidzis virsnieku stūrmaņu kursus,
                1936. VI 10. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3965,
                1937. V 30. A/T „Viesturs” sargvirsnieks,
                1938. beidzis Torpēdu virsnieku kursus,
                1939. X 26. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1934. IX 01.,
                1940. IX 17. pārskaitīts uz Baltijas flotes Liepājas kara jūras bāzē,
                1941. nošauts Rīgas Centrālcietumā.
                Avots:       LVVA 1474-1-673-195, 5601-1-5403.;
                               „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                               „Kurzemes Vārds” # 70/1941.;
                               „Lāčplēsis” # 24/1978.;
                               V. Eichenabuma arhīvs # 2246.

RĪSBERGS Nikolajs Jēkabs Jūlijs Ādama d., kapteinis.
                * 1903. IX 16. Mazsalacas pag.; S. I Vera dz. Kinte, II elza dz. Dienstmanns.
                1921. X 01. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1922. X 01. armijas kaprālis,
                1923. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1923. IX 01.,
                1923. IX 01. Kurzemes artilērijas pulka Baterijas (IV) vada komandieris,
                1924. X 21. Baterijas (II) vada komandieris,
                1927. I 08. Diviziona (II) sakaru virsnieks,
                1927. IX 22. beidzis Virsnieku elektrotehniķu kursus,
                1927. IX 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1928. IX 01. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1928. IX 05. Baterijas (III) vecākais virsnieks,
                1929. X 04. Pulka sakaru virsnieks,
                1935. IX 14. Baterijas (II) vecākais virsnieks,
                1936. VIII 20. Baterijas (II0 komandieris,
                1936. XI 16. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1936. XI 20. Zemgales artilērijas pulka Sakaru baterijas komandieris,
                1937. VIII 02. Kurzemes artilērijas pulka Sakaru baterijas komandieris,
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4331,
                1939. X 26. atvaļināts,
                1939. izbraucis uz Vāciju.
                Avots:       LVVA 5601-1-5410.;
                               V. Eichenabuma arhīvs # 2738.

RĪSS Konstantīns Aleksandrs Ādolfa d., leitnants.
                * 1908. VI 18. Talsos; T. fotogrāfs, M. Marija dz. Dobrožinskj
                1927. VI 16. Beidzis Talsu vidusskolu,
                1927. IX 29. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1928. IV 29. Vidzemes artilērijas pulka karavīrs,
                1928. IX 27. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1929. VIII 29. Armijas kaprālis,
                1930. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1930. IX 01. Zemgales artilērijas pulka baterijas (I) jaunākais virsnieks,
                1933. VI 13. Jātnieku baterijas vada komandieris,
                1934. VI 08. atvaļināts,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. IV 23. Talsu I aizsargu pulka Eskadrona (I) vada komandieris,
                1940. VIII 08. Kurzemes artilērijas pulka virsnieks,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz korpusu.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-122, 5601-1-5412.;
                               V. Eichenabuma arhīvs # 3868.

Rittenbergs_Nikolajs

RITTENBERGS Nikolajs Anša d., kapteinis.
                * 1897. IX 19. Rīgā + 1931. VIII 18. Daugavpilī
                1919. V 27. Rīgas jaunformējamo spēku brīvprātīgais,
                1919. VI 08. Atsevišķā V bataljona karavīrs,
                1919. IX 03. Daugavpils kājnieku pulka karavīrs,
                1919. X 08. Latvijas kara skolas Rotas (I) kadets,
                1920. I 12. apbalvots ar Francijas bronzas medalu „Reconnaisance Militaire”,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Rīgas kājnieku pulka bataljona (III) Ložmetēju rotas
                               vada komandieris,
                1921. IV 01. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1921. VIII 15. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1921. XI 01. vada komandieris,
                1922. IV 06. Rotas (III) vada komandieris,
                1922. V 05. Aviācijas diviziona virs štata,
                1922. VI 17. Diviziona auto garāžas pārzinis,
                1922. X 02. beidzis Aviācijas skolas lidotāju novērotāju nodaļu,
                1922. XI 22. piešķirts aviācijas novērotāja nosaukums,
                1923. VIII 01. – 14. Komandējuma ar K/K „Virsitis” uz Ģeteborgu,
                1923. X 04. Koriģētāju eskadriļas vada komandieris,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. IX 04. beidzis Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1924. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1922. XII 01.,
                1924. IX 27. Tehniskās divīzijas štāba Operatīvais adjutants,
                1925. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1925. III 02.,
                1925. XI 03. Iznicinātāju eskadriļas vada komandieris,
                1925. XI 19. – 1926. IX 01. Piekomandēts Tehniskās divīzijas štābam,
                               štāba adjutants,
                1926. IX 01. Aviācijas pulka Divīzijas (I) izlūku eskadriļas komandieris,
                1927. III 14. – VIII 07. Piekomandēts Francijas 35. Aviācijas pulkam,
                1928. XI 21. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 731,
                1928. XII 31. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1929. X 14. piešķirta Polijas aviācijas lidotāja nozīme,
                1930. II 11. Aviācijas skolas Motoristu nodaļas priekšnieks,
                1930. VII 23. Tehniskās divīzijas Apmācības nozares pārzinis,
                1930. X 20. Aviācijas pulka Apmācības nozares pārzinis,
                1931. VIII 11. Tehniskās divīzijas Apmācības nozares pārzinis,
                1931. VIII 11. gājis bojā avārijā Daugavpilī,
                1931. VIII 15. apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 5601-1-5416.;
                               „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                               „Jaunākās Ziņas” # 178/1931., # 179/1931.;
                               V. Eichenabuma arhīvs # 1990.

Robezgruntnieks_Eriks

ROBEŽGRUNTNIEKS Ēriks Maksimiliāna d., leitnants.
                * 1916. IX 15. Alūksnē
                1936. VI 18. Beidzis Dzeņa ģimnāziju Rīgā,
                1936. IX 01. Vidzemes artilērijas pulka karavīrs,
                1937. IV 08. beidzis Instruktoru vada kursu,
                1937. V 14. dižkaravīrs,
                1937. VII 17. kaprālis,
                1937. IX 30. atvalināts,
                1937. XI 01. Kara skolas kadets,
                1939. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1939. IX 01.,
                1939. IX 01. Rīgas kājnieku pulka Kājnieku baterijas jaunākais virsnieks,
                1939. IX 29. Vada komandieris,
                1940. II 26. Rotas (I) vada komandieris,
                1940. V 16. beidzis Sakaru vadu komandieru kursus,
                1940. VI 17. Kājnieku baterijas vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 12. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulku, vada komandieris,
                1943/1945. Grenadieru XV divīzijas Pret aviācijas diviziona virsleitnants,
                1944. apbalvots ar Dzelzs Krusta II pakāpi,
                1944. III 01. apbalvots ar Dzelzs Krusta I pakāpi,
                1992. bijis Latviešu virsnieku apvienības Kanādā priekšsēdētājs,
                2003. nosvinēja 87. gadu svētkus.
                Avots:       LVVA 1784-1-269-175, 5601-1-5429.;
                               LVA 2182-1-1.;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                               „Kadets” # 16/1989., # 19/1992., # 30/2003.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2591.

Robeznieks_Armands

ROBEŽNIEKS Armands Kārlis Kārļa d., kapteinis.
                * 1903. VII 03. Vārves pag. + 1976. V 23. Detroitā, ASV
                Beidzis Ventspils reālskolu,
                1922. IX 30. Kara skolas Jātnieku nodaļas kadets,
                1923. IX 01. armijas kaprālis,
                1924. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1924. IX 01.,
                1924. IX 01. Jātnieku pulka eskadrona (II) jaunākais virsnieks,
                1925. VII 09. Sakaru komandas jaunākais virsnieks,
                1925. X 31. Radiostacijas priekšnieks,
                1927. III 13. Ložmetēju eskadrona vada komandieris,
                1928. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1931. VIII 28. Saimniecības komandas vada komandieris,
                1933. III 29. Ložmetēju (II) eskadrona vada komandieris,
                1936. XII 10. Eskadrona komandiera palīgs,
                1939. pulka adjutanta palīgs,
                1939. VI 17. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru #340,
                1940. riteņbraucēju (IV) eskadrona komandiera palīgs,
                1940. VII 30. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1940. VII 30. Eskadrona komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Kavalērijas XX pulku,
                1944. grenadieru 32. Pulka adjutants,
                1944/1945. Grenadieru XV divīzijas Apgādes pulka komandiera palīgs,
                1944. apbalvots ar Dzelzs Krusta II pakāpi.
                Avots:       LVVA 5601-1-5431.;
                               „Jātnieku pulka 10.gadu”, R., 1929.;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                               „Kadets” # 6/1976.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 3650.

ROBEŽNIEKS Johans Jānis Roberts Jēkaba d., kapteinis.
                * 1899. I 26. Rīgā; S. Jevdokija dz. Ļebedevs + 1936. III 06. Rīgā
                1917. beidzis Rīgas pilsētas reālskolu,
                1919. X 03. Artilērijas VII diviziona Baterijas (I) karavīrs,
                1919. XI 01. Artilērijas kadetu skolas kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Latgales artilērijas pulka VIII diviziona Baterijas (I) jaunākais
                               virsnieks,
                1920. VIII 06. Divizions (VIII) pārdēvēts par (II),
                1921. I 01. Baterijas (I) vada komandieris,
                1921. IX 10. Baterijas (V) vada komandieris,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1923. XI 30. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1923. XII 01. Baterijas vecākais virsnieks,
                1924. IV 28. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1922. XII 01.,
                1924. X 23. Baterijas (I) vecākais virsnieks,
                1926. VII 21. Baterijas (V) vecākais virsnieks,
                1926. XI 01. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1928. II 22. Bruņoto vilcienu pulka Bruņotā (II) vilciena vecākais ložmetēju
                               virsnieks,
                1928. VI 21. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1926. XII 01.,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1929. beidzis Virsnieku ložmetēju kursus,
                1929. V 23. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1471,
                1931. VIII 18. Bruņotā (IIUI) vilciena vecākais ložmetēju virsnieks,
                1934. X 12. beidzis Artilērijas diviziona komandieru kursus,
                1936. apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 5601-1-5433.;
                               „Latvijas Kareivis” # 56/1936.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 307.

Robins_Martins

ROBIŅŠ Mārtiņš Andreja d., virsleitnants.
                * 1907. X 08. Slokā; S. Milda dz. Volganskis + 1997. VII 16.
                1927. VI 19. Beidzis Liepājas valsts tehnikumu,
                1929. II 28. Ventspils kājnieku pulka karavīrs,
                1929. VI 01. rakstvedis,
                1929. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1930. VIII 28. armijas kaprālis,
                1931. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1931. IX 01. Ventspils kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1934. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1934. IX 01.,
                1935. XI 01. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1936. II 05. Pulka pārtikas virsnieks,
                1936. V 10. Rotas (V) vada komandieris,
                1937. IX 01. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1937. XI 01. Ložmetēju (II) rotas vada komandieris,
                1937. XI 17. beidzis Militāri fiziskās audzināšanas kursus,
                1938. V 01. Rotas (IV) vada komandieris,
                1939. IV 24. piekomandēts Kurzemes divīzijas štābam, Liepājas pilsētas
                               komandanta adjutants,
                1939. XI 25. piekomandēts Lejas Kurzemes rajona garnizona štābam, Liepājas
                               pilsētas komandanta v.i.,
                1940. II 29. Robežsargu brigādes Abrenes (III) bataljona Rotas (IV) vada
                               komandieris,
                1940. v 01. beidzis Sportošanas kursus,
                1940. X 10. atvaļināts,
                1943/1945. Grenadieru 32. Pulka Rotas (VIII) komandieris,
                1944. III 09. - IV 07. Bataljona (II) komandieris, hauptšturmfīrerrs,
                Apbalvots ar Dzelzs krusta II pakāpi.
                Avots:       LVVA 1373-2-1288-163, 5601-1-5436.;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                               „Kadets” # 15/1987.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2572.

Rode_Osvalds

RODE Osvalds Žanis Kriša d., virsleitnants.
                * 1905. IV 25. Liepājā
                1924. V 16. Beidzis Liepājas valsts tehnikumu,
                1925. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1927. VIII 29. armijas kaprālis,
                1928. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1928. IX 01. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1930. IV 01. Liepājas kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1930. X 28. Vada komandieris,
                1931. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1933. IX 25. Neatkarības rotas vada komandieris,
                1934. III 27. Rotas (IV) vada komandieris,
                1934. XI 08. – 1935. V 06. Piekomandēts Kurzemes divīzijas štābam,
                               divīzijas skaru rotas telefonistu instruktoru vada komandieris,
                1936. X 11. beidzis Kājnieku sapieru virsnieku kursus,
                1936. XII 12. Sapieru vada komandieris,
                1938. XI 24. Ložmetēju (I) rotas komandiera palīgs,
                1939. VIII 01. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 401,
                1939. X 24. Ložmetēju (II) rotas komandiera palīgs,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 14. pārskaitīts uz Strēlnieku 186. pulku, Bataljona (II) Ložmetēju
                               vada komandieris,
                1942/1943. Bataljona 26. Kapteinis,
                1943/1945. Grenadieru XIX divīzijas ārsts kapteinis,
                1944. III 30. apbalvots ar Dzelzs Krusta II pakāpi.
                Avots:       LVVA 1489-1-27-130.;
                               LVA 691-1-1.;
                               „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 4063.

ROGA Arvīds Fricis Valdemārs Kārļa d., virsleitnants.
                * 1907. VI 02. Rīgā [agrāk Strauss]
                1927. VI 18. Beidzis Rīgas pilsētas II vidusskolu,
                1927. IX 29. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1928. IV 29. Bauskas kājnieku pulka karavīrs,
                1928. IX 18. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkareivis,
                1928. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1929. VIII 29. armijas kaprālis,
                1930. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1930. IX 01. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1931. III 10. Rīgas kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1931. X 22. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1932. III 03. Rēzeknes kājnieku pulka Sakaru rotas jaunākais virsnieks,
                1934. V 01. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1934. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1934. IX 01.,
                1935. V 19. Rotas (III) vada komandieris,
                1935. XI 10. Rotas (VIII) vada komandieris,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. XI 29. beidzis Kājnieku un jātnieku spridzinātāju kursus,
                1940. V 03. piešķirts uzvārds Roga,
                1940. V 01. piekomandēts Armijas štāba Operatīvai daļai, Zilupes stacijas
                                komandants,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts: Strēlnieku 227. pulka Rotas (VIII) vada komandieris,
                1941. I 04. atvaļināts,
                1943. XII 22. apbalvots: Dzelzs Krusta II klasi,
                1941/1944. Rīgas I kārtības dienesta policijas pulka virsnieks,
                1944. VII 23. iecelts 322F kārtības dienesta Rotas (IV) komandieri, hauptmanis.
                Avots:       LVVA 1497-1-231-343, 5601-1-6093.;
                                LVA 688-1-1.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2113.

Rogenmanis_Hermanis

ROGENMANIS Hermanis Arnolds Oto Indriķa d., kapteinis.
                * 1906. I 03. Bārtas pag. + 1966. Dubultos.
                1925. Beidzis Rīgas Jūrmalas pilsētas vidusskolu,
                1925. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1926. V 23. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1926. VIII 25. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1926. IX 28. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1928. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1928. IX 01. Dobeles kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1930. XI 01. beidzis Gāzu virsnieku kursus,
                1931. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1933. V 20. vada komandieris,
                1935. IV 12. Pulka gāzu virsnieks,
                1936. I 09. Bauskas kājnieku pulka Rotas (I) vada komandieris,
                1936. V 05. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1939. XII 29. beidzis Augstākās kara skolas Vispārējo nodaļu,
                1940. III 01. Kara skolas Virsnieku vietnieku nodaļas grupas vadītājs,
                1940. VII 04. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1935. IX 01.,
                1940. X 15. pārskaitīts uz Rīgas kājnieku kara skolu,
                Apbedīts Jaundubultu kapos.
                Avots:       LVVA 1471-1-51-291, 1499-1-235-241, 1500-1-74-45, 5601-1-5505.;
                               „Kadets” # 1/1967.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 3729.

Rokulis_Boleslavs

ROKULIS Boļeslavs Meikuļa d., virsleitnants.
                * 14.12.1914. Varakļānu pag.      
                1933. beidzis Varakļānu valsts ģimnāziju,
                1933. IX 29. Rēzeknes kājnieku pulka karavīrs,
                1934. III 24. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1934. VIII 18. beidzis Kara skolas Virsnieku vietnieku kursus,
                1934. X 01. atvaļināts,
                1934. XII 04. virsnieka vietnieks,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Rēzeknes kājnieku pulka Ložmetēju (III) rotas vada komandieris,
                1938. X 08. beidzis ugunsdzēsības kursus,
                1940. VIII 08. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1940. VIII 11.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 28. pārskaitīts uz Strēlnieku 227. pulku, Ložmetēju (III) rotas
                               vada komandieris,
                1942/1945. Latvijas policijas vienības kapteinis,
                1943. apbalvots ar Kara Nopelnu Krusta II pakāpi ar šķēpiem.
                Avots:`     LVVA 1471-1-82-1267, 1497-1-232-33, 5601-1-5507.;
                               „Tēvija” # 22/1944.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2589.

Rolmanis_Augusts

ROLMANIS Augusts Jāņa d., kapteinis.
                * 1897. II 23. Valmierā
                Beidzis Latvijas kultūras veicināšanas biedrības vidusskolu,
                1920. X 21. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1921. XI 01. armijas kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1922. IX 01. Siguldas kājnieku pulka rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1922. XII 01. vada komandieris,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. I 24. Cēsu kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1925. III 31. Ložmetēju (II) rotas jaunākais virsnieks,
                1925. VI 01. vada komandieris,
                1926. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1928. III 22. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1930. XII 19. Rotas (III) vada komandieris,
                1931. II 27. Rota (III) pārdēvēta par (V),
                1931. IV 15. Rotas (VI) vada komandieris,
                1933. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1933. III 20. – 1935. II 15. piekomandēts pulka štābam, pulka adjutanta palīgs,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3162,
                1933. biedrības „Latvijas Vanagi” Centrālās valdes loceklis,
                1934. VII 03. Rotas (II) vada komandieris,
                1935. II 18. Rotas (V) vada komandieris,
                1935. VI 28. Rotas (IV) vada komandieris,
                1937. V 31. Kājnieku baterijas vecākais virsnieks,
                1937. VIII 02. Ložmetēju (II) rotas vada komandieris,
                1938. XI 14. Rīgas pilsētas komandantūras komandanta palīgs,
                1938. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1939. IX 01. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 584,
                1940. XII 07. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 1493-1-143-241, 5601-1-5514.;
                               „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1934.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2597.

ROLMANIS Dmitrijs Jēkaba d., leitnants.
                * 1897. VIII 10. Gaiķu pag.
                1919. III 01. Latviešu I neatkarības rotas brīvprātīgais,
                1919. X 20. Aizputes kājnieku pulka karavīrs,
                1920. I 10. Zemgales artilērijas pulka karavīrs,
                1920. X 15. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1921. XI 01. armijas kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis ar III šķiru paaugstināts kadets seržants pakāpē,
                1922. IX 01. Vidzemes artilērijas pulka Baterijas (VI) vada seržants,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. X 06. atvaļināts,
                1924. XII 19. paaugstināts rezerves leitnants pakāpē izd. 1924. X 06.,
                1924/1939. Dzelzceļu policijas Jelgavas iecirkņa I šķiras uzraugs Stendē,
                1939/1940. Jēkabpils apriņķa policijas II iecirkņa kriminālais uzraugs Janjelgavā.
                Avots:       LVVA 5601-1-5515.;
                               Policija #1/1939.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 3626.

Romans_2

ROMANS Valters Oto Jāna d., virsleitnants.
                * 10.97.1906. Liepājā; S. Lucija dz. Migliņš
                Beidzis Jelgavas II valsts vidusskolu,
                1926. IX 29. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. armijas kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Sapieru pulka Sapieru (III) rotas jaunākais virsnieks,
                1932. II 29. Sapieru (IV) rotas jaunākais virsnieks,
                1932. X 04. Sapieru (III) rotas vada komandieris,
                1932. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1935. beidzis Sapieru virsnieku kursus,
                1938. VI 30. Sapieru (II) rotas komandiera palīgs,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940.I X 27. pārskaitīts uz Strēlnieku183. divīzijas Atsevišķā sapieru
                               bataljona rotas komandieris,
                1941. VI 14. apcietināts Litenē.
                Avots:       LVVA 5601-1-5524.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               „Tēvija” # 51/1941.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 4399.

Ronis_Alfreds

RONIS Alfrēds Andreja d., pulkvedis leitnants.
                * 1898. VII 28. Bunkas pag.; S. Marija dz. Pavens  + 1942. VII 20. Noriļskā. Krievijā
                1915. Beidzis Liepājas Nikolaja ģimnāziju,
                1919. II 08. Latvijas Neatkarības bataljona Neatkarības rotas brīvprātīgais,
                1919. III 31. Latvijas Neatkarības bataljons pārformēts par Atsevišķo brigādi,
                1919. VIII 07. Atsevišķo brigāde pārformēta par Kurzemes divīziju,
                1919. VIII 16. seržants,
                1919. X 06. virsseržants,
                1920. X 01. Kara skolas Inženieru nodaļas kadets,
                1922. VII 22. kadets kaprālis,
                1922. VIII 24. kadets seržants,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1921. IX 01.,
                1922. IX 01. Elektrotehniskā diviziona Telegrāfa un telefona rotas
                               jaunākais virsnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. II 15. pārskaitīts par virsnieku elektrotehniķi,
                1924. IX 19. Sakaru rotas jaunākais virsnieks,
                1924. IX 20. Ventspils radiostacijas priekšnieks,
                1925. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
                1926. VI 16. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1927. IX 19. beidzis Francijas augstākās kara skolas Radiotelegrāfa nodaļu,
                1927. IX 19. piešķirts inženiera radio telegrāfista grādu,
                1927. XI 20. Sakaru rotas UR2 stacijas priekšnieks,
                1928. IX 01. beidzis Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1926. XI 03. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 1996,
                1928. XI 16. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1929. VI 06. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1443,
                1929. X 03. Elektrotehniķu komandas priekšnieks,
                1931. VI 30. apbalvots ar Lietuvas neatkarības 10. gadu jubilejas medalu,
                1932. XII 23. beidzis Kara akadēmiskus kursus,
                1933. IV 20. Armijas štāba operatīvas daļas Nodaļas priekšnieka palīgs- šifrētājs,
                1933. XI 16. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1934. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1936. VI 01. Satiksmes nodaļas priekšnieka palīgs,
                1937. V 15. apbalvots ar aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1937. XI 17. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1937. XI 17.,
                1937. X 16. Satiksmes nodaļas priekšnieks,
                1939. XII 04. apbalvots ar Viestura ordeņa III šķiru # 110 ar šķēpiem,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts uz Strēlnieku183. divīzijas štābu, Sakaru
                               dienesta priekšnieks,
                1941. VI 14. apcietināts Litenē.
                Avots:       LVVA 1474-1-1280-61, 5601-1-5528.;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri’, R., 1995.;
                               „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                               „Latviešu Strēlnieks” -1990.:
                               V. Eichenabuama arhivs # 2238.

Roze_Erihs

ROZE Ērihs Ēriks Eduards Ernesta d., virsleitnants.
                * 1906. VII 23. Valkā.; S. Alma dz. Birgelis.
                Beidzis Valkas valsts vidusskolu,
                1926. IX 24. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. armijas kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Vidzemes artilērijas pulka Baterijas (IV) jaunākais virsnieks,
                1932. VI 08. beidzis Virsnieku elektrotehniķu kursus,
                1933. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
`              1932. XI 20. vada komandieris,
                1933. III 09. Diviziona (II) sakaru virsnieks,
                1934. VIII 17. Baterijas (IV) jaunākais virsnieks,
                1935. V 12. Latgales artilērijas pulka Diviziona (I) sakaru virsnieks,
                1935. VII 16. Baterijas (IV) vada komandieris,
                1935. IX 19. Baterijas (I) vada komandieris,
                1935. X 07. beidzis Virsnieku aerologu meteorologu kursus,
                1935. XI 04. Krasta artilērijas pulka Sakaru baterijas vada komandieris,
                1936. III 30. beidzis Ķīmiskā dienesta artilērijas kursus,
                1938. XI 29. Krasta (IV) baterijas vecākais virsnieks,
                1940. IX 17. pārskaitīts uz Baltijas flotes Liepājas kara jūras bāzi,
                1943/1945. Grenadieru XIX divīzijas Artilērijas pulka virsnieks,
                1944. XII 30. Apbalvots ar dzelzs Krusta II pakāpi.
                Avots:       LVVA 1503-1-116-319, 5601-1-5541.;
                               „Vidzemes artilērijas pulka vēsture”, R., 1937.;
                               „Krasta artilērijas pulks”, R., 1938.;
                               „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 3976.

ROZE Rūdolfs Jāņa d., leitnants.
                * 1897. V 30. Mālpils pag. +1958. X 30. ASV
                1917. Beidzis Rīgas pilsētas reālskolu,
                1919. VI 13. Rīgas apsardzības rotas brīvprātīgais,
                1919. X 01. Daugavpils kājnieku pulka karavīrs,
                1919. XI 11. Armijas Virspavēlnieka štāba komandantūras karavīrs,
                1919. XI 24. Artilērijas kadetu skolas kadets,
                1920. IV 01. Kkadets kaprālis,
                1920. V 01. kadets seržants,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Krasta (I) baterijas vada komandieris,
                1920. XII 17. Daugavgrīvas artilērijas Krasta (I) baterijas vecākais virsnieks
                               un saimniecības pārzinis,
                1922. VI 02. atvaļināts,
                1922. XII 08. degradēts karavīra pakāpē.
                Avots:       LVVA 5601-1-5543.;
                               „Krasta artilērijas pulks”, R., 1938.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 1967.

ROZENBERGS Eduards Rūdolfs Friča d., virsleitnants.
                * 1904. IX 24. Valkā + 1974. X 03. Grand Rapidos, ASV
                Beidzis Valkas valsts vidusskolu,
                1923. IX 27. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets kandidāts,
                1924. X 01. armijas kaprālis, kadets,
                1926. XII 22. kadets kaprālis,
                1927. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1927. IX 01. Kurzemes artilērijas pulka Baterijas (VI) jaunākais virsnieks,
                1928. IX 11. vada komandieris,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1931. VII 02. Baterijas (V) vada komandieris,
                1936. XII 11. Baterijas (IV) vada komandieris,
                1937. VII 18. Robežsargu brigādes Dagdas (I) bataljona Rotas (III)
                               vada komandieris,
                1937. XI 01. Valkas kara apriņķa pārvaldes Saimniecības darbvedis,
                1939. IX 15. pārdēvēts I šķiras darbvedis,
                1940. V 11. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 682,
                1940. X 30. pārskaitīts uz LPSR valkas kara komisariātu,
                1943/1945. Leģiona hauptšturmfīrers.
                Avots:       LVVA 5601-1-5547.;
                               „Kadets” # 5/1975.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2734.

Rozenbergs_Ernests

ROZENBERGS Ernests Jūlija d., leitnants.
                * 1910. III 26. Krimuldas pag.; S. Tatjana Vīksna + 1944. XI 15. Vācijā
                1933. VI 16. Beidzis Rīgas pilsētas tehnikumu,
                1933. VIII 30. Atsevišķā artilērijas diviziona karavīrs,
                1934. III 28. beidzis instruktoru baterijas kursu,
                1934. V 19. dižkaravīrs,
                1934. VI 21. kaprālis,
                1934. X 13. atvaļināts,
                1936. X 01. Kara skolas kadets,
                1938. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1938. IX 01.,
                1938. IX 01. Siguldas kājnieku pulka sapieru vada jaunākais virsnieks,
                1939. I 01. vada komandieris,
                1939. XI 29. beidzis Kājnieku un jātnieku sapieru virsnieku kursus,
                1939. beidzis Armijas slēpošanas kursus,
                1940. III 13. Sapieru pulka sapieru (II) rotas vada komandieris,
                1940. III 29. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Atsevišķo sapieru bataljonu, vada komandieris,
                1943/1944. Grenadieru XV divīzijas Izlūku bataljona ieroču virsnieks,
                               oberšturmfīrers,
                1944. XII 17. apbedīts Vānes kapos.
                Avots:       LVVA 1471-1-83-160, 5601-1-5598.;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               „Ventas Balss” # 102/1944.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 3839.

ROZENFELDS Voldemārs Vladimirs Jāna d., kapteinis.
                * 1898. IX 28. Majoros; S. Marija dz. Sklanins.
                1918. IV 26. Beidzis Milova reālģimnāziju Nižnija Novgorodā,
                1920. XI 20. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1923. XI 01. armijas kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1922. IX 01. Kurzemes artilērijas pulka Baterijas (V) vada komandieris,
                1923. X 03. beidzis Sapieru bataljona apmācības kursus, sapieru nozarē,
                1926. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1927. VIII 01. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1927. X 01. Baterijas (III) vada komandieris,
                1927. XI 15. Baterijas (V) vecākais virsnieks,
                1930. III 25. Baterijas (VI) vecākais virsnieks,
                1932. XI 03. Pulka adjutanta palīgs,
                1933. V 17. Baterijas (V) vecākais virsnieks,
                1933. VI 08. Pulka adjutanta palīgs,
                1934. I 14. Baterijas (VI) vecākais virsnieks,
                1934. XII 22. Zenītartilērijas baterijas vecākais virsnieks,
                1935. X 02. Zemgales artilērijas pulka Zenītartilērijas baterijas komandieris,
                1935. X 02. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1936. VI 08. beidzis zenītartilērijas virsnieku kursus,
                1936. XI 01. Zenītartilērijas (II) baterijas komandieris,
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4343,
                1938. II 08. Baterijas (VI) komandieris,
                1938. VII 09. Zenītartilērijas (I) baterijas komandieris,
                1939. X 01. Zenītartilērijas pulka Baterijas (XII) komandieris,
                1940. IV 24. Baterijas (XIII) komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 12. pārskaitīts uz Artilērijas 623. pulku, diviziona (II) vecākais adjutants.
                Avots:       LVVA 1508-1-12-89, 5601-1-5440.;
                               LVA 689-1-1.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2596. 

ROZENŠTRAUHS Arvīds Eduards Pētera d., leitnants.
                Sk. Sarma Arvīds.

ROZENTĀLS Hermanis Mārča d., virsleitnants.
                * 1905. VIII 13. Ķieģeļu pag.
                1924. Beidzis Valmieras valsts vidusskolu,
                1924. X 01. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1926. VIII 29. armijas kaprālis,
                1927. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1927. IX 01. Latgales artilērijas pulka Baterijas (V) jaunākais virsnieks,
                1929. VII 05. Baterijas (IV) vada komandieris,
                1929 XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1933. VIII 30. Baterijas (II) vada komandieris,
                1935. VIII 25. Baterijas (II) vecākais virsnieks,
                1937. X 07. Diviziona (I) sakaru virsnieks,
                1938. XI 15. Baterijas (III) vada komandieris,
                1939. IV 27. Baterijas (III) vecākais virsnieks,
                1939 XII 01. Baterijas (VI) komandiera palīgs,
                1940. III 01. Baterijas (VI) pārdēvēta par (III),
                1940. V 11. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 653,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Artilērijas 623. pulku, Baterijas (VII) komandieris,
                1941. I 31. beidzis Baterijas komandieru kursus,
                1942. I 13. Iecelts par Latgales XIX bataljona smagā Granātu metēju               
                               vada komandieri.
                Avots:       LVVA 1503-1-116-151, 5601-1-5452.;
                               LVA 689-1-1.;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2733.

Rozentals_Pauls

ROZENTĀLS Pauls Pētera d., virsleitnants.
                * 1915. IX 05. Pēterpilī
                1934. beidzis Rīgas pilsētas I ģimnāziju,
                1934. IX 28. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1935. III 23. beidzis Ložmetēju instruktoru rotas kursu,
                1935. VIII 23. atvaļināts,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1935. XI 30. armijas kaprālis,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Ventspils kājnieku pulka Ložmetēju (II) rotas jaunākais virsnieks,
                1937. XI 01. Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1938. V 07. Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1938. X 23. beidzis Militāri fiziskās audzināšanas kursus,
                1939. I 12. vada komandieris,
                1940. III 27. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1940. VIII 08. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1940. VIII 11.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts uz Strēlnieku 243. pulku, vada komandieris.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1256, 5601-1-5458.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2582.

Rozitis_Alfreds

ROZĪTS Alfrēds Jēkaba d., pulkvedis leitnants.
                * 1898. XII 18. Kūduma pag.; S. Adelīna dz. Sniedze  + 1951. IV 28. Noriļskā, Krievijā
                1919. X 05. Armijas artilērijas rezerves Baterijas (V) karavīrs,
                1919. XI 24. Artilērijas kadetu skolas kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Zemgales artilērijas pulka Artilērijas XI diviziona Baterijas (III)
                               jaunākais virsnieks,
                1920. VIII 09. Artilērijas XI diviziona sakaru virsnieks,
                1920. VIII 22. Artilērijas XI divizions pārdēvēts par (II),
                1920. X 11. Artilērijas (II) diviziona adjutants,
                1921. II 11. Baterijas (V) jaunākais virsnieks,
                1921. VIII 18. vada komandieris,
                1923. IX 21. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. X 25. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1924. XI 22. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1922. XII 01.,
                1924. XII 04. beidzis Artilērijas novērotāju kursus,
                1924. XI 18. Baterijas (V) vecākais virsnieks,
                1926. VI 26. pulka adjutants,
                1927. IX 14. Daugavgrīvas artilērijas Baterijas (IV) komandieris,
                1927. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1926. III 21.,
                1928. III 20. Baterijas (IV) pārdēvēta par (I),
                1928. XII 06. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1930. IV 29. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2271,
                1932. V 20. Daugavgrīvas artilērijas adjutants,
                1933. XI 01. Zenītartilērijas baterijas komandieris,
                1935. Daugavgrīvas artilērija pārformēta par Krasta artilērijas pulku,
                1936. X 01. Smagās artilērijas pulka Baterijas (V) komandieris,
                1939. II 21. Bruņoto vilcienu pulka Bruņotā (IV) vilciena komandieris,
                1939. II 21. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1939. II 02.,
                1939. VI 05. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru # 155 ar šķēpiem,
                1940. I 18. Vidzemes artilērijas pulka Diviziona (III) komandieris,
                1940. III 28. Latgales artilērijas pulka Diviziona (I) komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 10. pārskaitīts uz Artilērijas 623. pulku, Diviziona (III) komandieris,
                1940. X 31. Artilērijas 624. pulka virsnieks,
                1941. VI 12. nosūtīts uz kursiem Maskavā, vēlāk apcietināts.
                Avots:       LVVA 1504-1-72-493, 1503-1-116-527, 5601-1-5461.;
                               LVA 689-1-1.;
                               „Krasta artilērijas pulks”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 319.

Rozits_Janis

ROZĪTS Jānis Artūrs Friča d., leitnants.
                * 1912. VIII 21. Jēkabpilī; S. Zelma dz. Valuns.
                1933. VI 14. Beidzis Jēkabpils komercskolu,
                1934. IV 05. Bauskas kājnieku pulka karavīrs,
                1934. IX 25. beidzis Instruktoru rotas kursus, dižkaravīrs,
                1935. II 23. beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1935. III 06. Kaprālis,
                1935. IV 14. atvaļināts,
                1935. XII 06. Bauskas kājnieku pulka virsdienesta Rotas (II) grupas komandieris,
                1936. |X 01. Kara skolas kadets,
                1938. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1938. IX 01.,
                1938. IX 01. Bauskas kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1938. X 01. vada komandieris,
                1939. VI 01. beidzis Snaiperu virsnieku kursus,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 11. pārskaitīts uz Strēlnieku 227. pulku, Rotas (IV) vada komandieris,
                1944. II 24. Grenadieru II (34) pulka Rotas (IV) komandiera palīgs,
                1944. VII 01. Rotas (VI) komandieris,
                1945. II 24. Rotas (II) komandieris,
                Apbalvots ar Dzelzs Krusta II pakāpi.
                Avots:       LVVA 1471-1-83-171, 1500-1-74-595, 5601-1-5465.;
                               LVA 688-1-1.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 3838.

ROŽINSKIS Vladislavs Franciska d., virsleitnants.
                * 1904. IX 04. Jēkabpilī + 1944. II 25. Frontē.              
                1925. Beidzis Jēkabpils valsts vidusskolu,
                1925. IX 25. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1927. VIII 29. armijas kaprālis,
                1928. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1928. IX 01. Jātnieku pulka Eskadrona (IV) jaunākais virsnieks,
                1929. V 14. Sapieru spridzinātāju komandas jaunākais virsnieks,
                1932. II 16. Ložmetēju eskadrona vada komandieris,
                1932. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1932. XII 27. Latgales artilērijas pulka Baterijas (IV) vada komandieris,
                1933. VIII 30. Baterijas (VI) vada komandieris,
                1934. X 10. Zemgales artilērijas pulka Baterijas (V) vada komandieris,
                1935. VI 14. Baterijas (VI) vada komandieris,
                1936. V 09. Jātnieku baterijas vada komandieris,
                1937. XI 01. beidzis Jāšanas kursus,
                1937. XI 15. – 1939. I 27. piekomandēts Jātnieku pulkam,
                               Jāšanas kursu apmācītājs,
                1938. II 12. Baterijas (IV) vada komandieris,
                1938. IX 05. Baterijas (II) vada komandieris,
                1939. III 28. Jātnieku baterijas vada komandieris,
                1939. IX 13. beidzis militāri fiziskās audzināšanas kursus,
                1939. XII 31. atvaļināts,
                1943/1944. Grenadieru 39. pulka virsnieks,
                1944. II 06. ievainots pie Bologoje, Krievijā.
                Avots:       LVVA 1503-1-116-157, 5601-1-5472.;
                               „Jātnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2235.

Rozkalns_Arvids

ROŽKALNS Arvīds Edgars Kārļa d., virsleitnants.
                * 1912. V 01. Rīgā
                1932. beidzis Rīgas pilsētas IV ģimnāziju,
                1932. IX 08. Sapieru pulka karavīrs,
                1933. IV 06. beidzis Instruktoru rotas kursu,
                1933. IV 10. kaprālis,
                1933. VIII 23. beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1933. IX 22. seržants,
                1933. X 17. Sapieru pulka Sapieru (I) rotas virsdienesta grupas komandieris,
                1933. XII 29. beidzis Gāzu kursus,
                1934. IV 23. Sapieru (IV) rotas grupas komandieris,
                1935. X 01. Kara skolas kadets,
                1936. V 01. armijas virsnieku vietnieks,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Liepājas kājnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1937. XII 18. vada komandieris,
                1938. IV 22. Sapieru pulka Pontonu rotas vada komandieris,
                1938. IX 05. Sapieru (I) rotas vada komandieris,
                1939. VI 15. beidzis Jāšanas kursus,
                1939. III 04. ieguvis sapieru virsnieka tiesības,
                1940. V 01. Pulka adjutanta v.i.,
                1940. VIII 08. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1940. VIII 11.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 11. pārskaitīts uz Strēlnieku 181. divīzijas Atsevišķo sapieru bataljonu,
                               Sapieru rotas komandieris,
                1941. apcietināts Balvos.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1153, 1489-1-27-221, 5601-1-5473.;
                               „Daugavpils Latviešu Avīze” # 5/1941.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2579.

ROŽKALNS Pēteris Pētera d., leitnants.
                * 1911. X 02. Krustpils pag. [agrāk Freivalds] + 1967. IV 01. Čikāgā, ASV
                Beidzis Jēkabpils valsts reālģimnāziju,
                1935. III 29. Jelgavas kājnieku pulka karavīrs,
                1935. X 02. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1935. XII 31. kaprālis,
                1936. II 26. beidzis Kara skolas Virsnieku vietnieku kursus,
                1936. III 31. atvaļināts,
                1936. VI 03. virsnieka vietnieks,
                1937. I 14. Cēsu kājnieku pulka Rotas (III) virsdienesta instruktors,
                1937. II 11. beidzis Spridzinātāju kursus,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Ventspils kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1940. uzvārds Rožkalns,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Strēlnieku 243. pulku, vada komandieris,
                1943/1945. Grenadieru 32. pulka virsnieks.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-577, 1471-1-93-2               .;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               Ērika Priedīša arhīvs;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 4952.

RUBENIS Eduards Franča d., leitnants.
                * 1913. I 14. Vārkavas pag. [agrāk Rubins] + 1944. XI 17.
                1934. beidzis Jēkabpils valsts komercskolu,
                1936. IV 18. Bruņoto vilcienu pulka Bruņotā (IV) vilciena karavīrs,
                1936. VIII 29. beidzis Instruktoru rotas kursus, dižkaravīrs,
                1936. XI 15. kaprālis,
                1937. III 17. atvaļināts,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. IV 18. mainīts uzvārds Rubenis,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Smagās artilērijas pulka Baterijas (IV) vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Artilērijas 613. pulku, vada komandieris,
                1941. apcietināts.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-398, 1504-1-73-151.;         
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 4953.

RUBENIS Fridrihs Ernesta d., kapteinis.
                * 1902. VIII 09. Vecpiebalgas pag.; S. Alīse dz. Kīss + 1945. II 03. Vahenzē, Vācijā.
                1919. Beidzis Veļikij Luki reālskolu,
                1922. IX 30. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1923. IX 01. armijas kaprālis,
                1924. VIII 19. kadets kaprālis,
                1924. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1923. IX 01.,
                1924. IX 01. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1924. XI 12. Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1926. II 16. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1926. X 01. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1927. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1928. XII 21. vada komandieris,
                1931. VIII 25. Rota (III) pārdēvēta par (V),
                1933. VI 03. Armijas štāba rotas vada komandieris,
                1934. IV 17. apbalvots ar Igaunijas Ērgļa ordeņa V šķiru,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3680,
                1936. IV 01. Armijas štāba rota pārformēta par bataljonu,
                1936. IV 01. Rotas (III) komandiera palīgs,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. V 30. beidzis snaiperu virsnieku kursus,
                1939. XII 04. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 598,
                1940. I 24. Rotas (III) komandieris,
                1940. II 29. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1940. VII 17. Valmieras kājnieku pulka Rotas (IV) komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Strēlnieku 186. pulku, Rotas (IV) komandieris,
                1941. VII 28. Rīgas pašaizsardzības spēku Rotas (IV) komandieris,
                1941. IX 23. Rīgas I kārtības dienesta bataljona Rotas komandieris,
                1942. I 05. Kurzemes XVIII bataljona rotas komandieris,
                1942. II 21. Kurzemes XVIII bataljona komandieris,
                1943. XI 24. Grenadieru 32. pulka Bataljona (II) komandieris, majors,
                1944. III 08.- IV 07. Grenadieru 32. pulka komandieris,
                1944. XII 01. Grenadieru 33. pulka komandieris, šturmbanfīrers,
                1945. II 03. kritis Pomerānijā, Vahenzē pie Laudekas, sašauts snaipera.
                Apbalvots ar Dzelzs Krusta I un II pakāpi.
                Avots:       LVVA 1492-1-135-109, 1496-1-158-123, 5601-1-5482.;
                               LVA 691-1-1.;
                               „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, R., 1930.;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2239.

RUBINS Eduards Franča d., leitnants.
                Sk. Rubenis Eduards.

Rubis_Voldemars

RUBIS Voldemārs Paula Rūdolfa d., virsleitnants.
                * 1902. XI 07. Pēterburgā; S. Leonija dz. Sivers + 1967. VI Seatle King Countrj, ASV
                Beidzis Rīgas valsts tehnikumu,
                1923. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets kandidāts,
                1924. X 01. armijas kaprālis, kadets,
                1926. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1926. IX 01. Aizputes kājnieku pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1928. XII 01. Cēsu kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1931. II 27/ Rota (III) pārdēvēta par (I),
                1929. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1932. XII 01. vada komandieris,
                1935. V 16. Rotas (II) vada komandieris,
                1938. VIII 24. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1939. III 06. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 223,
                1939. X 30. Ložmetēju (II) rotas komandiera palīgs,
                1940. II 26. Instruktoru rotas komandiera palīgs,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 10. pārskaitīts uz Strēlnieku 243. pulku, vada komandieris,
                1942. VII 26. Daugavas XXII bataljona Rotas (III) komandieris, kapteinis,
                1943. VI 15. Liepājas (II) latviešu policijas pulka Instruktoru kursu priekšnieks,
                1945. II 04. Grenadieru 34. pulka Rotas (IV) komandieris,
                1945. IV 19. Grenadieru 33. pulka Bataljona (I) komandieris.
                Avots:       LVVA 1493-1-143-253, 5601-1-5492.;
                               „Cēsu kājnieku pulka”, R., 1935.;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               Edgara Bredermaņa arhīvs.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 321.

RUBLAUSKIS Arnolds Haralds Jāņa d., leitnants.
                Sk. Straume Arnolds

Rucelis_Janis

RUCELIS Jānis Oļģerts Jāņa d., pulkvedis leitnants.
                * 1901. I 21. Rīgā + 2000. VII 08. Kristus Dārza Vudbridžā, Kanadā
                Beidzis Dubultu ģimnāziju Tērbatā,
                1919. VI 11. Liezeres komandantūras karavīrs,
                1919. X 05. Kara skolas Rotas (II) kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Ventspils kājnieku pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1920. VII 09. Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1921. II 23. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1922. IX 27. beidzis Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1923. III 31. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1922. XII 01.,
                1923. X 10. beidzis Virsnieku ložmetēju kursus,
                1926. III 31. beidzis Aviācijas skolas Novērotāju lidotāju nodaļu,
                1926. III 31. piešķirts aviācijas novērotāju nosaukums,
                1926. IV 29. Aviācijas diviziona Koriģētāju eskadriļas lidotājs novērotājs,
                1926. IX 01. Divīzijas (I) izlūku eskadriļas vada komandieris,
                1926. IX 29. Aviācijas divizions pārformēts par pulku,
                1926. saukts par Ruceli I,
                1927. IX 15. Aviācijas skolas vada komandieris,
                1928. I 03. – 02.VI tehniskās divīzijas adjutanta v.i.,
                1928. VI 07. – XII 07. piekomandēts pie Francijas 35. Aviācijas pulka,
                1929. VI 13. piešķirts lidotāja nosaukums,
                1929. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1931. VII 19. ievainots, avārija pie Kokneses,
                1932. piešķirta Igaunijas kara lidotāja nozīme,
                1932. X 01. Aviācijas pulka adjutants,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2881,
                1932. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1925. III 21.,
                1933. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1934. II 20. Eskadriļas komandieris,
                1938. IV 07. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1938. IV 07.,
                1938. IV 07. diviziona komandieris,
                1939. pulka saimniecības priekšnieks,
                1939. VI 05. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru # 138 ar šķēpiem,
                1941. II 03. atvaļināts,
                1942. III 22. Ērgļu 268. bataljona komandieris,
                1943. V 28. Kartības dienesta štāba sakaru virsnieka palīgs,
                1944. VIII 10. Latviešu aviācijas leģiona komandieris,
                1944. apbalvots ar Kara Nopelnu II pakāpes krustu ar šķēpiem,
                1944. XII 03. Sakaru virsnieks vācu gaisa spēkos,
                1945/1946. Latviešu un igauņu pārstāvis angļu gūstā,
                1951. Kanādā, Toronto,
                1954. X 30. – 1955. X 29. Latviešu virsnieku apvienības Kanādā pagaidu
                               valdes priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 5601-1-5564.;
                               LVA 2182-1-1.;
                               „Ventspils kājnieku pulks”, Liepājā, 1936.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latvijas kara skola”, Austrālijā, 1979.;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Kadets” # 6/7/1939., # 15/1986.;
                               „Daugavas Vanagu Mēnešraksts” # 2/1991.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 1994.

RUCELIS Kārlis Jāņa d., virsleitnants.
                * 1899. X 15. Rīgā + 1927. III 24. Liepājā
                1919. VI 04. Kurzemes divīzijas brīvprātīgais,
                1919. X 05. Kara skolas Rotas (II) kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Ventspils kājnieku pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1921. II 23. vada komandieris,
                1923. beidzis sakaru virsnieku kursus,
                1923. II 28. Sakaru komandas vada komandieris,
                1922. IX 27. beidzis Virsnieku kursus ar II šķiru,
                19245. IV 28. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1923. XII 01.,
                1925. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. X 25. – 1926. XI 06. Piekomandēts pie Igaunijas Narvas kājnieku pulka,
                1927. II 25. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1927. III 24. miris Liepājas kara slimnīcā.
                Avots:       LVVA 5601-1-5565.;
                               „Ventspils kājnieku pulks”, Liepājā, 1936.;
                               „Latvijas Kareivis” # 70/1927.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2290.

Rucelis_Pauls

RUCELIS Pauls Jāņa d., virsleitnants.
                * 1902. IX 04. Rīgā + 1929. XII 13. Krustpilī
                1919. VIII 04. Atsevišķā izlīku bataljona brīvprātīgais,
                1919. XI Ventspils kājnieku pulka karavīrs,
                1920. IX dižkaravīrs,
                1920. IX 28. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1921. IX 01.,
                1922. IX 01. Kurzemes artilērijas pulka baterijas (II) vada komandieris,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. X 21. Baterijas (I) vecākais virsnieks,
                1925. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
                1926. I 05. Baterijas (III) vecākais virsnieks,
                1928. VII 31. beidzis Aviācijas skolas Novērotāju lidotāju nodaļu,
                1928. VII 31. piešķirts lidotāja novērotāju nosaukums,
                1928. VIII 21. Aviācijas pulka Tālās izlūkošanas eskadriļas aviācijas mehāniķis,
                1929. XII 13. miris, lidmašīnas Š-16. # 52 avārijā,
                1929. XII 17. apbedīts brāļu kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 5601-1-5566.;
                               „Latvis” # 2449/1929.
                               V. Eichenbauma arhīvs # 322.

RUDAKS Alberts Alfrēds Ādama d., virsleitnants.
                * 1905. XII 21. Prodes pag.; S. Elvīra Melbergs + 1941. VII 04. Alūksnē
                1927. II 15. Beidzis Rīgas valsts tehnikuma mehānisko nodaļu,
                1927. IX 29. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. armijas kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Rīgas kājnieku pulka Minu metēju komandas jaunākais virsnieks,
                1929. XII 01. Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1930. II 10. Eskadras štāba virs štata,
                1930. V 02. Mīnu diviziona virs štata,
                1932. V 20. beidzis Krišjāņa Valdemāra jūrskolas Kuģu vadītāju nodaļu,
                1932. V 25. Zemūdeņu diviziona palīgu kuģa „Varonis” stūrmanis,
                1932. VII 12. Zemūdeņu diviziona sargvirsnieks un flagvirsnieks,
                1932. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1934. beidzis Radio apmācības kursus,
                1935. VII 01. palīgu kuģa „Varonis” sargvirsnieks,
                1935. VIII 03. beidzis Virsnieku strēlniecības kursus,
                1936. III 30. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1936. XI 16. Rīgas kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1937. III 17. vada komandieris,
                1939. III 31. Rotas (II) vada komandieris,
                1939. VI 22. Ložmetēju (II) rotas vada komandieris,
                1939. IX 16. Ložmetēju (I) rotas komandiera palīgs,
                1939. V 22. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 281,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 11. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulku, vada komandieris,
                1941. kritis Jāņukalnā pie Alūksnes,
                Apbedīts Alūksnes kapos.
                Avots:       LVVA 1494-1-268-613, 5601-1-5567.;
                               „Tēvija” # 24/1941.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2247.

Rudaks_Osvalds

RUDAKS Osvalds Oto Ādama d., leitnants.
                * 1912. II 14. Prodes pag. + 1993. III 25. Adelaidē, Austrālijā
                1932. VI 14. Beidzis Subates ģimnāziju,
                1932. IX 13. Latgales artilērijas pulka karavīrs,
                1933. III 23. dižkaravīrs,
                1933. III 30. beidzis Instruktoru baterijas kursu, kaprālis,
                1933. IX 30. beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1933. XI 01. atvaļināts,
                1935. II 07. Latgales artilērijas pulka Baterijas (IV) virsdienesta
                               lielgabala priekšnieks,
                1935. VII 03. virsnieka vietnieks,
                1936. IX 30. Kara skolas kadets,
                1938. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1938. IX 01.,
                1938. IX 01. Smagās artilērijas pulka Starmetēju baterijas jaunākais virsnieks,
                1938. X 01. Baterijas (VI) vada komandieris,
                1939. VIII 01. beidzis Zenītartilērijas virsnieku kursus,
                1939. IX 13. beidzis Virsnieku militāri fiziskās audzināšanas kursus,
                1939. IX 21. Zenītartilērijas pulka Baterijas (VI) vada komandieris,
                1939. X 14. Baterijas (XII) vada komandieris,
                1940. II 23. beidzis Virsnieku militāri fiziskās audzināšanas kursus,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 11. pārskaitīts uz Strēlnieku 181. Divīzijas Atsevišķo
                               zenītartilērijas divizionu, vada komandieris,
                1945. II 03. Grenadieru XV divīzijas Baterijas (I) komandieris,
                1945. paaugstināts oberšturmfīrers pakāpē,
                1982. dzīvo Austrālijā.
                Avots:       LVVA 1471-1-83-255, 1504-1-73-1, 1508-1-12-97, 5601-1-5568.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               „Kadets” # 11/1982.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 3837.

RUDENS Rūdolfs Žanis Edmunda d., leitnants.
                * 1917. III 05. Apē [agrāk Rudēvics]
                Beidzis Dobeles pilsētas ģimnāziju,
                1937. X 13. Liepājas kājnieku pulka karavīrs,
                1938. IV 11. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1938. X 14. beidzis Kara skolas Virsnieku vietnieku nodaļu,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1939. IX 01. kadets kaprālis,
                1939. XI 30. apbalvots ar Kara skolas žetonu,
                1940. mainīts uzvārds Rudens,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.
                1940. VII 27. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 11. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulku, vada komandieris,
                1941. VI 14. deportēts no Litenes nometnes.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-609, 1471-1-93-6, 1491-1-91-213.;
                               „Jelgavas kājnieku pulka”, trimdā, 1970.;
                               „Tēvija” # 23/1941.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 4261, 4954.

RUDĒVICS Rūdolfs Žanis Edmunda d., leitnants.
                Sk. Rudens Rūdolfs

Rudgalvis_Janis

RUDGALVIS Jānis Kārļa d., kapteinis.
                * 1903. XI 11. Lizuma pag.; S. Elvīra dz. Plumiņš + 1943. IX 30. Rīgā
                Beidzis Latviešu ev. lut. draudžu skolu,
                1919. X 10. Daugavpils kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1919. XII 30. atvaļināts,
                1921. X 10. Kara saimniecības darba bataljona brīvprātīgais,
                1922. IX 01. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1923. X 01. armijas kaprālis,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1924. IX 01.,
                1924. IX 01. Aizputes kājnieku pulka Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1925. IX 23. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1927. IV 25. Rotas (III) vada komandieris,
                1927. XII 10. Cēsu kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1928. III 22. Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1928. VIII 06. beidzis Sapieru virsnieku kursus,
                1928. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1930. III 18. Vada komandieris,
                1930. XII 19. Rotas (I) vada komandieris,
                1931. IV 15. Rotas (III) vada komandieris,
                1934. IV 16. – 1935. X 07. piekomandēts Kara skolai, Virsnieku vietnieku
                               kursu grupas vadītājs,
                1935. XI 16. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1936. VI 13. Rotas (III) komandiera palīgs,
                1936. XII 23. Rotas (VI) komandiera palīgs,
                1939. I 10. – 1940. VII 15. piekomandēts Aizsargu organizācijai, Rīgas V aizsargu
                               pulka komandiera II palīgs,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. III 22. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 220 ar šķēpiem,
                1940. VII 30. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1940. VIII 28. Rīgas kājnieku pulka Rotas (I) komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 19. pārskaitīts uz Strēlnieku 243. pulku, rotas komandieris,
                1943. miris no ievainojumiem iegūtiem partizāņu cīņās 1941. gadā,
                Apbedīts Garnizona kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1493-1-143-259, 1494-1-259, 1640-1-522-293, 5601-1-5570.;
                               „Tēvija’ # 231/1943.
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2737.

RUDZIS Andrejs Osvalds Eduards Jāna d., kapteinis.
                * 1905. II 27. Lutriņu pag.; S. Daina dz. Mucenieks + 1984. VII 25. Filadelfijā, ASV
                Beidzis Kuldīgas valsts vidusskolu,
                1927. II 28. Jātnieku pulka karavīrs,
                1927. IX 28. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. armijas kaprālis,
                1929. VI 20. kadets kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Valmieras kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1931. VI 30. apbalvots ar Zviedrijas Šķēpa ordeņa VI šķiru,
                1932. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1934. V 23. Latvijas Kareivis redakcijas sekretārs,
                1936. I 01. Redaktora palīgs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 460,
                1939. XI 11. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1936. IX 01.,
                1939. XII 15. Armijas štāba Audzināšanas daļas,
                1939. XII 21. Latvijas Kareivis redaktors,
                1940. VII 26. Kultūras propagandas pārvaldes redaktors,
                1940. XII 13. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 1492-1-134-367, 5601-1-5577.;
                               Ērika Priedīša arhīvs;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 4192.

RUDZĪTIS Aleksejs Dāvida d., virsleitnants.
                * 1904. VI 11. Aderkašu pag.
                1919. Beidzis Pjatigorskas ģimnāziju,
                1925. II 26. Zemgales artilērijas pulka karavīrs,
                1925. X 30. Beidzis Instruktoru komandas kursu, kaprālis,
                1925. XII 24. seržants,
                1926. VI 01. Baterijas (III) virsdienesta vada seržants,
                1926. XI 03. Daugavgrīvas artilērijas Štāba komandas Gāzu lietu seržants,
                1927. I 15. beidzis Gāzu instruktoru kursus,
                1927. IX 29. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1929. III 26. kadets kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Daugavgrīvas artilērijas Krasta (III) baterijas vada komandieris,
                1929. X 18. Pulka gāzu lietu speciālists,
                1930. XI 08. Zenītartilērijas baterijas vada komandieris,
                1931. beidzis Aerologu kursus,
                1932. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1932. IX 01.,
                1934. VI 11. Krasta (III) baterijas vada komandieris,
                1935. V 15. Daugavgrīvas artilērija pārdēvēta par krasta artilērijas pulku,
                1936. VI 11. Krasta (II) baterijas vada komandieris,
                1937. IX 02. Sakaru baterijas vada komandieris,
                1939. XII 28. Diviziona (II) sakaru virsnieks,
                1940. I 03. Baterijas (IV) vada komandieris,
                1940. IX 17. Pārskaitīts uz Baltijas flotes Liepājas kara jūras bāzē.
                Avots:       LVVA 5601-1-5579.;
                               „Krasta artilērijas pulks”, R.,1938.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 4803.

Rudzitis_Karlis

RUDZĪTIS Kārlis Pētera d., virsleitnants.
                * 1904. IX 27. Umurgas pag.; S. Anna dz. Tīliks + 1960. I 23. Keighlev, Anglijā
                Beidzis Cēsu Bērzaines vidusskolu,
                1927. II 25. Jātnieku pulka karavīrs,
                1927. IX 28. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. armijas kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Aizputes kājnieku pulka Rotas (III), jaunākais virsnieks,
                1930. XII 01. beidzis gāzu virsnieku kursus,
                1931. III 15. Valmieras kājnieku pulka Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1933. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1933. IX 01.,
                1935. VIII 01. Rotas (III) vada komandieris,
                1936. VII 11. Rotas (II) vada komandieris,
                1938. IX 20. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1939. V 13. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 108,
                1940. III 11. beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 14. pārskaitīts uz Strēlnieku 186. pulku, Jaunāko komandieru
                               sastāva skolas Ložmetēju vada komandieris,
                1940. X 17. Mīnu metēju vada komandieris,
                1942/1945. Rīgas (I) policijas pulka virsnieks, paaugstināts kapteinis pakāpē,
                1944. I 14. apbalvots ar II pakāpes Dzelzs Krustu,
                Korporācijas Fraternitas Academica filistrs.
                Avots:       LVVA 1492-1-134-303, 5601-1-5588.;
                               LVA 691-1-1.;
                               „Latviešu Dzelzkrustnieki”, R., 2005.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 3728.

Rudzitis_Voldemars

RUDZĪTIS Voldemārs Jāņa d., kapteinis.
                * 1897. X 27. Rīgā; S. Zenta dz. Rūža
                1918/1919. Baltijas augstskolas students,
                1919. V 24. Atsevišķā (III) bataljona brīvprātīgais,
                1919. Jelgavas kājnieku pulka karavīrs,
                1919. XI 11. Latvijas kara skolas Rotas (I) kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (III) vada komandieris,
                1921. II 19. Ložmetēju rotas vada komandieris,
                1921. VII 03. Rotas (II) vada komandieris,
                1922. III 20. beidzis sakaru virsnieku kursus,
                1924. IX 04. beidzis Virsnieku kursus ar II šķiru,
                1924. IX 05. Rotas (I) vada komandieris,
                1924. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1923. XII 01.,
                1924. XII 11. Pulka tieslietu darbvedis,
                1927. XII 22. Rotas (IV) vada komandieris,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1929. VIII 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1770,
                1929. beidzis Virsnieku elektrotehniķu kursus,
                1929. ieguva virsnieka elektrotehniķa tiesības,
                1930. XII 08. – 1931. XII 12. piekomandēts Igaunijas armijai,
                1933. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1927. III 21.,
                1934. II 10. Kurzemes divīzijas štāba radiostacijas priekšnieks,
                1936. XII 01. Divīzijas Sakaru rotas komandiera palīgs,
                1938. IV 26. Jelgavas kājnieku pulka Kājnieku baterijas vecākais virsnieks,
                1939. VIII apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru #432 ar šķēpiem,
                1939. IX 22. Rotas (IV) komandiera palīgs,
                1939. IX 22. beidzis Rotas komandieru kursus,
                1939. XI 16. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1927. III 21.,
                1939. XI 16. Sakaru rotas komandieris,
                1940. V 01. beidzis Rotas komandieru kursus,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 19. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulku, rotas komandieris,
                1943. X 14. – 1944. III 20. Grenadieru XIX divīzijas Zenītartilērijas
                               diviziona komandieris.
                Avots:       LVVA 1491-1-89-156, 1491-1-90-589.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 3564.

Ruja_Augusts

RŪJA Augusts Jēkaba d., leitnants.
                * 1913. XII 16. Liepājā; S. Eiženija dz. Tomčuks + 1944. VII 04. Viļņā, Lietuvā
                1935. X 29. Liepājas kājnieku pulka karavīrs,
                1936. IV 08. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1936. IV 15. kaprālis,
                1936. VIII 07. Beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1936. X 01. Kara skolas kadets,
                1937. I 21. armijas virsnieka vietnieks,
                1938. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1938. IX 01.,
                1938. IX 01. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1939. IX 13. beidzis Virsnieku fiziskās audzināšanas kursus,
                1938. XI 01. Vada komandieris,
                1939. IX 13. Ložmetēju (II) rotas vada komandieris,
                1939. XII 09. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1940. VIII 17. Pulka fiziskās audzināšanas instruktors,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. XI 01. pārskaitīts uz Strēlnieku 295. pulku, Štāba vada komandieris,
                1944. bijis Rīgas (I) policijas pulka leitnants,
                1944. I 15. apbalvots ar II pakāpes Dzelzs Krustu.
                Avots:       LVVA 1499-1-235-439, 5601-1-5594.;
                               „Kadets # 14/1985.;
                               „Latviešu Dzelzkrustnieki”, R., 2005.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 3836.

Ruks_Janis

RUKS Jānis Arnolds Friča d, virsleitnants.
                * 1906. XI 22. Balvu pag. + 1986. V 06. Latvijā
                1928. IX 28. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1929. VIII 29. armijas kaprālis,
                1930. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1930. IX 01. Bauskas kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1931. II 28. Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1932. VI 09. Vada komandieris,
                1933. XI 16. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1933. IX 01.,
                1934. XI 15. Pulka tieslietu darbvedis,
                1936. XII 01. Rotas (III) vada komandieris,
                1937. IV 13. Rotas (II) vada komandieris,
                1938. XII 03. _ 1940. II 12. Piekomandēts pie Kara skolas Virsnieku vietnieku
                               nodaļas grupas vadītājs,
                1939. XII 21. Rotas (II) komandiera palīgs,
                1940. III 12. – VIII 29. Augstākas kara skolas Vispārējās nodaļas klausītājs,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 01. pārskaitīts uz Strēlnieku 227. pulku, Rotas (V) komandiera palīgs,
                1941. III 07. Bataljona (II) adjutants,
                1941. IV 24. Rotas (V) vada komandieris,
                1943/1945. Leģiona virsnieks, paaugstināts hauptšturmfīrers un
                               šturmbanfīrers pakāpē,
                1944. XII 30. Grenadieru 43. pulka Bataljona (II) komandieris,
                1944. apbalvots ar II pakāpes Dzelzs Krustu,
                1945. I 06. apbalvots ar I pakāpes Dzelzs Krustu.
                1945. V 08. partizānos.
                Avots:       LVVA 1471-1-51-229, 1500-1-74-277, 5601-1-5596.;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               „Latviešu Dzelzkrustnieki”, R., 2005.;
                               Ērika Priedīša arhīvs;
                               V. Eichenbauma arhīvs #4227.

Rullins_Janis

RULLIŅŠ Jānis Augusta d., kapteinis.
                * 1898. XII 25. Senetčino, Tanbovas gub. + 1985. IV 27. Bradford, Anglijā
                Beidzis L. Auseja reālskolu Cēsīs,
                1920. VI 12. Robežsargu I rajona štāba karavīrs,
                1920. IX 09. Kara skolas Jātnieku nodaļas kadets,
                1921. VII 28. kadets kaprālis,
                1921. XII 01. kadets seržants,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1921. IX 01.,
                1922. IX 01. Jātnieku pulka sakaru komandas vada komandieris,
                1923. III 27. beidzis Sakaru virsnieku kursus,
                1924. II 22. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1923. X 21. – 1925. IX 09. Pulka adjutanta v.i.,
                1925. VI 01. – 1926. X 01. piekomandēts Francijas Kirasieru IX pulkam,
                1925. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
                1928. VII 22. Eskadrona (III) komandieris,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1929. IV 13. Remonta eskadrona komandieris,
                1929. VII 05. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1609,
                1928. II 02. beidzis Francijas Somiras kavalērijas skolu,
                1929. XI 11. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1930. VII 09. Ievēlēts Armijas zirgu sporta kluba valdē,
                1934. VIII 23. apbalvots ar Igaunijas Ērgļa ordeņa IV šķiru,
                1937. beidzis Jāšanas kursus,
                1937. beidzis Bataljona komandieru kursus,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. VI 27. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru # 171 ar šķēpiem,
                1939. XII 06. Apbalvots ar Polijas Polonia Restituta ordeņa V šķiru,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Kavalērijas XX pulku, pulka štāba priekšnieka palīgs,
                1940. paaugstināts majors pakāpē,
                1943. XI 27. Grenadieru 33. pulka adjutants,
                1944. VII 01. Latviešu rezerves brigādes Jātnieku un braucēju apmācību
                               eskadrona komandieris.
                Avots:       LVVA 5601-1-5601.;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               „Kadets” # 14/1985.;
                               „Jātnieku pulkam 10. gadu”, R., 1929.;
                               V. Eichenbauma arhīvs #2825.

Rullis_Edagrs

RULLIS Edgars Ziedonis Jāņa d., virsleitnants.
                * 1909. Bauņu pag. + 1942. Noriļskā, Krievijā.
                1928. beidzis Valmieras valsts vidusskolu,
                1929. II 25. Daugavpils kājnieku pulka karavīrs,
                1929. IX 27. beidzis Instruktoru rotas kursu,
                1929. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1930. VIII 28. armijas kaprālis,
                1931. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1931. IX 01. Bauskas kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1933. IV 26. Rotas (II0 jaunākais virsnieks,
                1934. II 01. Vada komandieris,
                1934. IX 19. Rotas (I) vada komandieris,
                1935. XI 16. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1935. IX 01.,
                1937. V 12. ieguva artilērijas virsnieka tiesības,
                1937. VI 08. Vidzemes artilērijas pulka Cēsu baterijas vada komandieris,
                1938. X 10. Rūjienas baterijas vada komandieris,
                1938. X 24. beidzis Virsnieku militāri fiziskās audzināšanas kursus,
                1940. III 07. Auto tanku brigādes Tanku (II) rotas vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 01. pārskaitīts uz Strēlnieku 183. divīziju, Prettanku diviziona
                               vada komandieris,
                1940. VII 01. atkāpjas līdz divīzijai.
                Avots:       LVVA 1478-1-158-97, 1500-1-74-289.;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2575.

RUMPE Nikolajs Ivana d., leitnants.
                * 1916. I 12. Petrogradā [agr. Rumpis]
                1937. beidzis Pļaviņu pilsētas ģimnāziju,
                1937. VII 13. Aviācijas pulka Aviācijas kursu karavīrs,
                1938. V 25. beidzis Motoristu kursu, kaprālis,
                1938. I 25. Aviācijas pulka instruktors,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Rīgas kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1940. IX 02. Aviācijas pulka saimniecības eskadriļas virs štata,
                1940. mainīts uzvārds agrāk Rumpis,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 07. pārskaitīts uz Atsevišķo aviācijas eskadriļu,
                1941. VI 14. Deportēts.
                Avots:       LVVA 1471-1-93-20, 1477-1-63, 1494-1-269.;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 4955.

RUNCIS Jūliuss Kārļa d., virsleitnants.
                * 1907. XII 30. Kauguru pag.
                1927. beidzis Valmieras valsts vidusskolu,
                1927. IX 29. Kara skolas Artilērijas n odaļas kadets,
                1928. IV 29. Vidzemes artilērijas pulka karavīrs,
                1928. IX 27. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1929. VIII 29. armijas kaprālis,
                1930. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1930. IX 01. Daugavgrīvas artilērijas  Baterijas (III) jaunākais virsnieks,
                1932. beidzis Zenītartilērijas virsnieku kursus,
                1933. XI 16. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1933. IX 01.,
                1933. XII 15. beidzis Artilērijas novērotāju kursus,
                1935. III 21. Zemgales artilērijas pulka Baterijas (V) vada komandieris,
                1937. IX 29. Pulka pārtikas virsnieks,
                1938. V 16. Baterijas (V) vada komandieris,
                1939. VI 22. Diviziona (I) sakaru virsnieks,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz korpusu.
                Avots:       LVVA 5601-1-5613.;
                               „Krasta artilērijas pulks”, R., 1938.
                               V. Eichenbauma arhīvs # 4941.

Rundvalds_Arvids

RUNDVALDS Arvīds Kristapa d., virsleitnants.
                * 1911. II 12. Rīgā + 1984. Rīgā
                1931. beidzis Rīgas pilsētas tehnikumu,
                1933. VIII 30. Aviācijas pulka karavīrs,
                1934. III 15. beidzis Instruktoru rotas kursu telegrāfistu grupas, dižkaravīrs,
                1934. X 12. atvaļināts,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1935. XI 30. armijas kaprālis,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Aizputes kājnieku pulka Ložmetēju (III) rotas vada komandieris,
                1938. X 24. beidzis Virsnieku militāri fiziskās audzināšanas kursus,
                1939. VI 30. Ieguva rezerves lidotāja tiesības,
                1939. VI 30. piešķirts lidotāja nosaukums,
                1939. VII 13. Rotas (IX) vada komandieris,
                1939. IX 02. Aviācijas pulka eskadriļas (V) novērotājs lidotājs,
                1939. IX 11. jaunākais virsnieks,
                1940. IV 17. Eskadriļas (II) jaunākais virsnieks,
                1940. VIII 08. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1940. VIII 11.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. XII 27. pārskaitīts uz korpusu.             
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1146, 1498-1-131-499, 5601-1-5614.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2580.

RUNGE Vilis Jāņa d., kapteinis.
                * 1898. VI 18. Taurenes pag.
                1919. VI 04. Dzērbenes komandantūras brīvprātīgais,
                1919. jaunākais rakstvedis,
                1919. VII 18. Cēsu komandantūras jaunākais rakstvedis,
                1919. XI 01. Valmieras izlūkošanas nodaļas darbinieks,
                1920. VII 17. atvaļināts,
                1920. X 07. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1921. XI 01. armijas kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1922. IX 01. Latgales artilērijas pulka Baterijas (III) vada komandieris,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. X 04. beidzis Kara lauku nocietinājumu kursus,
                1926. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1927. VIII 01. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1928. IX 01. Baterijas (III) vecākais virsnieks,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1929. IX 18. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1810,
                1930. IV 01. Baterijas (III) pārdēvēta par (I),
                1930. XII 05. Pulka saimniecības komandas priekšnieks,
                1933. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1934. VIII 31. Baterijas (II) vecākais virsnieks,
                1935. VII 11. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1935. VIII 05. Vidzemes artilērijas pulka baterijas komandieris,
                1939. VII 12. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru 195,
                1940. VIII 18. beidzis Saimniecības virsnieku kursus
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Strēlnieku 181. divīziju,
                1941. apcietināts.
                Avots:       LVVA 1303-3-12-48, 1503-1-116-139, 5601-1-5616.;
                               „Vidzemes artilērijas pulka vēsture”, R., 1937.;
                               V. Eichenbauma arhīvs #2598.

Runka_Arnolds

RUNKA Arnolds Leopolds Andreja d., leitnants.
                * 1912. VI 25. Lazdonas pag.; S. Erna dz. Sarums  
                               + 1883. VI 06. Farmigton Hills, ASV
                1933. Beidzis Latvijas ev. lut. baznīcas ģimnāziju,
                1933. VIII 30. Kurzemes artilērijas pulka karavīrs,
                1934. III 28. beidzis Instruktoru baterijas kursu,
                1934. V 20. dižkaravīrs,
                1934. VI 22. kaprālis,
                1934. VII 26. beidzis Telefonistu instruktoru apmācītāju kursus,
                1934. X 12. atvaļināts,
                1935. II 04. Vidzemes artilērijas pulka virsdienesta lielgabala priekšnieks,
                1935. VI 18. beidzis Artilērijas instruktoru aerologu meteorologu kursus,
                1936. V 01. beidzis Virsdienesta instruktoru kursus,
                1937. X 10. Kara skolas kadets,
                1939. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1939. IX 01.,
                1939. IX 01. Jātnieku pulka Atsevišķā eskadrona vada komandieris,
                1940. IX 07. beidzis Aviācijas pulka lidotāju novērotāju kursus,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 02. pārskaitīts uz Atsevišķo aviācijas eskadriļu,
                1943/1945. Grenadieru XV divīzijas artilērijas pulka virsnieks.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-310, 5601-1-5617.;
                               Ērika Priedīša arhīvs;
                               V. Eichenbauma arhīvs #2590.

Runtulis_Juris

RUNTULIS Juris Viļa d., virsleitnants.
                * 1909. X 06. Grobiņā; S. Monika dz. Dzelzkalns
                1927. beidzis Rīgas pilsētas I vidusskolu,
                1927/1934. Latvijas Universitātes Tieslietu nodaļas students,
                1934. IV 06. Vidzemes artilērijas pulka karavīrs,
                1934. VIII 29. Beidzis Instruktoru vada kursu,
                1934. X 19. Dižkaravīrs,
                1934. XI 18. Kaprālis,
                1935. VI 01. Atvaļināts,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Liepājas kājnieku pulka ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1938. I 01. Vada komandieris,
                1939. IX 04. Rotas (III) vada komandieris,
                1939. XI 28. Bataljona (I) sakaru vada komandieris,
                1940. VIII 08. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1940. VIII 11.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 14. pārskaitīts uz Strēlnieku 186. pulku, Strēlnieku (V) rotas
                               vada komandieris,
                1999. dzīvo Anglijā,
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1156, 1489-1-27-224.;
                               LVA 691-1-1.;
                               V. Eichenbauma arhīvs #2583.

Rupeiks_Alberts

RUPEIKS Alberts Heinrihs Kristapa d., kapteinis.
                * 1899. II 22. Taganrogā, Krievijā; M. Angelika dz. Kunstmans,
                               S. Marta dz. Andersons + 1943. VII 08. Noriļskā, Krievijā
                1917. Beidzis Luganskas vīriešu ģimnāziju,
                1919. II 10. Atsevišķās studentu rotas brīvprātīgais,
                1919. IX 16. Jelgavas kājnieku pulka karavīrs,
                1919. XI 09. Latvijas kara skolas Rotas (II) kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Ventspils kājnieku pulka bataljona (I) Ložmetēju rotas
                               jaunākais virsnieks,
                1921. II 23. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1921. X 07. Rotas (II) vada komandieris,
                1922. IX 27. beidzis Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1922. XII 28. beidzis Fiziskās audzināšanas kursus,
                1923. II 06. Bataljona (I) Ložmetēju rotas vada komandieris,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1923. III 31. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1922. XII 01.,
                1927. VII 05. Jelgavas kājnieku pulka Minu metēju komandas vada komandieris,
                1928. IX 01. Rotas (I) vada komandieris,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 846,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1929. II 25. Beidzis Kājnieku lielgabalu baterijas virsnieku kursus,
                1929. IX 30. Rotas (IV) vada komandieris,
                1930. II 18. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1930. XII 06. Rotas (II) vada komandieris,
                1931. III 06. Rīgas kājnieku pulka Rotas (I) vada komandieris,
                1931. IV 01. Kājnieku baterijas vada komandieris,
                1932. XI 01. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1933. III 01. Kājnieku baterijas vada komandieris,
                1933. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1926. III 11.,
                1934. II 08. Kājnieku baterijas vecākais virsnieks,
                1934. XI 13. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1934. VIII 07. – 1937. VI 01. Piekomandēts Iekšlietu ministrijas Aizsargu
                               organizācijai, Rīgas V aizsargu pulka komandiera palīgs,
                1937. VI 01. Rotas (VI) komandiera palīgs,
                1938. VI 01. Rotas (II) komandieris,
                1940. III 11. beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1940. VII 07. Kājnieku baterijas komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 14. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulku, 76. mm baterijas komandieris,
                1941. VI 15. apcietināts Litenē,
                Miris Nometnē.
                Avots:       LVVA 1491-1-89-158, 1494-1268-343, 5601-1-5622.;
                               LVA 698-1-15, 1986-1-13561.;
                               „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                               „Ventspils kājnieku pulks”, Liepāja, 1936.;
                               „Tēvija” # 9/1942.;
                               Ē. Rupeika arhīvs;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 1966.

RŪSĪTIS Arnolds Augusta d., leitnants.
                * 1901. I 08. Alsviķu pag.
                1919. VI 06. Balvu iecirkņa komandantūras karavīrs,
                1919. XI 18. Marienhauzenas iecirkņa komandantūras karavīrs,
                1920. II 09. Višgorodas iecirkņa komandantūras karavīrs,
                1920. X 16. Kara skolas Jātnieku nodaļas kadets,
                1921. XII 01. armijas kaprālis,
                1922. II 07. Cēsu kājnieku pulka Instruktoru rotas instruktors,
                1922. II 11. Sakāru komandas instruktors,
                1922. IV 28. – VII 22. Piekomandēts Kara skolai,
                1923. II 12. pielīdzināts Kara skolas beigušiem ar III šķiru,
                1923. II 20. Sakaru komandas seržants,
                1923. VIII 14. paaugstināts rezerves leitnants pakāpē izd. 1923. VIII 14.,
                1923. IX 21. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. XI 18. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. V 15. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru,
                1940. II 01. Ventspils aizsargu pulka bataljona (I) komandieris,
                Ventspils prefektūras iecirkņa kriminālais uzraugs,
                Bijis Politiskās pārvaldes vecākais uzraugs Abrenē,
                Namīpašnieks Merkeļa 15, Alūksnē.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-252, 5601-1-5627.;
                               „Cēsu kājnieku pulka”, R., 1935.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 7135.

Rusins_Reinholds

RUŠIŅŠ Reinholds Brenča d., leitnants.
                * 1901. VI 08. Ļaudonas Odzienas pag. + 1938. XII 01. Ceraukstes pag.
                Beidzis Rīgas pilsētas reālskolu,
                1918/1919. Baltijas Universitātes Inženierzinātņu fakultātes students,
                1919. Rīgas skolnieku rotas karavīrs,
                1919. V 23. Atsevišķā (III) bataljona brīvprātīgais,
                1919. Jelgavas kājnieku pulka karavīrs,
                1919. XII 31. Artilērijas kadetu skolas kadets,
`              1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Latgales artilērijas pulka diviziona (VII) Baterijas (III) jaunākais
                               virsnieks,
                1920. VIII 18. Divizions (VII) pārdēvēts par (I),
                1921. I 01. Pulka tieslietu darbvedis,
                1921. II 17. atvaļināts,
                1931. II 17. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes Goda zīme # 1537,
                1938. XII 11. apbedīts Podiņu kapos Ceraukstes pagastā,
                Bauskas aizsargu pulka Ceraukstes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Ceraukstes lopkopības pārraudzības biedrības „Labklājība” priekšnieks,
                Bauskas Ceraukstes piensaimnieku sabiedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Ceraukstes lauksaimniecības biedrības Zvejniecības sekcijas vadītājs,
                Ceraukstes pagasta Rušiņu māju īpašnieks,
                Avots:       LVVA 5601-1-5635.;
                               „Rīts” # 334/1938.;
                               „Zemgales Balss” # 283/1938.;
                               „Jaunākās Ziņas” # 275/1938.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #7150.

RUŠKA RUŠKO Serafims, leitnants.
                Sk. Veldre Serafims

Rutins_Alfreds

RŪTIŅŠ Alfrēds Andreja d., kapteinis.
                * 1899. III 16. Rīgā; S. Anna dz. Lepiks + 1980. VII 02. New Providence, ASV
                1919. VI 01. Latvijas I atsevišķā eskadrona brīvprātīgais,
                1919. XII 01. Armijas Virspavēlnieka štāba Operatīvas daļas karavīrs,
                1920. X 01. atvaļināts,
                1920. XI 28. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1921. XI 01. armijas kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1922. IX 01. Bauskas kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1923. IV 10. vada komandieris,
                1923. X 22. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1926. III 29. beidzis Kara aviācijas skolas Novērotāju nodaļu,
                1926. III 29. piešķirts aviācijas novērotāja nosaukums,
                1926. IV 16. Aviācijas diviziona Aviācijas skolas meteoroloģijas stacijas priekšnieks,
                1926. VI 21. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
                1926. IX 29. Aviācijas diviziona pārformēts par pulku,
                1927. IX 15. Aviācijas skolas vada komandieris,
                1928. IX 01. beidzis Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1928. X 25. Rezerves eskadriļas vada komandieris,
                1928. XI 18. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1929. VIII 23. piešķirts lidotāja nosaukums,
                1931. VIII 01. Divīzijas (I) izlūku eskadriļas vada komandieris,
                1931. X 01. Cēsu kājnieku pulka Rotas (VI) vada komandieris,
                1933. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1934. III 01. Rotas (VI) komandiera palīgs,
                1934. XI 07. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3317,
                1936. XI 01. Ložmetēju (I) rotas komandiera palīgs,
                1938. IV 07. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1938. IV 07. Rotas (II) komandieris,
                1938. X 10. – 1940. I 03. piekomandēts Armijas štāba Informācijas daļai,
                               Nodaļas (I) priekšnieka palīgs,
                1938. XI 26. Rotas (V) komandieris,
                1939. III 15. Rotas (III) komandieris,
                1940. II 29. Auto tanku brigādes Prettanku lielgabalu (V) rotas komandieris,
                1940. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 14. pārskaitīts uz Strēlnieku 183. divīzijas Prettanku diviziona
                               rotas komandieris,
                1940. XII 10. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 1478-1-158-145.;
                               „Cēsu kājnieku pulks’, R., 1935.;
                               Ērika Priedīša arhīvs;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 1995.

Rutins_Valdemars

RŪTIŅŠ Valdemārs Jāņa d., virsleitnants.
                * 1907. XI 05. Cīravas pag.
                Beidzis Liepājas valsts I vidusskolu,
                1929. II 25. Kurzemes artilērijas pulka karavīrs,
                1929. IX 27. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1930… VIII 28. armijas kaprālis,
                1931. III 31. kadets kaprālis,
                1931. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1931. IX 01. Kurzemes artilērijas pulka Baterijas (I) jaunākais virsnieks,
                1934. IV 21. Baterijas (III) vada komandieris,
                1934. III 28. Baterijas (I) Instruktora vada komandiera palīgs,
                1934. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1934. IX 01.,
                1934. XII 13. Baterijas (III) vada komandieris,
                1936. VI 06. beidzis zenītartilērijas virsnieku kursus,
                1939. XI 29. Baterijas (II) vada komandieris, 
                1939. XII 01. Baterijas (II) pārdēvēta par (I),
                1940. IV 27. Zenītartilērijas pulka Baterijas (XIV) komandiera palīgs,
                1940. IX 17. Baterijas 9XIV) komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 01. pārskaitīts uz Artilērijas 613. pulku, vada komandieris,
                1941. VII 07. atkāpjas līdz ar korpusu.
                Avots:       LVVA 1508-1-12-221, 5601-1-5646.;
                               „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2577.

Rutkasts_Alfreds

RUTKASTS Alfrēds Voldemāra d., leitnants.
                * 1917. VII 13. Orenburgā + 1991. IV 13. Rīgā
                Beidzis Rīgas pilsētas I ģimnāziju,
                1937. X 13. Aizputes kājnieku pulka karavīrs,
                1938. IV 05. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1938. X 14. beidzis Kara skolas Virsnieku vietnieku nodaļu,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Valmieras kājnieku pulka Saimniecības vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 14. pārskaitīts uz Strēlnieku 186. pulku, prettanku lielgabalu
                               baterijas vada komandieris,
                1940. IX 29. Rotas (IV) vada komandieris,    
                1941. atvaļināts,
                1943/1945. Leģiona virsnieks, paaugstināts oberšturmfīrers pakāpē,
                1944. I 08. Grenadieru 32. pulka rotas (I) komandieris,
                1945. I 12. apbalvots ar II pakāpes dzelzs Krustu,
                1945/1946. Gūstā,
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-517, 1492-1-135-205.;
                               LVA 691-1-1.;
                               „Latviešu Dzelzkrustnieki”, R., 2005.;
                               „Kadets” # 19/1992.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 4956.

RUTKIS Jānis Pētera d., virsleitnants.
                * 1900. XI 12. Alsviķu pag. + 1929. V 12. Alsviķu pag.
                1919. VI 06. Siguldas kājnieku pulka karavīrs,
                1920. X 01. Kara skolas Inženieru nodaļas kadets,
                1921. XI 01. armijas kaprālis,
                1921. XI 27. kadets kaprālis,
                1922. VII 29. kadets seržants,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1927. VIII 21. kadets virsseržants,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1921. IX 01.,
                1922. IX 01. Sapieru bataljona adjutanta v.i.,
                1925. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
                1926. VI 16. Sapieru (II) sa vada komandieris,
                1927. III 31. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 561-5647.;
                                „Jaunākās Ziņas” #110/1929.;
                                „Latvijas Kareivis” #110/1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2728.

RUTKOVS Jānis Jāņa d., leitnants.
                * 1901. I 06. Meirānu pag. + 1939. IX 27. Saikavas pag.
                1919. VII 01. Valmieras kājnieku pulka karavīrs,
                1919. X 08. Latvijas kara skolas Rotas (II) kadets,
                1919. XI 18. atļauts nesāt ievainojuma apzīmējumu,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1920. V 20.,
                1920. V 20. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (XII) vada komandieris,
                1921. I 18. Pulka adjutanta palīgs,
                1921. III 03. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                19211. VI 01. vada komandieris,
                1921. X 01. Latvijas strēlnieku pulka Rotas (II) vada komandieris,
                1922. VII 11. atvaļināts,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1116,
                Zemkopis Meirānu pagastā.
                Avots:       LVVA 5601-1-5652.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4771.

 


                              

 

 
Izmainas: 12.07.2023 Kontakti