Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

RAISKUMA PAGASTS
Cēsu apriņķis

Raiskuma_1917

Brīvības pieminekļa Raiskuma pagasta komiteja * 06.02.1930.

Kūduma Raiskuma Lenču meliorācijas sabiedrība * 01.07.1927.

Lauksaimniecības veicināšanas biedrība „Zemnieks” * 17.03.1931. + 12.12.1940.

Raiskuma bēru kase * 26.08.1913. + 26.02.1922.

Raiskuma izglītības biedrība * 11.02.1909. + 28.10.1938.
                28.10.1938. iekļauta „Raiskuma lauksaimniecības biedrībā”

Raiskuma lauksaimniecības biedrība * 28.09.137.
                28.10.1938. pievienota „Raiskuma izglītības biedrība”
                19.07.1939. pievienota „Raiskuma lopkopības pārraudzības biedrība”

Raiskuma Lenču lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Raiskuma lopkopības pārraudzības biedrība”

Raiskuma lopkopības pārraudzības biedrība * 06.6.1923. + 19.07.1939.
                16.10.1934. pārdēvēta agrāk „Raiskuma Lenču lopkopības pārraudzības biedrība”
                19.07.1939. iekļauta „Raiskuma lauksaimniecības biedrībā”

Raiskums 125. Mazpulks * 18.04.1933. + 1940.

Raiskuma meliorācijas sabiedrība „Atauga” * 02.04.1930. + 17.12.1942.

Raiskuma muižas piensaimnieku sabiedrība * 09.01.1926. + 17.03.1933.

Raiskuma pagasta aizsargu nodaļa * 07.09.1919. + 1940.

Raiskuma patērētāju biedrība „Vārpa” * 11.12.1919.

Raiskuma piensaimnieku sabiedrība * 20.09.1922. + 13.01.1931.

Raiskuma savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.07.1899.+ 18.10.1940.
                08.12.1926. pārdēvēta agrāk „Raiskuma savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                05.07.1932. pārdēvēta agrāk „Raiskuma savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Raiskuma savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Raiskuma savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Auciemu muižas nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Cēsu nodaļa * 11.09.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Raiskuma nodaļa * 24.04.1922.

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti