Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

RĀMUĻU PAGASTS
Cēsu apriņķis

Brīvības pieminekļa Rāmuļu pagasta komiteja * 19.01.1930.

Pirmā Rāmuļu kuļmašīnas sabiedrība * 29.10.1930.[1011] + 01.03.1932.

Pirmā Rāmuļu meliorācijas sabiedrība * 24.05.1935. + 17.12.1942.

Rāmuļu bibliotēkas biedrība * 1911. + 17.04.1939.
                17.09.1939. iekļauta „Rāmuļu lauksaimniecības biedrībā”

Rāmuļu lauksaimniecības biedrība * 28.09.1937.
                17.04.1939. pievienota „Rāmuļu bibliotēkas biedrība”

Rāmuļu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 28.04.1926. + 30.06.1939.

Rāmuļu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Rāmuļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Rāmuļu 589. Mazpulks * 11.02.1935. + 1940.

Rāmuļu pagasta aizsargu nodaļa * 25.08.1919. + 07.07.1940.

Rāmuļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 10.12.1924.
                09.06.1939. pārdēvēta agrāk „Rāmuļu lopkopības pārraudzības biedrība”

Rāmuļu patērētāju biedrība * 04.02.1920. + 12.02.1938.

Rāmuļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 10.01.1923. + 18.10.1940.
                05.10.1938. pārdēvēta agrāk „Rāmuļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība „Drošība”

Rāmuļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība „Drošība”
                Sk. „Rāmuļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rāmuļu tautas nama savienība * 05.09.1928. + 26.04.1939.

Rāmuļu un apkārtnes biškopības biedrība * 24.08.1921. + 28.09.1937.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Rāmuļu nodaļa * 07.07.1930.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Rāmuļu nodaļa * 10.06.1932.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Rāmuļu nodaļa * 13.02.1925.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti