Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

RANKAS PAGASTS
Cēsu apriņķis

Rankas_1905

Bibliotēka biedrība „Stars” * 15.09.1931. + 27.04.1937.

Brīvības pieminekļa Rankas pagasta komiteja * 19.01.1930.

Jaunpiebalgas Ramkas mednieku biedrība
                Sk. „Rankas mednieku biedrība”

Kristīgo biedrība * 08.01.1925.

Nurmižu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vildogas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Nurmižu Ramkas Vibrokas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Vildogas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Patērētāju biedrības pie Ramkas lauksaimniecības biedrībās * 09.01.1913. + 1916.

Pirmā Ramkas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 14.12.1921. + 29.01.1938.

Ramkas Gaujmalas piensaimnieku sabiedrība * 04.10.1922.

Ramkas izglītības biedrība * 30.05.1909. + 05.06.1936.

Ramkas kopmoderniecība
                Sk. „Rankas piensaimnieku sabiedrība”

Ramkas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Rankas krājaizdevu sabiedrība”

Ramkas krāšanas un aizdošanas sabiedrība
                Sk. „Rankas krājaizdevu sabiedrība”

Ramkas labdarības biedrība * + 29.03.1891.

Ramkas lauksaimniecības biedrība * 30.03.1907. + 15.07.1937.

Ramkas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Grauds” * 10.06.1925. + 26.11.1935.

Ramkas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Uriekste” * 19.03.1924. + 10.09.1934.

Ramkas lopkopības pārraudzības biedrība * 04.05.1921. [1908] + 14.12.1938.
                14.12.1938. iekļauta „Rankas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ramkas otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 06.05.1925. + 14.12.1938.
                14.12.1938. iekļauta „Rankas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ramkas pagasta aizsargu nodaļa * 03.10.1919. + 07.07.1940.

Ramkas palīdzības biedrība pie ugunsgrēku gadījumiem
                Sk. „Rankas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ramkas Palsmanes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Gauja”
                Sk. „Rankas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Ramkas Palsmanes piensaimnieku sabiedrība „Strauts” * 26.09.1923. + 16.07.1936.

Ramkas patērētāju biedrība
                Sk. „Rankas patērētāju biedrība”

Ramkas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Rankas piensaimnieku sabiedrība”

Ramkas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Rankas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ramkas strādnieku patērētāju biedrība
                Sk. „Rankas patērētāju biedrība”

Rankas biškopības biedrība * 27.06.1928. + 13.08.1935.

Rankas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 15.09.1933. + 11.05.1940.

Rankas Gatartas Drustu meliorācijas sabiedrība „Palsa” * 09.12.1930.

Rankas Gaujmalas 575. Mazpulks * 25.01.1935. + 1940.

Rankas krājaizdevu sabiedrība * 21.01.1904.
                06.06.1923. pārdēvēta agrāk „Ramkas krāšanas un aizdošanas sabiedrība”
                15.02.1938. pārdēvēta agrāk „Ramkas krājaizdevu sabiedrība”

Rankas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Jaunsaimnieks” * 31.01.1933. + 03.03.1936.

Rankas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Krāce” * 16.12.1925. + 09.08.1939.

Rankas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Ražotājs” * 10.03.1926. + 06.04.1938.

Rankas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Straume” * 06.03.1929. + 26.03.1935.

Rankas lauksaimniecības veicināšanas biedrība * 12.12.1928. + 31.12.1940.

Ramkas III lopkopības pārraudzības biedrība * 16.07.1930. + 14.12.1938.
                14.12.1938. iekļauta „Rankas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Rankas Lutera 576. Mazpulks * 04.02.1935. + 1940.

Rankas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 25.04.1923.
                08.02.1939. pārdēvēta agrāk „Ramkas Palsmanes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Gauja”

Rankas 8. Mazpulks * 12.05.1929. + 1940.

Rankas mednieku biedrība * 16.11.1921.+ 14.03.1941.   
                12.10.1938. pārdēvēta agrāk „Jaunpiebalgas Ramkas mednieku biedrība”

Rankas meliorācijas sabiedrība „Kroga purvs” * 23.04.1940.

Rankas meliorācijas sabiedrība „Sejatas” * 23.01.1929. + 31.12.1942.

Rankas meliorācijas sabiedrība „Vecais dambis” * 12.04.1930.

Rankas pagasta lauksaimniecības biedrība * 06.04.1937.
                14.12.1938. pievienota „Ramkas lopkopības pārraudzības biedrība”
                14.12.1938. pievienota „Ramkas otrā lopkopības pārraudzības biedrība”
                14.12.1938. pievienota „Ramkas III lopkopības pārraudzības biedrība”

Rankas pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Plēsums” * 30.05.1931. + 12.09.1933.

Rankas pagasta mašīnu koplietošanas sabiedrība * 15.03.1939.

Rankas pagasta meliorācijas sabiedrība „Baltpurvs” * 08.11.1929. + 31.12.1942.

Rankas pagasta meliorācijas sabiedrība „Lediķi” * 24.11.1930. + 31.12.1942.

Rankas patērētāju biedrība * 11.12.1919.
                25.06.1924. pārdēvēta agrāk  „Ramkas strādnieku patērētāju biedrība”
                17.09.1938. pārdēvēta agrāk  „Ramkas patērētāju biedrība”

Rankas piensaimnieku sabiedrība * 1909.
                24.10.1923. pārdēvēta agrāk „Ramkas kopmoderniecība”
                03.03.1931. pārdēvēta agrāk „Ramkas piensaimnieku sabiedrība”

Rankas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 26.08.1887. + 18.10.1940.
                24.01.1923. pārdēvēta agrāk „Ramkas palīdzības biedrība pie ugunsgrēku gadījumiem”
                05.10.1938. pārdēvēta agrāk „Ramkas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Rankas un apkārtnes sugas lopu audzētāju biedrība * + 15.11.1938.

Rankas zvejniecības biedrība * 01.06.1927. + 20.02.1940.

Vildogas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 14.10.1890. + 18.10.1940.
                21.06.1922. pārdēvēta agrāk „Nurmižu Ramkas Vibrokas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk „Nurmižu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Rankas nodaļa * 09.07.1928.

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
                Rankas Mežoles nodaļa * 09.04.1926.

Latvijas darba jaunatnes kultūras biedrība * 05.03.1924. + 13.01.1926.
Ramkas nodaļa * 09.08.1924.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Ramkas nodaļa * 21.05.1920.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Ramkas nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Ramkas nodaļa * 14.05.1924.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Rankas nodaļa * 04.02.1929. + 29.11.1939.

Strādnieku fiziskās kultūras biedrība “Enerģija” * 29.04.1925. + 17.12.1936.
                Ramkas nodaļa * 22.10.1925.

Rankas_1912

Rankas_1927

Rankas_1934

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti