Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

RAŅĶU PAGASTS
Kuldīgas apriņķis

Brīvības pieminekļa Raņķu pagasta komiteja * 20.02.1930.

Mazupes Porupes meliorācijas sabiedrība * 10.04.1929.

Raņķu bibliotēkas biedrība * 1912. + 20.02.1940.
                20.02.1940. iekļauta „Raņķu lauksaimniecības biedrībā”

Raņķu krājaizdevu sabiedrība * 03.09.1881.
                07.11.1922. pārdēvēta agrāk „Raņķu palīdzības u n krājuma kase”

Raņķu lauksaimniecības biedrība * 20.07.1922.
                20.02.1940. pievienota „Raņķu bibliotēkas biedrība”

Raņķu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Raņķu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Raņķu 236. Mazpulks * 13.04.1934. + 1940.

Raņķu medību biedrība * 31.03.1920. + 31.12.1940.

Raņķu meliorācijas sabiedrība „Poļu valks” * 15.07.1930.

Raņķu meliorācijas sabiedrība „Vārna” * 03.05.1928.

Raņķu meliorācijas sabiedrība „Zieds” * 31.05.1929.

Raņķu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 10.08.1922.
                14.04.1939. pārdēvēta agrāk „Raņķu lopkopības pārraudzības biedrība”

Raņķu pagasta patērētāju biedrība „Kooperatīvs’ * 13.11.1920. + 04.03.1937.

Raņķu palīdzības u n krājuma kase
                Sk. „Raņķu krājaizdevu sabiedrība”

Raņķu piensaimnieku sabiedrība * 19.09.1922. + 06.09.1935.

Raņķu II piensaimnieku sabiedrība „Venta” * 13.02.1923. + 04.07.1935.

Raņķu sadraudzīgā biedrība * 07.02.1920. + 31.12.1940.

Raņķu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 28.09.1896. + 18.10.1940.
                20.07.1922. pārdēvēta agrāk „Raņķu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                09.02.1939. pārdēvēta agrāk „Raņķu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Raņķu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Raņķu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Raņķu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Raņķu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Raņķu nodaļa * 28.06.1927.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Raņķu nodaļa * 24.10.1925.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti