Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

RAUDAS PAGASTS
Ilūkstes apriņķis
[līdz 01.09.1925. Stelles]

Blautu piensaimnieku sabiedrība * 21.02.1929.

Ilzas meliorācijas sabiedrība * 05.10.1928.

Raudas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 24.01.1934. + 11.08.1939.

Raudas lauksaimniecības biedrība * 20.12.1926. + 24.02.1938.

Raudas lopkopības pārraudzības biedrība * 04.12.1936.
                14.07.1939. iekļauta „Raudas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Raudas meliorācijas sabiedrība * 22.11.1929.

Raudas pagasta lauksaimniecības biedrība * 30.09.1937.
                14.07.1939. pievienota „Raudas lopkopības pārraudzības biedrība”

Raudas pagasta meliorācijas sabiedrība „Rauda” * 14.05.1928.

Raudas pagasta meliorācijas sabiedrība „Strautiņš” * 04.12.1926.

Raudas Rīts 635. Mazpulks * 10.12.1934. + 1940.

Raudas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 26.11.1938. + 18.10.1940.

Biedrību nodaļas:

Latvijas lietuvju apvienība * 19.11.1930. + 09.04.1941.
                12.01.1937. pievienota “Lietuviešu jaunatnes biedrība Latvijā “Ruta”
                12.01.1937. pievienota “Lietuvju teātris Latvijā – biedrība”
                19.01.1937. pievienota “Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vytis”
                02.11.1937. pievienota “Apvienotā Latvijas lietuvju skolotāju biedrība”
                12.10.1939. pievienota “Latvijas Universitātes lietuvju studentu biedrība “Viltis”
                12.10.1939. pievienota “Lietaviešu katoļu jaunatnes biedrība “Šviesa”
                Raudas nodaļa * 12.12.1930.

 

 
Izmainas 06.03.2011 Kontakti