Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

RAUNAS PAGASTS
Cēsu apriņķis

Raunas_1926

Baižkalna Raunas laukkopības pārraudzības biedrība * 02.04.1930. + 08.02.1938.

Blomes Raunas meliorācijas sabiedrība „Kanupe” * 18.06.1929.

Brantu Launkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība
Sk. „Launkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Brantu lopkopības pārraudzības biedrība * 13.02.1924. + 19.07.1939.
                07.02.1934. pārd. agrāk „Pirmā Brantu Raunas lopkopības pārraudzības biedrība”
                19.07.1939. iekļauta „Launkalnes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Brantu Raunas bibliotēkas biedrība * 24.09.1924. + 25.08.1938.
                07.03.1933. pārdēvēta agrāk „Raunas Brantu bibliotēkas biedrība”

Brīvības pieminekļa Raunas pagasta komiteja * 15.02.1930.

Krājaizdevu sabiedrība pie Raunas lauksaimniecības biedrībās * 10.09.1902. + 1916.

Launkalnes Raunas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 16.01.1924.
                08.02.1939. pārdēvēta agrāk „Raunas Brantu pirmā lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Launkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 09.02.1883. + 18.10.1940.
                28.02.1894. pārdēvēta agrāk „Launkalnes savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                13.02.1924. pārdēvēta agrāk „Rozes Lisas Brantu savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                28.11.1933. pārdēvēta agrāk „Rozes Lisas Brantu savstarpējā
                                Uguns apdrošināšanas biedrība”
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Brantu Launkalnes savstarpējā
                                apdrošināšanas biedrība”

Launkalnes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Launkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lissas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Raunas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Lissas piensaimnieku sabiedrība * 02.05.1923. + 19.11.1930.

Lissas Rozes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 24.07.1881. + 23.02.1894.

Pils Raunas patērētāju biedrība „Avots” * 28.11.1919. + 17.11.1936.
                17.11.1936. iekļauts „Raunas lauksaimniecības kooperatīvā”

Pils Raunas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Raunas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Pirmā Raunas lopkopības pārraudzības biedrība * 28.06.1922. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Rauna pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Raunas atbrīvošanas cīņu pieminekļa biedrība * 21.03.1933. + 31.12.1940.
                29.09.1938. pārdēvēta agrāk „Raunas draudzes brīvības pieminekļa biedrība”

Raunas Baižkalna piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Raunas piensaimnieku sabiedrība”

Raunas Baižkalna piensaimnieku sabiedrība „Rauna”
                Sk. „Raunas piensaimnieku sabiedrība”

Raunas Baižkalna sugas lopu audzētāju biedrība * 09.07.1930. + 23.10.1939.

Raunas bēru kase * 16.03.1915. + 1916.

Raunas biškopības biedrība * 02.06.1920. + 31.12.1940.

Raunas Brantu bibliotēkas biedrība
                Sk. „Brantu Raunas bibliotēkas biedrība”

Raunas Brantu pirmā lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība
                Sk. „Launkalnes Raunas mašinu koplietošanas sabiedrība”

Raunas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 30.03.1927.

Raunas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības klubs * 29.11.1932.

Raunas draudzes brīvības pieminekļa biedrība
                Sk. „Raunas atbrīvošanas cīņu pieminekļa biedrība”

Raunas ceturtā lopkopības pārraudzības biedrība * 17.03.1931. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Rauna pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Raunas dārzkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Raunas dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība”

Raunas dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība * 23.05.1933.
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk „Raunas dārzkopības pārraudzības biedrība”

Raunas krājaizdevu sabiedrība * 12.08.1882.
                28.06.1923. pārdēvēta agrāk „Raunas Pils aizdošanas un krāšanas kase”

Raunas kūdras ražošanas sabiedrība * 13.03.1934.

Raunas lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Raunas lauksaimniecības biedrība”

Raunas lauksaimniecības biedrība * 01.09.1899. + 17.11.1936.
                24.10.1923. pārdēvēta agrāk „Raunas lauksaimniecības biedrība”
                18.12.1934. pārdēvēta agrāk „Raunas lauksaimniecības kooperatīvs „Rauna”
                17.11.1936. iekļauta „Raunas lauksaimniecības kooperatīvā”

Raunas lauksaimniecības biedrība * 27.04.1937.
                19.07.1939. pievienota „Pirmā Raunas lopkopības pārraudzības biedrība”
                19.07.1939. pievienota „Raunas otrā lopkopības pārraudzības biedrība”
                19.07.1939. pievienota „Raunas trešā lopkopības pārraudzības biedrība”
                19.07.1939. pievienota „Raunas ceturtā lopkopības pārraudzības biedrība”
                19.07.1939. pievienota „Raunas Mežgales lopkopības pārraudzības biedrība”
                03.05.1940. pārdēvēta agrāk „Raunas pagasta lauksaimniecības biedrība”

Raunas lauksaimniecības kooperatīvs
                Sk. „Raunas patērētāju biedrība”

Raunas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Vārpa” * 01.04.1925. + 07.05.1927.

Raunas Līču lopkopības pārraudzības biedrība * 19.03.1930. + 31.12.1940.

Raunas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 14.07.1926.
                19.4.1939. pārdēvēta agrāk „Lissas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Raunas 67. Mazpulks * 06.03.1932. + 1940.

Raunas mednieku biedrība * 14.12.1921. + 25.02.1941.
                17.08.1938. pārdēvēta agrāk „Raunas mednieku biedrība „Argus”

Raunas mednieku biedrība „Argus”
                Sk. „Raunas mednieku biedrība”

Raunas meliorācijas sabiedrība  „Baltais Sils” * 19.05.1930.

Raunas meliorācijas sabiedrība „Dakšu purvs” * 20.02.1930.

Raunas meliorācijas sabiedrība „Luksti” * 10.10.1927.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Rozes muižas meliorācijas sabiedrība „Luksti”

Raunas Mežgales lopkopības pārraudzības biedrība * 25.02.1925. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Rauna pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Raunas Mežgales piensaimnieku sabiedrība „Zieds” * 09.09.1925. + 26.06.1929.

Raunas Mežoles lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrības II kuļmašīnu sabiedrība
                Sk. „Raunas Mežoles mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Raunas Mežoles mašīnu koplietošanas sabiedrība * 19.05.1931.
                11.01.1939. pārdēvēta agrāk „Raunas Mežoles lauksaimniecības
                                mašīnu koplietošanas biedrības II kuļmašinu sabiedrība”

Raunas Mežoles 68. Mazpulks * 12.03.1932. + 1940.

Raunas Tīrumnieku 655. Mazpulks * 09.11.1934. + 1940.

Raunas otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 21.03.1923. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Rauna pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Raunas pagasta aizsargu nodaļa * 17.08.1919. + 07.07.1940.

Raunas pagasta lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Raunas lauksaimniecības biedrība”

Raunas pagasta meliorācijas sabiedrība „Ragu purvs” * 13.02.1930. + 17.12.1942.

Raunas pagasta meliorācijas sabiedrība „Liepas” * 29.07.1935.

Raunas patērētāju biedrība * 17.11.1936.
                17.11.1936. izveidota apvienojot:
                                „Raunas lauksaimniecības biedrību”
                                „Pils Raunas patērētāju biedrība „Avots”
                11.01.1938. pārdēvēta agrāk „Raunas lauksaimniecības kooperativs”     

Raunas Pils aizdošanas un krāšanas kase
                Sk. „Raunas krājaizdevu sabiedrība”

Raunas piensaimnieku sabiedrība * 23.01.1924.
                19.10.1935. pārdēvēta agrāk „Raunas Baižkalna piensaimnieku sabiedrība „Rauna”
                26.10.1938. pārdēvēta agrāk „Raunas Baižkalna piensaimnieku sabiedrība”

Raunas pirmā lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 18.02.1925. + 15.02.1941.

Raunas pirmā savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Raunas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Raunas saviesīgā biedrība * 13.06.1911. + 1916.

Raunas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 24.01.1889. + 18.10.1940.
                01.06.1921. pārdēvēta agrāk „ Pils Raunas savstarpīgā palīdzības
                                biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                29.04.1925. pārdēvēta agrāk „Raunas pirmā savstarpējā
                                uguns apdrošināšanas biedrība”
                31.05.1932. pārdēvēta agrāk „Raunas savstarpējā
                                uguns apdrošināšanas biedrība”

Raunas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Raunas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Raunas Slapjumkalna lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība
                                * 04.09.1923. + 30.071930.

Raunas sporta biedrība * 24.07.1926. + 31.12.1940.

Raunas trešā lopkopības pārraudzības biedrība * 19.03.1930. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Rauna pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Raunas un apkārtnes veselības aizsardzības biedrība * 16.12.1925. + 02.04.1929.

Raunas veselības aizsardzības savienība * 18.12.1928. + 18.02.1941.

Rozes Lisas Brantu savstarpējā ugnsapdrošināšanas biedrība
                Sk. „Launkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rozes Lisas Brantu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Launkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rozes muižas meliorācijas sabiedrība „Luksti”
                Sk. „Raunas meliorācijas sabiedrība „Luksti”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Raunas nodaļa * 26.06.1930.

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
                Raunas nodaļa * 06.10.1925.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Raunas nodaļa * 20.03.1923.
                Raunas Mežoles nodaļa * 27.02.1923.

Latviešu veco strēlnieku biedrība * 19.12.1923. + 21.01.1941.
                Raunas nodaļa * 21.09.1934.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
                Raunas nodaļa * 24.02.1930.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Raunas 74. novads * 11.01.1939.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Pils Raunas nodaļa * 17.04.1923. + 26.04.1932.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Raunas nodaļa * 20.08.1931.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Raunas nodaļa * 04.02.1929.

Nacionālais centrs biedrība * 25.05.1921. + 08.02.1932.
                27.05.1925. pārdēvēta agrāk “Sabiedrība “Bezpartejiskais nacionālais centrs”
                Raunas nodaļa * 24.07.1922. + 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Vecraunas nodaļa * 16.09.1920.

Sporta un morāliski fiziskās audzināšanas biedrība „Tēvijas sargs” * 12.01.1927. + 30.01.1934.
                Raunas nodaļa * 16.06.1928.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Raunas nodaļas * 27.09.1926.

 

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti