Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

RĀVAS PAGASTS
Liepājas apriņķis

Brīvības pieminekļa Rāvas pagasta komiteja * 19.01.1930.

Dārzkopības pārraudzības biedrība „Dārzs” * 13.09.1927. + 27.12.1939.

Dunalkas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Rāvas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Dupļu ciema piensaimnieku sabiedrība * 23.06.1926. + 05.04.1937.

Rāvas lauksaimniecības biedrība * 05.12.1922. + 20.01.1938.

Rāvas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Rāvas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Rāvas 219. Mazpulks * 18.03.1934. + 1940.

Rāvas pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 1940.

Rāvas pagasta lauksaimniecības biedrība * 21.07.1937.

Rāvas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 21.08.1923.
                27.03.1930. pārdēvēta agrāk „Dunalkas lopkopības pārraudzības biedrība”
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Rāvas lopkopības pārraudzības biedrība”

Rāvas piensaimnieku sabiedrība * 17.11.1925. + 01.02.1940.

Rāvas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 09.02.1939. + 18.10.1940.

Rāvas un apkārtnes patērētāju biedrība * 01.08.1935. + 10.11.1938.

Rāvas Vecpils kultūras veicināšanas biedrība * 12.04.1921. + 23.03.1940.

Biedrību nodaļas:

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Rāvas nodaļa * 23.03.1929.

 

 
Izmainas 14.02.2016 Kontakti