Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

REMBATES PAGASTS
Rīgas apriņķis

Rembates_1911

Brīvības pieminekļa Rembates pagasta komiteja * 07.01.1930.

Graužupes meliorācijas sabiedrība * 30.08.1928.

Kazupītes meliorācijas sabiedrība * 14.04.1926.

Ķeguma dārzkopības pārraudzības biedrība * 06.10.1931. + 31.12.1940.

Ķeguma patērētāju biedrība * 07.02.1940.

Lēdamaņu Krapes Rembates lopkopības pārraudzības biedrība „Straume” * 04.10.1922. +31.12.1940.

Lielvārdes bieži apdzīvotas vietas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Vecā Rembates brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Lielvārdes Rembates meliorācijas sabiedrība * 19.05.1926.

Lielvārdes un Rembates lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Darbs” * 05.05.1926. + 30.07.1930.

Meliorācijas sabiedrība „Ranka” * 19.03.1926.

Ogresgala un Rembates pagastu meliorācijas sabiedrība „Lejas Ranka” * 09.05.1927.

Rankasgala lopkopības pārraudzības biedrība * 13.11.1929. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Rembates pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Rembates bezmaksas bibliotēkas biedrība * 05.08.1908. + 1916.

Rembates bieži apdzīvotas vietas brīvprātīgo ugunsdzesēju biedrība
                Sk. „Vecā Rembates brīvprātīgo ugunsdzesēju biedrība”

Rembates Glozšķuņu piensaimnieku sabiedrība * 17.12.1924. + 14.06.1935.
                14.06.1935. iekļauta „Lēdmaņu un apkārtnes piensaimnieku sabiedrībā”

Rembates Ķilupes meliorācijas sabiedrība * 19.03.1926.

Rembates krājaizdevu sabiedrība * 19.07.1923.

Rembates kultūras veicināšanas biedrība * 19.09.1928. + 31.12.1940.

Rembates lauksaimniecības biedrība * 30.01.1929. + 12.08.1937.

Rembates lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība „Zemkopis” * 24.01.1923. +12.02.1940.

Rembates lopkopības pārraudzības biedrība * 26.03.1924. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Rembates pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Rembates 190. Mazpulks * 18.03.1934. + 1940.

Rembates mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 18.02.1925. + 23.07.1935.

Rembates mazsaimnieku krājaizdevu sabiedrība * 23.01.1924. + 28.02.1933.

Rembates medību biedrība * 14.11.1921. + 08.06.1939.

Rembates mednieku biedrība * 25.10.1939. + 07.05.1941.

Rembates meliorācijas sabiedrība „Kurmis” * 19.12.1928. + 29.07.1943.

Rembates meliorācijas sabiedrība „Tarbiņa” * 23.01.1929.

Rembates otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 17.04.29. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Rembates pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Rembates pagasta aizsargu nodaļa * 28.11.1918. + 07.07.1940.

Rembates pagasta lauksaimniecības biedrība * 02.03.1937.

Rembates pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā * 26.07.1939.
                26.07.1939. izveidota apvienojot:
                                „Rankasgala lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Rembates lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Rembates otro lopkopības pārraudzības biedrību”

Rembates pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Rembates savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rembates patērētāju biedrība „Blāzma” * 04.02.1920. + 01.11.1935.

Rembates piensaimnieku sabiedrība * 07.02.1923. + 26.06.1929.

Rembates savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 27.10.1886. + 18.10.1940.
                15.11.1922. pārdēvēta agrāk „Rembates savstarpīgā palīdzības biedrības ugunsgrēku gadījumos”
                18.05.1938. pārdēvēta agrāk „Rembates pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Rembates savstarpīgā palīdzības biedrības ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Rembates savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vecā Rembates brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 23.10.1929. + 29.08.1937.
                26.04.1932. pārdēvēta agrāk „Rembates bieži apdzīvotas vietas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”
                24.10.1932. pārdēvēta agrāk „Lielvārdes bieži apdzīvotas vietas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Rembates nodaļa * 20.03.1928.

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Rembates nodaļa * 04.06.1929.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Rembates nodaļa * 07.12.1921.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Rembates nodaļa * 13.07.1927.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Rembates nodaļa * 10.07.1922.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Rembates nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Rembates nodaļa * 27.07.1929.

Latvijas valsts karoga apvienība * 07.11.1928. + 17.06.1935.
Rembates nodaļa * 16.07.1931.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Rembates nodaļa * 06.12.1933.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Rembates nodaļa * 10.04.1929.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Rembates nodaļa * 31.03.1923.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Rembates nodaļa * 24.05.1921.

 

 
Izmainas 15.05.2016 Kontakti