Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

REMTES PAGASTS
Tukuma apriņķis

Remtes_1927

Jaunpils mednieku biedrība * 20.07.1922. + 18.03.1941.
                07.04.1932. pārdēvēta agrāk „Jaunpils Remtes mednieku biedrība „Ērglis”
                21.07.1938. pārdēvēta agrāk „Jaunpils mednieku biedrība „Ērglis”

Jaunpils mednieku biedrība „Ērglis”
                Sk. „Jaunpils mednieku biedrība”

Jaunpils Remtes mednieku biedrība „Ērglis”
                Sk. „Jaunpils mednieku biedrība”

Remtes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 25.11.1932. + 09.02.1937.

Remtes dziedāšanas biedrība * 16.03.1896. + 1915.

Remtes krājaizdevu sabiedrība * 10.04.1924.

Remtes kultūras biedrība * 17.07.1930. + 12.03.1935.

Remtes lauksaimniecības biedrība * 12.05.1903. + 1915.

Remtes lauksaimniecības biedrība * 20.05.1937.

Remtes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Remtes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Remtes 110. Mazpulks * 27.03.1933. + 1940.

Remtes mednieku biedrība * 21.02.1929. + 18.03.1941.

Remtes pagasta aizsardžu pulciņš * 15.08.1926. + 07.07.1940.

Remtes pagasta aizsargu nodaļa * 08.04.1919. + 07.07.1940.

Remtes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 15.12.1924.
                20.01.1939. pārdēvēta agrāk „Remtes lopkopības pārraudzības biedrība”

Remtes patērētāju biedrība „Darba griba” * 30.03.1922. + 20.06.1932.

Remtes piensaimnieku sabiedrība * 23.02.1922. + 24.05.1938.

Remtes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 16.03.1922. + 18.10.1940.
                06.07.1933. pārdēvēta agrāk „Remtes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Remtes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Remtes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Saldus Brocenu un Remtes pagastu meliorācijas sabiedrība „Saldus Idzes ezers” *23.12.1926.

Spriņģu bibliotēkas biedrība * 1909. + 30.09.1940.

Struteles piensaimnieku sabiedrība * 28.09.1922.
                18.08.1938. pārdēvēta agrāk „Viesātu piensaimnieku sabiedrība”

Viesātu piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Struteles piensaimnieku sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Remtes nodaļa * 18.03.1922. + 20.07.1935.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Remtes nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
Remtes nodaļa * 16.06.1926.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Remtes nodaļa * 20.10.1928.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Remtes nodaļa * 06.09.1928.

Raiņa klubs * 17.03.1920. + 30.06.1934.
                Remtes nodaļa * 16.09.1921.

 

 
Izmainas 16.11.2011 Kontakti