Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

RENCĒNU PAGASTS
Valmieras apriņķis

Rencenu_1910

Burtnieku Rencēnu meliorācijas sabiedrība * 04.09.1923. + 27.08.1930.

Kārķu, Ēveles, Ērģemes un Rencēnu pagastu lauksaimnieku kartupeļu ražotāju kooperātīvs „Vārna” * 08.01.1931. + 20.07.1938.

Lizdēnu Burtnieku meliorācijas sabiedrība * 28.07.1927.

Lizdēnu savstarpējā palīdzības biedrība * 22.02.1890. + 24.12.1927.
                28.06.1923. pārdēvēta agrāk „Lizdēnu savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība”

Lizdēnu savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Lizdēnu savstarpējā palīdzības biedrība”

Otrā Rencēnu lopkopības pārraudzības biedrība * 14.05.1924. + 12.12.1940.

Pirmā Rencēnu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Valmieras Rencēnu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Pirmā Rencēnu lopkopības pārraudzības biedrība * 28.05.1924. + 12.12.1940.

Rencēnu biškopības biedrība * 28.04.1920. + 26.04.1938.
                26.04.1938. iekļauta „Rencēnu lauksaimniecības biedrībā”

Rencēnu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 30.03.1935.

Rencēnu Ēveles meliorācijas sabiedrība „Ošupe” * 23.08.1929.

Rencēnu izglītības biedrība
                Sk. „Rencēnu izglītības biedrība „Straume”

Rencēnu izglītības biedrība „Straume” * 05.08.1908. + 26.04.1938.
                05.05.1926. pārdēvēta agrāk „Rencēnu izglītības biedrība”
                26.04.1938. iekļauta „Rencēnu lauksaimniecības biedrībā”

Rencēnu krājaizdevu sabiedrība * 24.01.1923.
                06.06.1923. pārdēvēta agrāk  „Rencēnu Lizdēnu krājaizdevu sabiedrība”

Rencēnu Kroņa purvs kūdras ražošanas sabiedrība * 30.05.1931. + 26.07.1939.

Rencēnu Labrenču gala meliorācijas sabiedrība * 27.05.1926.

Rencēnu laukkopības pārraudzības biedrība * 20.01.1931. + 26.04.1938.
                26.04.1938. iekļauta „Rencēnu lauksaimniecības biedrībā”

Rencēnu lauksaimniecības biedrība * 19.05.1920.
                26.04.1938. pievienota „Rencēnu biškopības biedrība”
                26.04.1938. pievienota „Rencēnu izglītības biedrība „Straume”
                26.04.1938. pievienota „Rencēnu laukkopības pārraudzības biedrība”

Rencēnu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Celmājs” * 30.01.1929. + 06.07.1938.

Rencēnu Lizdēnu krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Rencēnu krājaizdevu sabiedrība”

Rencēnu Lizdēnu piensaimnieku sabiedrība * 06.09.1922.
                20.07.1938. pārd. agrāk „Rencēnu pagasta Lizdēnu muižas piensaimnieku sabiedrība”

Rencēnu 375. Mazpulks * 14.02.1934. + 1940.

Rencēnu mednieku biedrība * + 14.03.1941.
                31.07.1939. pārdēvēta agrāk „Rencēnu mednieku biedrība „Ērglis”

Rencēnu meliorācijas sabiedrība „Plūdums” * 22.01.1930.

Rencēnu meliorācijas sabiedrība „Rustīgas” * 25.06.1929.

Rencēnu muižas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 14.09.1927. + 19.04.1932.

Rencēnu muižas patērētāju biedrība * 04.04.1928. + 19.02.1930.

Rencēnu pagasta aizsargu nodaļa * 11.08.1919. + 1940.

Rencēnu pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Rencēnu pagasta Lizdēnu muižas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Rencēnu Lizdēnu piensaimnieku sabiedrība”

Rencēnu pagasta meliorācijas sabiedrība „Lejpurvs” * 08.08.1931.

Rencēnu pagasta meliorācijas sabiedrība „Punduri” * 28.06.1930.

Rencēnu pagasta meliorācijas sabiedrība „Spriņģis” * 05.05.1931.

Rencēnu patērētāju biedrība * 15.12.1920.

Rencēnu piensaimnieku sabiedrība * 15.11.1922.

Rencēnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 08.01.1931. + 18.10.1940.
                26.10.1938. pārdēvēta agrāk „Rencēnu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Rencēnu savstarpējā palīdzības biedrība * 30.09.1888. + 18.10.1932.
                25.04.1923. pārdēvēta agrāk „Rēncenu savstarppīgā uguns apdrošināšanas biedrība”

Rencēnu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Rencēnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rēncenu savstarppīgā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Rencēnu savstarpējā palīdzības biedrība”

Rencēnu Sēdas lopkopības pārraudzības biedrība * 03.11.1936. + 12.12.1940.

Rencēnu spirta kopdedzinātāva * 14.09.1938.

Rencēnu un Ēveles meliorācijas sabiedrība „Plūdonis” * 25.05.1940.

Valmieras Rencēnu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 06.09.1922.
                17.05.1939. pārdēvēta agrāk „Pirmā Rencēnu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
Rencēnu nodaļa * 11.07.1928.

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
Rencēnu nodaļa * 15.04.1932.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Ieriķu nodaļa * 01.06.1920.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Rencēnu nodaļa * 24.07.1930.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
20.08.1924. pārd. agr. "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
Rencēnu nodaļa * 17.05.1921.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
Rencēnu nodaļa * 01.03.1932.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
Rencēnu nodaļa * 16.10.1920. +16.10.1935.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
Rencēnu nodaļa * 01.03.1932.

Rencenu_1932

Rencenu_1939

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti