Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

RENDAS PAGASTS
Kuldīgas apriņķis

Rendas_1910

Brīvības pieminekļa Rendas pagasta komiteja * 20.02.1930.

Graudupes jaunatnes biedrība * 1928.

Graudupes 816. mazpulks * 31.03.1935. + 1940.

Lielrendas patērētāju biedrība  „Stradnieks” * 28.11.1921. + 25.09.1930.

Lielrendas piensaimnieku sabiedrība „Straume” * 30.03.1926. + 13.09.1937.

Lielrendas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Rendas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rendas bibliotēkas biedrība * 1884. [1910] + 27.08.1936.
                27.08.1936. iekļauta „Rendas lauksaimniecības biedrībā „Avots”

Rendas kooperatīvs „Pašpalīdzība”
                Sk. „Rendas patērētāju biedrība „Pašpalīdzība”

Rendas krājaizdevu sabiedrība * 11.04.1924.

Rendas latviešu dziedāšanas biedrība * 07.06.1897. + 1915.

Rendas lauksaimniecības biedrība * 29.05.1922. [1912]
                27.08.1936. pievienota „Rendas bibliotēkas biedrība”
                27.08.1936. pievienota „Rendas mājturības biedrība”
                21.07.1937. pārdēvēta agrāk „Rendas lauksaimniecības biedrība „Avots”

Rendas lauksaimniecības biedrība „Avots”
                Sk. „Rendas lauksaimniecības biedrība”

Rendas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 10.03.1927. + 12.10.1939.

Rendas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Rendas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Rendas lopkopības pārraudzības biedrība „Centība” * 14.09.1926. + 31.12.1940.

Rendas lopkopības pārraudzības biedrība „Kurzemnieks” * 10.04.1924. + 31.12.1940.

Rendas mājturības biedrība * 1927. + 27.08.1936.
                27.08.1936. iekļauta „Rendas lauksaimniecības biedrībā „Avots”

Rendas 101. Mazpulks * 22.05.1932. + 1940.

Rendas meliorācijas sabiedrība * 04.03.1927. +18.03.1942.

Rendas meliorācijas sabiedrība „Avots” * 23.08.1929.

Rendas meliorācijas sabiedrība „Kritums” * 19.05.1930. +18.03.1942.

Rendas meliorācijas sabiedrība „Mežzīle” * 19.08.1935. + 18.03.1942.

Rendas meliorācijas sabiedrība „Poļu valks” * + 18.03.1942.

Rendas meliorācijas sabiedrība „Sprunguļciems” * 29.08.1939. + 18.03.1942.

Rendas pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Rendas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 23.10.1924.
                28.10.1938. pārdēvēta agrāk „Rendas lopkopības pārraudzības biedrība”

Rendas pagasta meliorācijas sabiedrība „Graudupe” * 22.07.1927.

Rendas pagasta meliorācijas sabiedrība „Niedole” * 19.05.1930. +18.03.1942.

Rendas patērētāju biedrība „Bite” * 21.04.1920. + 30.09.1937.

Rendas patērētāju biedrība „Pašpalīdzība” * 11.02.1937.
                24.05.1938. pārdēvēta agrāk „Rendas kooperatīvs „Pašpalīdzība”

Rendas piensaimnieku sabiedrība * 23.01.1923. + 30.01.1930.

Rendas piensaimnieku sabiedrība „Kurzemnieks” * 15.04.1924. + 19.07.1938.
                19.07.1938. iekļauta „Kuldīgas piensaimnieku sabiedrībā”

Rendas piensaimnieku sabiedrība „Rumba” * 23.07.1925. + 16.04.1936.

Rendas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 31.08.1922. + 18.10.1940.
                30.06.1927. pārdēvēta agrāk „Lielrendas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                24.05.1938. pārdēvēta agrāk „Rendas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Rendas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Rendas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rendas Valgales pagastu meliorācijas sabiedrība „Rieža” * 17.06.1931.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Rendas nodaļa * 16.02.1930.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Rendas Lielrendas nodaļa * 27.03.1922. + 11.05.1928.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
Grandupes nodaļa * 01.11.1928.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Rendas nodaļa * 12.05.1927. + 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Lielrendas nodaļa * 01.06.1921. + 16.10.1935.

Rendas_1910a

Rendas_1926

 

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti